Bursa Boşanma Avukatı ile Uzman Tavsiyesi

Bursa Boşanma Avukatı ile Uzman Tavsiyesi

Bursa Boşanma Avukatı ile Uzman Tavsiyesi Bursa boşanma avukatı, boşanma sürecinin yasal yönlerini anlamak ve müvekkillerinin haklarını korumak için eğitilmişlerdir. İlk olarak, müşterilerine yasal prosedürler hakkında bilgi verirler ve onları adım adım bu süreci yönlendirirler. Müşterilerin adil bir şekilde varlıklarını paylaşmaları ve gerektiğinde çocukların velayetini düzenlemeleri konusunda yardımcı olurlar. Boşanma avukatlarının rolü sadece yasal danışmanlıkla […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Nafakanın Önemi

Bursa Boşanma Avukatı ile Nafakanın Önemi

Bursa Boşanma Avukatı ile Nafakanın Önemi Bursa boşanma avukatı rolü davalarda oldukça kritiktir ve nafaka konusu da bu süreçte önemli bir yer tutar. Nafaka, boşanma sonrası ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen düzenli bir ödemedir. Bu ödeme, genellikle ekonomik olarak daha zayıf durumda olan eşe yöneliktir, çocukların bakımı ve yaşam standartlarının sürdürülmesine katkıda bulunur. Boşanma avukatı, […]

Bursa Boşanma Avukatı ile İştirak Hakkı Hizmeti

Bursa Boşanma Avukatı ile İştirak Hakkı Hizmeti

Bursa Boşanma Avukatı ile İştirak Hakkı Hizmeti Bursa boşanma avukatı, çiftler arasındaki evlilik birliğinin sona ermesi sürecinde hukuki destek sağlayan uzmanlar olarak bilinir. Boşanma süreci genellikle duygusal ve karmaşık bir süreç olabilir ve taraflar arasındaki mülkiyet, çocuk velayeti, nafaka gibi konuları içerebilir. Boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak, adil bir anlaşmaya ulaşmak ve hukuki süreci düzenlemek […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Davanın Hızlandırılması

Bursa Boşanma Avukatı ile Davanın Hızlandırılması

Bursa Boşanma Avukatı ile Davanın Hızlandırılması Bursa boşanma avukatı ile iş birliği yapmak, bu zorlu süreci daha az stresli ve daha hızlı bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir. Boşanma avukatları, sadece yasal bilgi ve tecrübelerini değil, aynı zamanda stratejik planlama ve iletişim becerilerini de kullanarak davanın ilerlemesini hızlandırırlar. Belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, mahkeme […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Çocuğunuzun Hakları Güvende!

Bursa Boşanma Avukatı ile Çocuğunuzun Hakları Güvende!

Bursa Boşanma Avukatı ile Çocuğunuzun Hakları Güvende! Bursa boşanma avukatı sayesinde çocuğunuzun hakları güvence altına alınabilir. Boşanma süreci, aile yapısındaki değişiklikler nedeniyle özellikle çocukların hakları açısından hassas bir dönemi temsil eder. Boşanma durumunda, boşanma avukatı, çocuğun haklarını korumak ve güvence altına almak için önemli bir rol oynar. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için, […]

Bursa Boşanma Avukatı Hizmetlerinden Vesayet

Bursa Boşanma Avukatı Hizmetlerinden Vesayet

Bursa Boşanma Avukatı Hizmetlerinden Vesayet Bursa boşan avukatı davalarında vesayet, çiftlerin çocukları üzerindeki yasal hak ve sorumluluklarını düzenleyen önemli bir konudur. Mahkeme, boşanma sürecinde çocukların velayeti, fiziksel bakımı, eğitimi ve genel refahı gibi konuları ele alır. Vesayet hakkı, çocukların en iyi çıkarlarını koruma amacı güder ve bu nedenle adil ve dengeli bir şekilde düzenlenmelidir. Boşanma […]

Bursa Boşanma Avukatı Çalışma Alanları

Bursa Boşanma Avukatı Çalışma Alanları

Bursa Boşanma Avukatı Çalışma Alanları Bursa boşanma avukatı, evlilik birliğinin sona erdirilmesiyle ilgili karmaşık yasal süreçleri yöneten uzman olarak bilinmektedir. Bu süreçler arasında boşanma davalarının dosyalanması, müvekkillerin haklarını mahkemede savunması, varlıkların adil bir şekilde bölüşülmesi ve çocukların geleceğini güvence altına alan velayet ve nafaka gibi konular yer alır. Boşanma avukatı, sadece yasal sorunları çözmekle kalmaz, […]

Bursa Avukat Yasal Danışmanlık Hizmeti

Bursa Avukat Yasal Danışmanlık Hizmeti

Bursa Avukat Yasal Danışmanlık Hizmeti Bursa avukat ve yasal danışmanlık hizmetleri, şehrin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla profesyonel bir şekilde sunulmaktadır. Bursa avukat geniş bir yelpazedeki hukuki konularda müvekkillerine destek sağlamakta ve çeşitli alanlarda uzmanlaşmıştır. Hukuki süreçlerde rehberlik yapmak, dava dosyalarını düzenlemek, sözleşmeleri hazırlamak ve müvekkillerin haklarını savunmak gibi görevleri üstlenirler, yerel yasal düzenlemelere hâkimdirler. Hukuki […]

Bursa Avukat ile Miras Hukuku Davalarına Bakış

Bursa Avukat ile Miras Hukuku Davalarına Bakış

Bursa Avukat ile Miras Hukuku Davalarına Bakış Bursa avukat, miras hukuku davalarında müvekkillerine uzmanlık ve deneyimleriyle rehberlik eden önemli profesyonelleri içermektedir. Miras hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mal varlığının mirasçıları arasında nasıl paylaştırılacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Avukatlar, mirasçıların hakları, miras bırakanın vasiyeti, mal varlığının değerlendirilmesi ve diğer hukuki konularla ilgilenirler. Miras hukuku davaları genellikle […]

Bursa Avukat ile KVKK Davalarına Bakış

Bursa Avukat ile KVKK Davalarına Bakış

Bursa Avukat ile KVKK Davalarına Bakış Bursa avukat çalışmaları her alanda olduğu gibi KVKK kapsamında da hızla devam etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesini düzenleyen bir yasadır. KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel verilere güvenli bir şekilde erişimi sağlamayı ve veri sorumlularının yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlar. Bu çerçevede, KVKK ihlalleri […]

Bursa Avukat ile İş Hukuku Çalışmaları

Bursa Avukat ile İş Hukuku Çalışmaları

Bursa Avukat ile İş Hukuku Çalışmaları İş hukuku, iş ilişkileriyle ilgili yasal düzenlemeleri inceleyen ve işveren ile çalışan arasındaki hak ve sorumlulukları belirleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda bir Bursa avukat, iş hukukuyla ilgili çeşitli konularda danışmanlık ve hukuki destek sağlar. İş hukuku avukatları, işçi hakları, iş sözleşmeleri, iş güvenliği, işten çıkarmalar, ücret ve sosyal […]

Bursa Avukat ile Gümrük Hukuku Çalışmaları

Bursa Avukat ile Gümrük Hukuku Çalışmaları

Bursa Avukat ile Gümrük Hukuku Çalışmaları Bursa avukat, gümrük hukuku alanındaki çalışmalarıyla müvekkillerine kapsamlı hukuki destek sunmaktadır. Gümrük hukuku, uluslararası ticaretin karmaşıklığı ve süreçlerinin düzenlenmesiyle ilgili birçok yasal düzenlemeyi içermektedir. Bu alanda uzman avukatlar, müvekkillerine gümrük mevzuatı, ithalat ve ihracat işlemleri, gümrük vergileri, gümrük muameleleri, uygunluk değerlendirmeleri ve diğer ilgili konularda hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Avukatın […]

Bursa Avukat İcra ve İflas Hukuku

Bursa Avukat İcra ve İflas Hukuku

Bursa Avukat İcra ve İflas Hukuku Bursa avukat, İcra ve İflas Hukuku alanında müşterilere çeşitli hukuki hizmetler sunar. İcra ve iflas, borç ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne odaklanan özel bir hukuk dalıdır. İcra hukuku, alacaklı tarafından başlatılan takip süreçlerini ve alacaklının haklarını düzenler. Bu süreç, mahkeme kararlarının uygulanması, borçlunun malvarlığının haczedilmesi ve alacaklının alacağını tahsil etmesi […]

Bursa Avukat Babalık ve Soybağı Hizmeti

Bursa Avukat Babalık ve Soybağı Hizmeti

Bursa Avukat Babalık ve Soybağı Hizmeti Bursa avukat babalık ve soybağı hizmeti, genellikle hukuki konularla ilgili aile mahkemelerinde ya da aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, özellikle babalık ya da soybağı konularında ortaya çıkan hukuki sorunların çözümüne odaklanır. Avukatlar, müşterilerine bu konularda danışmanlık yaparak, yasal süreçleri yöneterek ve mahkemelerde mücadele […]

Bireysel Hakkın Korunması İçin Bursa Boşanma Avukatı

Bireysel Hakkın Korunması İçin Bursa Boşanma Avukatı

Bireysel Hakkın Korunması İçin Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı ile boşanma süreci, sadece bir ilişkinin sona ermesi değil, aynı zamanda bireyin geleceğini şekillendiren önemli bir dönemeçtir. Bu hassas süreçte, bireyin haklarını korumak ve adaleti sağlamak için boşanma avukatı desteği kaçınılmaz hale gelir. Boşanma avukatları, sadece yasal uzmanlık ve deneyimleriyle değil, aynı zamanda empati ve […]

Çocukların Çıkarlarını Korumak İçin Bursa Boşanma Avukatı

Çocukların Çıkarlarını Korumak İçin Bursa Boşanma Avukatı

Çocukların Çıkarlarını Korumak İçin Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı çocukların, boşanma sürecinde duygusal olarak zorlanabilmesi ve bu nedenle ebeveynlerin sorumluluğu altında olan çocuklar için çıkarlarını korumak için hukuki destek sağlar. Boşanma avukatları, çocuk velayeti, ziyaret hakları ve mali destek gibi konularda uzmanlaşmışlardır. Çocukların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlamak, avukatların boşanma sürecini yönetirken dikkate aldıkları […]

Bursa Boşanma Avukatı Özel Durumlarda Sizlerle

Bursa Boşanma Avukatı Özel Durumlarda Sizlerle

Bursa Boşanma Avukatı Özel Durumlarda Sizlerle Bursa boşanma avukatı ile zor ve karmaşık hale gelen özel durumlar dahi kolaylıkla çözüme ulaşabilmektedir. Boşanma avukatları, çiftlere bu zorlu süreçte profesyonel destek sağlarlar. Çocukların varlığı durumunda, velayet ve çocukla iletişim hakkı gibi konular hassas bir şekilde ele alınmalıdır. Mal paylaşımı ve maddi varlıkların bölüşümü gibi ekonomik konular da […]

Bursa Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Bursa Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Bursa Boşanma Avukatı Ne İş Yapar? Bursa boşanma avukatı, çiftler arasındaki evlilik birliğinin sonlandırılması sürecinde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunan profesyonellerdendir. Boşanma avukatları, müvekkillerini Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere dayalı olarak bilgilendirir, boşanma davası sürecinde haklarını korumalarına yardımcı olur. Taraflar arasındaki mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda uzmanlaşmış avukatlar, müvekkillerinin çıkarlarını en […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Yasal Hakların Korunması

Bursa Boşanma Avukatı ile Yasal Hakların Korunması

Bursa Boşanma Avukatı ile Yasal Hakların Korunması Bursa boşanma avukatı, tarafların yasal haklarını korumak ve adil bir çözüm sağlamak için uzmanlaşmış profesyoneller arasında yer almaktadır. Boşanma sürecinde, mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konular hukuki uzmanlık gerektirir. Boşanma avukatları, müvekkillerini yasal prosedürler konusunda bilgilendirir, haklarını savunur ve adil bir sonuç elde etmelerine yardımcı olur. Boşanma […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanmada Kadının Yeri

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanmada Kadının Yeri

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanmada Kadının Yeri Bursa boşanma avukatı, özellikle kadınların haklarını korumak adına önemli bir rol oynar. Boşanma süreci, her iki taraf için de duygusal ve hukuki zorluklarla dolu bir dönemdir. Kadınlar, boşanma sürecinde adil bir şekilde temsil edilmeli ve haklarını savunabilmelidir. Boşanma avukatları, mal paylaşımı, velayet ve maddi konular gibi önemli hususlarda […]

Bursa Boşanma Avukatı Davanız Boyunca Sizlerle

Bursa Boşanma Avukatı Davanız Boyunca Sizlerle

Bursa Boşanma Avukatı Davanız Boyunca Sizlerle Bursa boşanma avukatı, çiftlerin karşılaştığı hukuki zorluklarda rehberlik eder ve adaletin sağlanmasına yardımcı olurlar. Boşanma davaları duygusal bir o kadar da karmaşık süreçlerdir ve bir avukatın deneyimi, çiftlere güvenilir bir rehberlik sunma açısından kritiktir. Bursa boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak, mülkiyeti adil bir şekilde bölüştürmek ve çocuklarla ilgili meseleleri […]

Bursa Boşanma Avukatı Aile Davaları

Bursa Boşanma Avukatı Aile Davaları

Bursa Boşanma Avukatı Aile Davaları Bursa boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu avukatlar, çiftler arasındaki boşanma sürecini düzenlemek, çocuk velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda danışmanlık yapmak ve müvekkillerini mahkemede temsil etmekle görevlidir. Aile hukuku, duygusal ve hassas konular içerdiğinden, Bursa boşanma avukatları, müşterilerine duyarlılıkla yaklaşarak adil ve çözüm odaklı bir hizmet sunar. […]

Bursa Avukat ile İcra Hukuku Takibi

Bursa Avukat ile İcra Hukuku Takibi Bursa avukat, icra hukuku takiplerinde önemli bir rol oynamaktadır. İcra hukuku, alacaklı ile borçlu arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye odaklanan bir hukuk dalıdır. Bursa’da bu alanda hizmet veren avukatlar, alacaklı müvekkillerine alacaklarını tahsil etme konusunda profesyonel destek sağlar. İcra takipleri genellikle borçlu tarafından ödenmemiş alacaklardan kaynaklanır ve mahkeme kararlarıyla yürütülür. Avukatlar, […]

Bursa Avukat ile Davaların Önemi

Bursa Avukat ile Davaların Önemi

Bursa Avukat ile Davaların Önemi Bursa avukat hukuki süreçlerde önemli bir rol oynamaktadır. Avukatlar, bireylerin ve şirketlerin hukuki haklarını savunmak, yasal sorunları çözmek ve adaleti temsil etmekle görevlidir. Davaların önemi, birçok açıdan vurgulanabilir. İlk olarak, adaletin sağlanması için davaların adil ve doğru bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu, hukukun temel prensiplerine uygunluğu sağlamak açısından kritiktir. Avukatlar, […]

Bursa Avukat ile Ceza Hukuku

Bursa Avukat ile Ceza Hukuku

Bursa Avukat ile Ceza Hukuku Bursa avukat, hukuki süreçlerdeki önemli rolüyle bilinir. Ceza hukuku, suç işleyen bireylerin yargılanması ve cezalandırılmasıyla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bursa’daki avukatlar, müvekkillerine ceza davalarında profesyonel destek sunarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar. Ceza hukuku kapsamında, hırsızlık, dolandırıcılık, şiddet suçları gibi birçok konuda savunma yapabilirler. Bursa’daki avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak ve adil […]

Bursa Avukat ile Bilinçli Hizmet

Bursa Avukat ile Bilinçli Hizmet

Bursa Avukat ile Bilinçli Hizmet Bursa avukat, hukuki ihtiyaçları karşılamak için önemli bir rol oynar. Bu profesyoneller, yerel topluluğa hukuki bilinci artırmak ve adalete erişimi kolaylaştırmak için çaba sarf eder. Hukuk alanındaki karmaşık süreçleri anlamak ve müvekkillerine doğru rehberlik sağlamak, avukatların önceliklerindendir. Bursa’daki avukatlar, etik standartlara bağlılıkla birlikte müvekkillerine dürüst, adil ve kaliteli hizmet sunma […]

Bursa Avukat Hizmetleri Nelerdir?

Bursa Avukat Hizmetleri Nelerdir?

Bursa Avukat Hizmetleri Nelerdir? Bursa avukat hizmetleri, hukuki konularda profesyonel destek sunan uzmanlar tarafından sağlanan çeşitli konuları içerir. Bu hizmetler arasında boşanma davaları, miras hukuku, ceza hukuku, iş hukuku ve ticaret hukuku gibi geniş bir yelpazede konular bulunmaktadır. Avukatlar, müvekkillerine yasal süreçler hakkında rehberlik eder, dava dosyalarını hazırlar ve mahkemelerde müvekkillerini temsil eder. Ayrıca hukuki […]

Bursa Avukat Hangi Davalara Bakar?

Bursa Avukat Hangi Davalara Bakar?

Bursa Avukat Hangi Davalara Bakar? Bursa avukat genellikle çeşitli hukuki konularda hizmet sunmaktadır. Bursa’da faaliyet gösteren avukatlar, aile hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve miras hukuku gibi birçok farklı alanda davalara müdahil olabilirler. Aile hukuku davaları boşanma, velayet, nafaka gibi konuları içerirken, ceza hukuku davaları suçlamalar ve cezai yaptırımları kapsar. Ticaret […]

Bursa Avukat Görev Bilinci ile Sizlere Hizmet Sunuyor

Bursa Avukat Görev Bilinci ile Sizlere Hizmet Sunuyor

Bursa Avukat Görev Bilinci ile Sizlere Hizmet Sunuyor Bursa avukat mesleğini icra eden profesyoneller, görev bilinciyle adaletin peşinde hukuki hizmet sunmaktadır. Hukuk, toplumun düzenini sağlayan temel bir yapı taşıdır ve bu nedenle avukatlar, hukuki süreçlerde adaletin sağlanmasına katkıda bulunan önemli aktörlerdir. Bursa’daki avukatlar, müvekkillerine karşı büyük bir sorumluluk taşıyarak, yasal süreçleri titizlikle takip eder ve […]

Boşanma Davalarında Bursa Boşanma Avukatı Desteği

Boşanma Davalarında Bursa Boşanma Avukatı Desteği Bursa boşanma avukatı, yerel yasal düzenlemelere hakimdir ve müvekkillerine bu alandaki deneyimleriyle rehberlik eder. Boşanma süreci, çiftler arasındaki ilişkinin hukuki olarak sonlandığı bir süreçtir ve genellikle duygusal ve karmaşık bir süreyi ifade eder. Bursa’da boşanma davalarında profesyonel bir avukatın desteği, tarafların haklarını korumak ve adil bir sonuca ulaşmak adına […]

Bursa Miras Avukatı ile Tenkis Davası

Bursa Miras Avukatı ile Tenkis Davası

Bursa Miras Avukatı ile Tenkis Davası Bursa miras avukatı miras hukukuna dair tüm meseleleri çözüme kavuşturmak için çalışır. Gayretli ve oldukça verimli şekilde sürdürülen miras hukuku davalarından biri de tenkis davasıdır. Tenkis davası Türk Medeni Kanununda yer alan 560. Maddeye dayalı olarak düzenlenen bir dava türüdür. Yasal mirasçılara ilişkin düzenlenen bu dava ile miras bırakan […]

Bursa Miras Avukatı ile Miras Hukuku Sorunları Çözüme Kavuşur!

Bursa Miras Avukatı ile Miras Hukuku Sorunları Çözüme Kavuşur!

Bursa Miras Avukatı ile Miras Hukuku Sorunları Çözüme Kavuşur! Bursa miras avukatı kapsamında ele alınan miras hukuku sorunları başarılı bir şekilde çözüme kavuşmaktadır. Oldukça nitelikli bir şekilde çalışan miras avukatı sayesinde sizler de miras ve mirasçılara dair tüm sorunlara verimli ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yanıt ve çözüm bulabilirsiniz. Miras hukuku bir kişinin ölmesi ya da […]

Bursa KVKK Danışmanlık Hizmeti

Bursa KVKK Danışmanlık Hizmeti

Bursa KVKK Danışmanlık Hizmeti Bursa KVKK danışmanlık hizmeti sayesinde kişisel verilerin korunmasına dair tüm süreçler başarılı şekilde aşama kaydeder. Hizmet verilecek olan kuruluşların veri işleme süreçleri ve hedefleri ele alınarak bütüncül bir şekilde sürece yaklaşım sergilenir. Kanun, mevzuat ve teknik tedbirleri göz önünde bulundurularak bu danışmanlık hizmeti en kaliteli şekilde vermeye çalışılır. Kişisel verilerin korunması […]

Bursa Kamulaştırma Avukatı Ne İş Yapar?

Bursa Kamulaştırma Avukatı Ne İş Yapar?

Bursa Kamulaştırma Avukatı Ne İş Yapar? Bursa kamulaştırma avukatı, kamuya ait işlemler esnasında taşınmaz mal sahibi olan insanların haklarını koruması için hizmet sunmaktadır. Hizmet sunulan alan oldukça geniş kapsamlıdır. Danışmanlık hizmeti, itiraz işlemleri, dava açma, hukuki temsil, tazminat pazarlığı konularını ele almaktadır. Kamulaştırma avukatı her zaman mal sahibinin arkasında yer alır. Müvekkilin mağdur olmaması için […]

Bursa İş Avukatı ile İş Hukukunun Önemi

Bursa İş Avukatı ile İş Hukukunun Önemi

Bursa İş Avukatı ile İş Hukukunun Önemi Bursa iş avukatı, işveren ve işçi arasında meydana gelen ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Önemli bir yere sahip olan işçi ve işverenin konumu hukuk önünde eşit mesafede yer almaktadır. İş hukukunun önemi günümüzde büyük bir yere sahiptir. İş avukatı da hem işçinin hem de işverenin haklarına kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Her […]

Bursa İş Avukatı Hizmet Kapsamı

Bursa İş Avukatı Hizmet Kapsamı

Bursa İş Avukatı Hizmet Kapsamı Bursa iş avukatı, çalışma ve iş hayatında işçi ve işveren arasında meydana gelen hukuki sorunların çözüme kavuşmasını sağlamaktadır. Kanunlar gereği hem işçi hem de işverenin haklarını korumaya dayanmaktadır. Geniş hizmet kapsamı ile ortaya çıkan uyuşmazlıklar kısa sürede sonuca kavuşmaktadır. Toplu veya bireysel olarak iş hukukunun içerdiği noktalar içinde hizmet vermektedir. […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Kişisel Hakların Önemi

Bursa Boşanma Avukatı ile Kişisel Hakların Önemi

Bursa Boşanma Avukatı ile Kişisel Hakların Önemi Bursa boşanma avukatı, evli çiftlerin aralarında yaşanan anlaşmazlıkların sonlandırılması veya çözüme kavuşturulabilmesi için görev yapmaktadır. Çiftlerin aralarında yaşadıkları problemlere göre davalar değişiklik göstermektedir. Evliliğine devam etmek istemeyen ve evlilik sonlandıktan sonra kişisel haklarına kavuşmak isteyenler için avukat ihtiyacı doğmaktadır. Çiftlerin ortak olarak ya da tek taraflı olarak açabilecekleri […]

Bursa Boşanma Avukatı Görevleri

Bursa Boşanma Avukatı Görevleri

Bursa Boşanma Avukatı Görevleri Bursa boşanma avukatı görev bakımından oldukça geniş kapsamda hizmet sunmaktadır. Bir boşanma davasında tüm süreçte baştan sona kadar önem taşıyan pek çok nokta yer almaktadır. Boşanma avukatının en başlı görevlerinden biri dava başlatarak mahkemeye sunmaktır. İkili ilişkinin hukukun ilkelerine uygun olarak çözüme kavuşturulmasını sağlamaktır. Avukatın görevi dava sonuçlanana kadar devam etmektedir. […]

Bursa Avukat ile İş Hukuku

Bursa Avukat ile İş Hukuku

Bursa Avukat ile İş Hukuku Bursa avukat tarafından ele alınan davalar içerisinde iş hukuku da yer almaktadır. İş hukuku kısasa belirtmek gerekirse işçilerin ekonomik olarak bağlı oldukları işveren ile arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı ve türüdür. İşçilerle işveren arasında meydana gelen sorunların çözüme kavuşması, devlet tarafından işçilerin haklarının korunabilmesi ve hukuki şekilde güvence altına […]

Bursa Avukat ile Aile Hukuku

Bursa Avukat ile Aile Hukuku

Bursa Avukat ile Aile Hukuku Bursa avukat kapsamında sunulan hizmetler içerisinde elbette olmazsa olmazlardan biri de aile hukukunu ele almaktadır. Pek çok sebepten ötürü meydana gelen boşanmalar gün geçtikçe artış göstermektedir. Buna istinaden alanında uzman ve başarılı davalar kazanan avukatlara olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Burada devreye giren aile hukuku avukatı sayesinde aileyi ilgilendiren tüm […]

Bursa Boşanma Avukatı Özel Durum Hizmeti

Bursa Boşanma Avukatı Özel Durum Hizmeti

Bursa Boşanma Avukatı Özel Durum Hizmeti Bursa boşanma avukatı olağanüstü durumlar karşısında da hizmet sunmaktadır. Özel durum ya da olaylarda devreye giren boşanma davası bir avukat sayesinde başarıyla sonuçlanır. Boşanma davası ile ilgilenen avukatlar özel hizmetlerde de devreye girebilmektedir. Kadının şiddet gördüğü, aldatılmanın yer aldığı noktalarda avukat karşı tarafın ciddi cezalar alması için çalışmalar yürütür. […]

Bursa Boşanma Avukatı Görevleri Nelerdir?

Bursa Boşanma Avukatı Görevleri Nelerdir?

Bursa Boşanma Avukatı Görevleri Nelerdir? Bursa boşanma avukatı aile hayatını sonlandırmak isteyenlerin ayrılmasını sağlamaktadır. Aile içi yaşanan sorunlar iki kişi arasında çözülemediğinde mahkemeye yansır. Hukuki boyuta erişen anlaşmazlıkların sona erebilmesi için avukatın devreye girmesi gerekir. Boşanma işlemi resmi olarak kayıtlara işlendiği zaman her iki tarafın da haklarından yararlanması gerekir. Boşanma avukatı müvekkilin ekonomik, sosyal ve […]

Bursa Boşanma Avukatı Dava Süreci İlerleme Aşamaları

Bursa Boşanma Avukatı Dava Süreci İlerleme Aşamaları

Bursa Boşanma Avukatı Dava Süreci İlerleme Aşamaları Bursa boşanma avukatı ile dava süreci ilerlerken müvekkilin belirli zaman aralıklarında bilgilendirilmesi yapılır. Boşanma davasının mahkemeye taşınması için ilk olarak çiftlerden birinin ya da ikisinin avukattan boşanma talebi istemeleri gerekir. Kesinleştirildikten sonra avukat hukuki boyuta taşıyarak davanın başlatılmasını sağlar. Dava sürecinden önceki zaman dilimi hazırlık aşamasını içerir. Hazırlık […]

Bursa Boşanma Avukatı Davalarında Çocukların Önemi

Bursa Boşanma Avukatı Davalarında Çocukların Önemi

Bursa Boşanma Avukatı Davalarında Çocukların Önemi Bursa boşanma avukatı karşılıklı anlaşmalı ya da tek taraflı boşanmak istenen davalara bakmaktadır. Yeni evlenen çiftlerden ziyade evliliği uzun yıllar boyu sürmüş ve çocukları olan çiftlerin boşanma süreci daha zorlu geçer. Anne ve babanın yollarını ayırmasından en çok etkilenenler çocuklardır. Boşanma davalarında çocuk haklarına önem veren avukat sayesinde çocuklar […]

Bursa Boşanma Avukatı ve Boşanma Davalarında Yer Alan İçerikler

Bursa Boşanma Avukatı ve Boşanma Davalarında Yer Alan İçerikler

Bursa Boşanma Avukatı ve Boşanma Davalarında Yer Alan İçerikler Bursa boşanma avukatı çiftlerin yaşadığı anlaşmazlıkları ve evliliklerini sonlandırmada görev almaktadır. Boşanma davalarında çok sayıda içerik yer almaktadır. Dava içerikleri çiftlerin yaşadığı olaylara göre değişiklik göstermektedir. Duygusal bağlarını tamamen koparan ve geçimsiz evliliğine devam etmek istemeyenler boşanma avukatına ihtiyaç duyar. Boşanma davalarında yer alan dava içerikleri […]

Bursa Avukat Tarafından Çözüm Önerileri

Bursa Avukat Tarafından Çözüm Önerileri

Bursa Avukat Tarafından Çözüm Önerileri Bursa avukat görevleri arasında yer alan çözüm önerileri ve yöntemleri bulmak davanın başarıyla ilerlemesi için önemlidir. Şeffaflık altında ilerleyen davalarda müvekkillerin isteklerine ulaşabilmeleri için avukata olan ihtiyaçları doğar. Deneyim ve tecrübeyle hizmet sunan avukat sayesinde davaların kısa sürede sonuçlanması sağlanır. Davanın kısa sürede sonuçlanması müvekkillerin en önem verdiği durumlardandır. Avukat […]

Bursa Avukat ile Tüketici Hukuku

Bursa Avukat ile Tüketici Hukuku

Bursa Avukat ile Tüketici Hukuku Bursa avukat tüketici haklarına son derece önem vermektedir. Tüketici hukuku hakların ortaya çıkardığı davalar ile yakından ilgilenmektedir. Tüketici hukuku kapsamında tüketici işlemleri, maddi manevi tazminat işlemleri, masraf iadesi gibi hizmetler verilmektedir. İnsanların yaptığı alışverişler sonucunda ürünün kullanılmış ya da ayıplı olması durumunda kişinin masraf iadesi yapılmalıdır. Satış yapan firma ve […]

Bursa Avukat ile Dava Süreci

Bursa Avukat ile Dava Süreci

Bursa Avukat ile Dava Süreci Bursa avukat, dava süreçlerinin daha başarılı ilerlemesi için hizmet sunmaktadır. Herhangi bir davada adli süreç bireyin belki de en yıprandığı zamanlardan biridir. Bu noktada kendini güçlü hissetmek isteyenler, tüm aşamalarda avukatın desteğinden yararlanmak isteyenler hizmet alabilirler. Soruşturma aşamasından sonra iddianame hazırlanmasında avukatın desteği oldukça büyüktür. Haksızlığa uğrayan tarafta yer alıyorsanız […]

Bursa Avukat Avantajlı Hizmetlerinden Yararlanın

Bursa Avukat Avantajlı Hizmetlerinden Yararlanın

Bursa Avukat Avantajlı Hizmetlerinden Yararlanın Bursa avukat sunduğu her hizmetten bireylerin avantajlı bir şekilde yararlanabilmelerini sağlar. Günün her zamanında ihtiyaç duyulan avukatlık işleri için 7/24 hizmet sunulmaktadır. Adaletin yerini bulabilmesi suçlu ve suçsuzlar için önem taşır. Hukuki boyuta ilerlemiş olan her dava için avukat desteği olmazsa olmaz noktalardan biridir. Haklı olan tarafın mağdur konumuna düşmemesi […]

Bursa Avukat ile Aile Hukuku

Bursa Avukat ile Aile Hukuku

Bursa Avukat ile Aile Hukuku Bursa avukat günümüzde en çok baktığı davalar arasında aile hukuku yer almaktadır. Aileye ilişkin her durum ve konuların ele alındığı aile hukukunda sorunlar kısa sürede çözüme ulaştırılmaktadır. Aile hukuku medeni hukukun içinde yer alan konulardandır. Aile içi anlaşmazlıklar, mal rejimi, evlat edinme, velayet, kadın hakları, çocuk hakları gibi geniş kapsamda […]

Bursa Boşanma Avukatı Süreci Nasıl Yönetir?

Bursa Boşanma Avukatı Süreci Nasıl Yönetir?

Bursa Boşanma Avukatı Süreci Nasıl Yönetir? Bursa boşanma avukatı, deneyim ve tecrübeleri ile boşanma sürecinde davanıza destek çıkarak kolay bir süreç yaşamanıza yardımcı olur. Boşanmak, çiftlerin yaşadığı anlaşmazlıklar, aile içi geçimsizlik, aldatma, şiddet görme gibi nedenlerden dolayı günümüzde sık sık rastladığımız davalar arasında bulunmaktadır. Tek taraflı ya da karşılıklı açılan davalarda avukat desteği büyük önem […]

Bursa Boşanma Avukatı Nedir?

Bursa Boşanma Avukatı Nedir?

Bursa Boşanma Avukatı Nedir? Bursa boşanma avukatı, aile içinde sağlıklı iletişimlerin devam edebilmesi ya da iki tarafın anlaşmalı veya çekişmeli olarak ayrılmasını sağlayan resmi bir eylem olarak karşınıza çıkar. Evlenmek kadar elbette boşanmak da doğal ve kabul edilebilir bir süreçtir. Resmi olarak ilerlediğinde hem kadının hem erkeğin hakları koruma altına alındığında çok daha sorunsuz geçen […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Çocuk Haklarının Önemi

Bursa Boşanma Avukatı ile Çocuk Haklarının Önemi

Bursa Boşanma Avukatı ile Çocuk Haklarının Önemi Bursa boşanma avukatı, boşanma davalarında çiftlerin yanı sıra çocukların haklarını da önemser. Anne ve babasının boşandıktan sonraki süresinde en çok etkilenen kişi çocuktur. Çocuğun boşanma sürecinde yıpranmaması için avukatlar önemli yere sahiptir. Sizin çocuğunuz ile birlikte daha az hasar alarak davayı atlamanıza yardımcı olur. Nafaka ve velayet kurallarını […]

Bursa Boşanma Avukatı Hangi Sorunlarla İlgilenir?

Bursa Boşanma Avukatı Hangi Sorunlarla İlgilenir?

Bursa Boşanma Avukatı Hangi Sorunlarla İlgilenir? Bursa boşanma avukatı evliliğin artık ilerlemediği dönemlerde devreye girmektedir. Tek taraflı ya da çift taraflı olarak eşler boşanmaya karar verdikleri zaman avukat dahilinde süreci başlatırlar. Aile hukuku bazen farklı faktörlerin de etkisiyle bozulma yaşayabilir. Evlilik kadar boşanma da manevi ve maddi açıdan oldukça normal bir süreçtir. Ancak tarafların anlaşabilmesi […]

Bursa Boşanma Avukatı Davaya Hazırlık Süreci

Bursa Boşanma Avukatı Davaya Hazırlık Süreci

Bursa Boşanma Avukatı Davaya Hazırlık Süreci Bursa boşanma avukatı hem dava öncesinde hem dava sonrasında işinin her zaman ehli olarak hizmet vermektedir. Özellikle de davaya hazırlık süreci ne kadar verimli geçerse sonuçları da o derece verimli şekilde iletilmektedir. Eşler boşanmaya karar verdikten sonra ilk adım alanında uzman bir boşanma avukatına başvuruda bulunmaktır. Başvurudan itibaren süreci […]

Bursa Avukat ile Hukuksal Destek

Bursa Avukat ile Hukuksal Destek

Bursa Avukat ile Hukuksal Destek Bursa avukat, hukuku işlerde yargı önünde kişilerin savunmasını yapmaya yardımcı olan mesleki unvandır. Bireylerin kendi arasında ya da devletle yaşadığı sorunlar çerçevesinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek için savunma yapar. Hukuki boyuta geçen tüm sorunlarda avukatlar yanı başınızda bulunur. Müvekkilleri yasal tüm konularda temsil etmek amacıyla hizmet sunan avukatlar davanın sonuçlanmasına […]

Bursa Avukat ile Çözülmeyen Sorun Kalmıyor

Bursa Avukat ile Çözülmeyen Sorun Kalmıyor

Bursa Avukat ile Çözülmeyen Sorun Kalmıyor Bursa avukat hem kişisel sorunlarda hem kurumsal sorunlarda en kısa sürede neticelere kavuşmak maksadıyla ele alınan hukuki süreçleri kapsar. Akıllarda yer alan tüm soruların rahatlıkla sorulduğu, yasal süreçler hakkında rahatlıkla bilgi alındığı, kişisel olarak tutulabilen avukatlık hizmeti, en iyi kararların alındığı uzman tavsiyeleri ile ilerleyen bir profesyonellik söz konusudur. […]

Bursa Avukat Hizmetleri Avantajları

Bursa Avukat Hizmetleri Avantajları

Bursa Avukat Hizmetleri Avantajları Bursa avukat hizmetleri, günümüzde herhangi bir konuda avukata ihtiyaç duyan bireyler için 7/24 hizmet sunmaktadır. Dünyamızda bireylerin özgür bir yaşam sürebilmesi için adalet konusu çok önemlidir. Sunulan avukat hizmetleri sayesinde adalet arayan herkes amacına ulaşabilir. Hukuki konularda avukat olmazsa olmaz noktalardan biridir. Haklı olan tarafın savunması ile mağduriyet yaşanmaması adına her […]

Bursa Avukat Hangi Çalışma Alanlarına Sahiptir?

Bursa Avukat Hangi Çalışma Alanlarına Sahiptir?

Bursa Avukat Hangi Çalışma Alanlarına Sahiptir? Bursa avukat çalışmaları hız kesmeden ve ara vermeden devam etmektedir. Oldukça yüksek kaliteli ve profesyonel bir şekilde sunulan avukatlık hizmeti ile tanışma fırsatı elde edebilirsiniz. Aile hukukundan iş hukukuna, kişisel verilerin korunması hukukundan miras hukukuna, tüketici hukukundan icra ve iflas hukukuna, ceza hukukundan gümrük hukukuna varana dek tüm hukuki […]

Bursa Avukat En İyi Hizmetle Sizlerle

Bursa Avukat En İyi Hizmetle Sizlerle

Bursa Avukat En İyi Hizmetle Sizlerle Bursa avukat, günümüzde hukuksal boyuta ilerleyen çekişme ve anlaşmazlıkların mahkemede sonuca varması için hizmet sunar. Bursa ilinde verilen hizmetten bu ilde yaşayanlar rahatlıkla yararlanabilirler. Müvekkillerin tüm haklarını alabilmeleri ve mağdur olmamaları için avukatlar en iyi hizmeti sunar. Yıllar boyunca öğrenim gördükleri bilgiler sayesinde hukuki süreci en iyi boyutta yönetirler. […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Çekişmeli Boşanma Davaları

Bursa Boşanma Avukatı ile Çekişmeli Boşanma Davaları

Bursa Boşanma Avukatı ile Çekişmeli Boşanma Davaları Bursa boşanma avukatı sizlere vereceği profesyonel destek ile boşanma davalarınızı daha az stres yaşayarak geçirmenize yardımcı olacaktır. Çekişmeli boşanma davaları sadece boşanma davasının açılması ile değil aynı zamanda tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi durumların da dahil edilip uzatılması halinde meydana gelir. Taraflardan birinin açtığı boşanma davasını bir […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanma Sürecinde Çocuk Hakları

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanma Sürecinde Çocuk Hakları

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanma Sürecinde Çocuk Hakları Bursa boşanma avukatı çocuklarınız ile süreci daha az hasar alarak atlatmanız için elinden geleni yapacaktır. Yıpranma payının en fazla olduğu çocuklar boşanma süreçlerinde psikolojik olarak destek almalıdır. Düzeninin ve alışkanlıklarının bir anda değiştirilmesi çocuklar üzerinde büyük bir boşluğa neden olmaktadır. Ayrıca bu süreç içerisinde çocukların hakkı göz […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanma Davası Süreci

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanma Davası Süreci

Bursa Boşanma Avukatı ile Boşanma Davası Süreci Bursa boşanma avukatı tarafından boşanma davalarında nasıl davranacağınız, ne konuşacağınız ve haklarınızın neler olabileceği konusunda bilgilendirilmektesiniz. Boşanma davalarında özellikle çocuk sahibi olan çiftlerin çocukları en fazla hasarı görmektedir. Bundan dolayı boşanmanın en kısa sürede gerçekleştirilmesi en önemli olandır. Çocuk sahibi olan kişiler aynı zamanda velayet davaları ve nafaka […]

Bursa Boşanma Avukatı Boşanma Konularında Sizleri Bilinçlendirecek

Bursa Boşanma Avukatı Boşanma Konularında Sizleri Bilinçlendirecek

Bursa Boşanma Avukatı Boşanma Konularında Sizleri Bilinçlendirecek Bursa boşanma avukatı çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davalarında sizlere yol göstermekle kalmayıp aynı zamanda bilinçlendirecektir. Boşanma davalarında süreci etkileyebilecek en büyük etken boşanma nedenidir. Şiddet, aldatılma, terk edilme ya da buna benzer durumlardan dolayı boşanmak isteyen bireyler genelde hakları konusunda anlaşamadıkları için davalar çekişmeli olarak ilerlemektedir. Aldatılan, […]

Boşanma Davalarında Bursa Boşanma Avukatı Tecrübelerinden Yararlanın

Boşanma Davalarında Bursa Boşanma Avukatı Tecrübelerinden Yararlanın

Boşanma Davalarında Bursa Boşanma Avukatı Tecrübelerinden Yararlanın Bursa boşanma avukatı verdiğiniz boşanma kararında sizleri dinleyip genel bilgilendirmeler sonucu gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır. Boşanma durumları ve tüm hukuki süreçlerde yargı karşısında sizi doğru bir şekilde temsil edecek iyi bir avukata ihtiyaç duyabilirsiniz. Aksi taktirde kişiler nasıl davranacağını ve ne yapacağını pek fazla bilmemektedir. Anayasayı iyi bilen, […]

Yasal Haklarınızı Korumanız İçin Bursa Avukat

Yasal Haklarınızı Korumanız İçin Bursa Avukat

Yasal Haklarınızı Korumanız İçin Bursa Avukat Bursa avukat aracılığı ile haklarınızın neler olduğunu öğrenebilme şansına sahipsiniz. Birçok birey toplum içinde bulunan sosyal haklarını çok iyi bilmediğinden mağdur olabilmektedir. Sosyal haklarınız konusunda bilgi sahibi olarak yaşam değerlerinizi yükseltmiş olacaksınız. Oluşabilecek herhangi bir hak ihlali durumunda haklarınızı bilerek davranacak ve kendinizi koruyabileceksiniz. Haklarınız konusunda yeterli bilgiye sahip […]

Miras Hukukunda Bursa Avukat Desteği

Miras Hukukunda Bursa Avukat Desteği

Miras Hukukunda Bursa Avukat Desteği Bursa avukat miras davası sürecinde hakkınız olanı almanız için çalışacaktır. Ayrıca haklarınız konusunda yeterli bilgiye sahip olmanız için size danışmanlık hizmeti de sunacaktır.  Kendini bu alanda yeterince yetiştirmiş ve gerekli tecrübeye sahip miras hukuku avukatı miras sahibinin vefatından sonra sizlere profesyonel destek verecektir. Miras hukuku ile ilgilenen avukatların destek olduğu […]

İş Hukukunda Bursa Avukat Destekleri

İş Hukukunda Bursa Avukat Destekleri

İş Hukukunda Bursa Avukat Destekleri Bursa avukat çalışma prensibi ve tecrübesi ile hukuka dair her konuda sizlere destek vermektedir. İşçi ve işverenin arasındaki bağı bazı yasal hükümlerle birleştiren iş hukuku işyerlerinde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmektedir. Bireysel ve toplu olarak iki bölüme ayrılan iş hukuku kendi kapsamlarında uygulanmaktadır. Örneğin küçük işletmeler için geçerli olan bireysel iş […]

İcra ve İflas Hukukunda Bursa Avukat Katkısı

İcra ve İflas Hukukunda Bursa Avukat Katkısı

İcra ve İflas Hukukunda Bursa Avukat Katkısı Bursa avukat verdiği profesyonel hizmet ile icra ve iflas hukuku davalarında mağduriyetinizin giderilmesi için gereken tüm hamleleri yapacaktır. Dava öncesi sizinle iletişime geçerek gerekli tüm bilgilendirmeleri yapıp süreç içerisinde beraber hareket etmenizi sağlayacaktır. Çek davaları, haciz işlemleri, icra takipleri, istirdat davaları, konkordato hukuku gibi birçok durumda müvekkillerine beklediği […]

Bursa Avukat ile Kişisel Verilerinizi Koruyun

Bursa Avukat ile Kişisel Verilerinizi Koruyun

Bursa Avukat ile Kişisel Verilerinizi Koruyun Bursa avukat özellikle kişisel verilerinizin korunması kapsamında her türlü profesyonel hizmeti sizlere sunmaktadır. Günden güne artan internet ve sosyal medya kullanımı faydalarıyla birlikte zararlarının olduğunda birçok örnekler doğrultusunda göstermektedir. Örneğin girdiğimiz sitelerin kişisel bilgilerimizi talep etmesi dahilinde sitelere girişimizin sağlanması için bilgilerimizi verebilmekteyiz. Önemli olan verdiğimiz bilgilerin niçin ve […]

Bursa'da Avukatlık Mesleği: Tarihi Ve Geleceği

Bursa’da Avukatlık Mesleği: Tarihi Ve Geleceği

Bursa’da Avukatlık Mesleği: Tarihi Ve Geleceği Avukatlık mesleği hukukun dışında kalmış davalarda müvekkillerin haklarını korumak amacıyla yapılan bir meslektir. Türkiye’de avukatlık mesleği Osmanlı döneminden bu yana var olmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Bursa’da da avukatlık mesleği oldukça yaygın bir meslektir ve birçok avukatın bulunduğu bir şehirdir. Gelecekte avukatlık mesleğinin önemi her geçen gün artarken, teknolojinin […]

Bursa Barosu: Avukatların Kayıt, Disiplin Ve Eğitim Süreçleri

Bursa Barosu: Avukatların Kayıt, Disiplin Ve Eğitim Süreçleri

Bursa Barosu: Avukatların Kayıt, Disiplin Ve Eğitim Süreçleri Bursa Barosu, Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı bir barodur ve Bursa ilinde mesleklerini icra eden tüm avukatların kayıt olduğu yerdir. Baroya kayıt olmak isteyen avukatlar, belirli şartları yerine getirmek durumundadır. Bunlar arasında; hukuk fakültesi mezunu olmak, avukatlık stajını tamamlamak ve meslek kurallarını kabul etmek gibi kriterler bulunur. Bursa […]

Bursa'da Hukuk Danışmanlığı: Avukatsız Hukuki Süreçlerde Yardım

Bursa’da Hukuk Danışmanlığı: Avukatsız Hukuki Süreçlerde Yardım

Bursa’da Hukuk Danışmanlığı: Avukatsız Hukuki Süreçlerde Yardım Bursa’da hukuki süreçlere girenlerin en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri, hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetleridir. Ancak her zaman avukat seçeneği mümkün olmayabilir. Bu durumlarda ise bursa avukat aramaları yerine alternatif yöntemlerle de hukuki süreçleri yönetmek mümkündür. Bu alternatif yöntemlerin en başında, hukuki konularda uzmanlaşmış danışmanlık firmaları gelmektedir. Bu […]

İş Ve Hukuk Danışmanlığı

İş Ve Hukuk Danışmanlığı

İş Ve Hukuk Danışmanlığı Bursa avukatları iş ve hukuk danışmanlığı konusunda oldukça deneyimli ve başarılı avukatlardan oluşmaktadır. İş ve hukuk danışmanlığı hizmetlerinden yararlanarak, işletmenizdeki hukuki süreçleri daha doğru şekilde yönetebilirsiniz. İş ve hukuk danışmanlığı, işletmenizin büyümesi ve gelişmesi için oldukça önemli bir konudur. Hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, işletmenizin güvenliği açısından son derece önemlidir. […]

Boşanma Sürecinde Avukat Tutmak

Bursa’da Avukatlık Büroları

Bursa’da Avukatlık Büroları Bursa, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biridir. Birçok kişi tarafından hayallerinin gerçekleştiği yer olarak görülen bu şehir, gerek kültürel, gerekse ticari açıdan oldukça zengindir. Bursa’da yaşayan her insanın hayatında en az bir kere avukatlık hizmetlerine ihtiyacı olabilir. Bu nedenle, Bursa’da birçok avukatlık bürosu mevcuttur. Bursa’daki avukatlık büroları, genellikle farklı hukuki konularda uzmanlaşmaktadır. Bu […]

Boşanma Sürecinde Avukat Tutmak

Boşanma Sürecinde Avukat Tutmak

Boşanma Sürecinde Avukat Tutmak Boşanma süreci oldukça hassas bir davaya dönüşebilir. Bu süreçte doğru kararlar almak ve haklarınızı korumak için doğru avukatı seçmek oldukça önemlidir. Bursa’da faaliyet gösteren birçok avukatlık bürosu mevcuttur. Ancak size en iyi hizmeti sunacak olanı seçmek için bazı kriterler belirlemeniz gerekmektedir. Birinci kriter avukatın tecrübesidir. Boşanma davaları oldukça spesifik noktalara sahip […]

Boşanma Davalarında Avukat Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Boşanma Davalarında Avukat Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Boşanma Davalarında Avukat Seçimi Nasıl Yapılmalı? Boşanma süreci zor bir süreçtir ve çiftler için oldukça stresli bir durumdur. Ancak, bu süreçte doğru bir boşanma avukatı seçmek sizin için en doğru adım olacaktır. Bursa boşanma avukatı arayışında olanlar için bu sürede nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bazı ipuçları vereceğiz. İlk olarak, avukatınızın deneyimine dikkat etmelisiniz. Boşanma […]

Çekişmeli Boşanma Davalarında Nasıl Bir Hukuki Destek Alınabilir?

Çekişmeli Boşanma Davalarında Nasıl Bir Hukuki Destek Alınabilir?

Çekişmeli Boşanma Davalarında Nasıl Bir Hukuki Destek Alınabilir? Boşanma süreci, her ne kadar tarafların uyumlu bir şekilde karar alacakları bir durumda olsa da, bazen çekişmeli bir hâl alabilmektedir. Bu süreçte taraflar, birbirleriyle hem duygusal hem de maddi anlamda çatışmaya girebilirler. Bu gibi durumlarda bir bursa boşanma avukatı, taraflara hukuki destek sağlayarak sürecin daha sağlıklı bir […]

Boşanma Davalarında Tarafların Hakları Ve Yükümlülükleri

Boşanma Davalarında Tarafların Hakları Ve Yükümlülükleri

Boşanma Davalarında Tarafların Hakları Ve Yükümlülükleri Boşanma, çiftler arasındaki evlilik bağına son vermek istedikleri durumlarda başvurulan bir yasal işlemdir. Boşanma davaları, bilhassa tarafların hakları ve yükümlülükleri açısından oldukça önemlidir. Adli mercilere başvuracak olan kişilerin, sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olmaları son derece önemlidir. Boşanma sürecinde haklar ve yükümlülükler, Medeni Kanun tarafından belirlenmektedir. Tarafların her […]

Tedbir Konusunda Bursa Boşanma Avukatının Önemi

Tedbir Konusunda Bursa Boşanma Avukatının Önemi

Tedbir Konusunda Bursa Boşanma Avukatının Önemi Bursa boşanma avukatı aracılığı ile tedbir kararının oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Boşanma süresi boyunca ve sonrasında bazı tedbirlerin alınması gerekebilir. Bunların arasında uzaklaştırma ve iletişimin engellenmesi yer almaktadır. Tedbir kararı için boşanma davasının açılması gibi bir zorunluluk yoktur. Özellikle şiddet gören kadınların bazı tedbirleri alması gerekir. Günümüzde kadın cinayetlerinin ne kadar […]

Bursa Boşanma Davası Avukatı

Bursa Boşanma Davası Avukatı

Bursa Boşanma Davası Avukatı Bursa boşanma avukatı boşanma davaları konusunda sizlere profesyonel hizmet sunacaktır. Günümüz şartlarında boşanma hızla artmakta ve gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli tarzda boşanma davaları açılmaktadır. Evlilik eyleminin temelinden sarsılması nedeniyle kişiler boşanma davası açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası her iki tarafın da boşanmak istediği dava türüdür. Eğer eşlerden biri boşanma davasında ayrılmak istememesi […]

Bursa Boşanma Avukatı ve Boşanma Süreci

Bursa Boşanma Avukatı ve Boşanma Süreci

Bursa Boşanma Avukatı ve Boşanma Süreci Boşanma isteği kadın ya da erkek tarafından ortaya çıkabilmektedir. Eşlerden birinin boşanmak için haklı sebepleri bulunuyorsa bunu dilekçeyle birlikte mahkemeye sunması gerekir. Hakim tüm delilleri göz önünde bulundurarak boşanmaya neden olacak haklı gerekçeyle birlikte karar verecektir. Eğer doğru ve nizama uygun bir şekilde hazırlanmazsanız olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konuda […]

Bursa Boşanma Avukatı Nasıl Duygusal Destek Sağlar?

Bursa Boşanma Avukatı Nasıl Duygusal Destek Sağlar?

Bursa Boşanma Avukatı Nasıl Duygusal Destek Sağlar? Boşanma süreci, çiftlerin hayatlarında zorlu bir dönemdir ve duygusal olarak yıpratıcı olabilir. Bu nedenle, Bursa boşanma avukatı sadece yasal danışmanlık sağlamakla kalmaz aynı zamanda müvekkilinin duygusal ihtiyaçlarına da destek olabilir. Elbette kişi boşanma sürecinde çok yıprandıysa ve duygusal açıdan sağlıklı düşünemiyorsa kendisine uzman bir psikolojik danışman önerisi yapılması […]

Bursa Boşanma Avukatı Aracılığı ile Dava Hazırlığı

Bursa Boşanma Avukatı Aracılığı ile Dava Hazırlığı

Bursa Boşanma Avukatı Aracılığı ile Dava Hazırlığı Bursa boşanma avukatı, boşanmak isteyen kişinin ayrılma sebeplerini belirleyerek boşanmaya teşkil eden unsurları ortaya çıkarmaktadır. Boşanmak için dava açacak olan eşin haklı sebepleri olması gerekir. Eğer sebepsiz bir şekilde dava açarsanız davanız reddedilecektir. O yüzden boşanma avukatı davaya çok iyi hazırlanmalı ve tüm boşanma sebeplerini belirleyerek mahkemeye sunmalıdır. […]

Bursa Avukatlık Bürosu

Bursa Avukatlık Bürosu

Bursa Avukatlık Bürosu Bursa avukat bürolarına başvurarak yaşadığınız sorunu kolayca çözebilirsiniz. Deneyimli avukatlar ile hizmet veren avukatlık bürosu pek çok hukuki alanda hizmet sunmaktadır. Açılan davaları baştan sona takip eden ve her türlü hukuki süreçte müvekkilinin yanında olan avukatlar katıldıkları davaları sorunsuz bir şekilde kazanmaktadır. Bursa ilinde hukuki danışmanlık hizmeti sunan pek çok avukatlık bürosuna […]

Bursa Avukatlarının Hizmetleri

Bursa Avukatlarının Hizmetleri

Bursa Avukatlarının Hizmetleri Avukatlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler Bursa avukat ile iletişime geçebilirler. Pek çok hukuk alanında ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık ve savunma olayları için avukatlardan yardım alabilirsiniz. Hukuk biliminin her alanında hizmet veren avukatlar aynı zamanda belli bir alan üzerinde de uzmanlaşabilirler. Ceza, aile, miras, vekalet, nafaka, vergi, idare ve daha pek çok hukuk […]

Bursa Avukatının İlgilendiği Ceza Hukuku

Bursa Avukatının İlgilendiği Ceza Hukuku

Bursa Avukatının İlgilendiği Ceza Hukuku Ceza Hukuku oldukça kapsamlı bir konudur ve haksızlık doğuran insan davranışlarının hangilerinin suç sayılması, hangi koşullar altında işlendiğinde suç doğurduğunu ve suç oluşturan bu davranışların ortaya çıkmasında kişiye ne tür yaptırımlar uygulanacağını belirleyen bir hukuk dalıdır. Müdahil olduğunuz suç eylemlerinde Bursa avukat haklarınızı savunarak ve koruyarak sizleri yargı önünde temsil […]

Bursa Avukatının Baktığı Ticaret Hukuku Davaları

Bursa Avukatının Baktığı Ticaret Hukuku Davaları

Bursa Avukatının Baktığı Ticaret Hukuku Davaları Bursa avukat ticaret hukuku davalarında da üstün performans sergiler. Ülkemizde pek çok kişi ticaret ile ilgilense de aslında ticaretin hukuki süreçlerine hakim değildir. Ticari hukuk davaları asliye hukuk mahkemesi ve asliye ticaret mahkemeleri tarafından görülür. Ticaret hukuku genellikle ticari işletmeleri, tüzel kişileri, vakıf ve dernekleri kapsamaktadır. Ticaret kanununda yer […]

Bursa Avukat ve Hukuk Sistemi Üzerindeki Etkileri

Bursa Avukat ve Hukuk Sistemi Üzerindeki Etkileri

Bursa Avukat ve Hukuk Sistemi Üzerindeki Etkileri Bursa avukat arayışında olanların bilmesi gereken ilk şey, avukatların hukuk sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduklarıdır. Onlar müvekkillerini yasal süreçlerde temsil ederken, aynı zamanda hukuk sistemini şekillendiren birçok yasal konuda da görüşlerini sunarlar. Hukuk sistemi, bir toplumun temel taşıdır ayrıca adil, eşitlikçi ve güvenli bir toplumun oluşumunda […]

Bursa Boşanma Avukatı Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bursa Boşanma Avukatı Seçilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Boşanma davaları, diğer hukuki konulara göre oldukça karmaşık ve hassas süreçlerdir. Haklı olmak ama hakkını savunamamak, haksız olunan bir durumda en az zararla kurtulmaya çalışmak ve haklı durumdayken haksız duruma düşüldüğü takdirde tekrar haklı çıkmak istenir. Bu nedenle, boşanma avukatının deneyimli ve uzman olması son derece önemlidir. Avukatın […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Davalarla İlgili En Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümü

Bursa Boşanma Avukatı ile Davalarla İlgili En Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümü Boşanma avukatlığı, evlilik birliğinin sonlandırılması ile ilgili hukuki işlemleri yürüten avukatların çalışma alanıdır. Boşanma davaları, pek çok zorluğa neden olabilecek karmaşık bir süreç olabilir. Bursa boşanma avukatı ise bu karmaşık süreçte hiçbir sorun olmaması ve istenilen sonucun elde edilmesi için önemli bir rol […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Davada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bursa Boşanma Avukatı ile Davada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Boşanma davalarında mal paylaşımı, evlilik süresince edinilen malların paylaşımını içeren bir süreçtir. Boşanma davası sonucunda, mal paylaşımı yapılırken belirli kurallara uyulması gerekmektedir. Bu kurallar dahilinde davada haklı olan taraf en fazla kârla davayı kazanmak isterken haksız olan taraf ise en az zararla davayı sonuçlandırmayı hedefler. Fakat […]

Bursa Boşanma Avukatı Davada Kararı Etkilemek İçin Hangi Deliller Sunar?

Bursa Boşanma Avukatı Davada Kararı Etkilemek İçin Hangi Deliller Sunar? Boşanma davaları, çiftler arasındaki birçok sorunun çözüme kavuşmasını gerektiren karmaşık hukuki süreçlerdir. Bu süreçte sağlıklı düşünmek zor olabileceğinden bir avukata ihtiyaç duyulacaktır. Bu davaların sonucunda, hakim tarafından verilecek kararlar, tarafların hayatlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, boşanma davalarında Bursa boşanma avukatı ile deliller sunmak, kararın […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Dava Sürecinde Tarafların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Bursa Boşanma Avukatı ile Dava Sürecinde Tarafların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Boşanma davası, taraflar için stresli ve zor bir süreçtir. Bu süreçte tarafların bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle Bursa boşanma avukatı ile bu hususların en önemlilerini bilmek gerekir. Bu hususlardan birisi duygusal durum kontrolüdür. Boşanma süreci, tarafların duygusal olarak zorlu bir dönem geçirdiği bir […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Dava Süreci Nasıl İlerler Ne Kadar Sürer?

Bursa Boşanma Avukatı ile Dava Süreci Nasıl İlerler Ne Kadar Sürer? Boşanma davası süreci, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle üç ana aşamadan oluşur. Bursa boşanma avukatı bu üç aşama olan başvuru aşaması, müzakere aşaması ve mahkeme kararı aşamasında daima yanınızda olacaktır. Bu süreç tarafların anlaşmalarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle bu süreç, […]

Bursa Boşanma Avukatı Dava İçin Gerekli Belgeler ve Talep Dilekçesi

Bursa Boşanma Avukatı Dava İçin Gerekli Belgeler ve Talep Dilekçesi Boşanma davası açmak, evlilik birliği içinde olan eşlerin hukuki olarak ayrılmalarını sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, her ne kadar hukuki bir süreç olsa da tarafları zihinsel açıdan da bir hayli yorabilir. Boşanma aşamasında bazı belgelerin hazırlanması ve belirli prosedürlere uyulmasını gerektirir. Bursa boşanma avukatı bu […]

Bursa Boşanma Avukatı Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Seçimi

Bursa Boşanma Avukatı Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Seçimi Boşanma davası, birçok kişi için stresli ve zorlu bir süreç olabilir. Bu süreçte, boşanma yolunun seçimi önemli bir karardır. Boşanma davasında Bursa boşanma avukatı ile seçilebilecek 2 yol vardır: anlaşmalı veya çekişmeli boşanmalar. Anlaşmalı boşanmada işler biraz daha kolay olacaktır. Fakat özellikle çekişmeli boşanma davasında her iki […]

Bursa Avukat Ticaret Hukuku Alanındaki Rolü

Bursa Avukat Ticaret Hukuku Alanındaki Rolü Avukatlık mesleği, hukuk alanındaki birçok farklı alanda çalışma imkânı sunar. Ticaret hukuku da avukatların sıklıkla tercih ettikleri alanlardan biridir. Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan yasal sorunları ele alan bir hukuk dalıdır. Elbette avukatlar bazı alanlarda uzman olsalar da her türlü davada avukatlık yapabilmeleri için eğitilmişlerdir. Bazı […]

Bursa Avukat Fikri Mülkiyet Hukuku

Bursa Avukat Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri mülkiyet hukuku, bir kişinin yaratıcı faaliyetleri sonucu ortaya çıkan haklarını korumak için oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. Bu haklar, fikir ve sanat eserleri, patentler, ticari markalar ve endüstriyel tasarımlar gibi birçok alanda kullanılır. Elbette bu durumda Bursa avukat fikri mülkiyet hukuku alanında müvekkillerine hizmet vererek, haklarını korumak ve ihlal edenlere […]

Bursa Avukat Boşanma Davaları

Bursa Avukat Boşanma Davaları Boşanma davaları, en sık görülen medeni hukuk davaları arasında yer almaktadır. Bu tür davalar, evlilik birliği içindeki sorunların çözümü için açılır. Boşanma davalarında, çiftlerin boşanma sebepleri, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve ziynet gibi konular ele alınır. Bursa avukat bu konuda ihtiyacınız varsa en iyi takibi ve desteği sunacaktır. Boşanma davalarında, tarafların […]

Bursa Avukat- Avukatlıkta Medeni Hukuk Alanı ve Rolü

Bursa Avukat- Avukatlıkta Medeni Hukuk Alanı ve Rolü Medeni hukuk, insanların günlük yaşamındaki ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı kişilerin mal varlığı, aile, miras ve borçlar gibi konulardaki hak ve yükümlülüklerini belirler. Bursa avukat, medeni hukuk alanında müvekkillerine hizmet vererek, haklarını korumak ve hukuki mücadelelerinde yardımcı olmak için önemli bir rol oynar. Özellikle ailevi […]

Bursa Avukat ve Avukatlıkta Kariyer Olanakları

Bursa Avukat ve Avukatlıkta Kariyer Olanakları

Bursa Avukat ve Avukatlıkta Kariyer Olanakları Hukuk alanındaki meslekler birçok insanın hedefi olmaktadır. Özellikle avukatlık, hukuk alanında çalışanların sıklıkla tercih ettiği bir meslektir. Bursa avukat gibi tüm avukatların görevi müvekkillerinin yasal haklarını korumak ve savunmak, hukuki danışmanlık hizmetleri sunmak ve yasal işlemleri yürütmek gibi çeşitli faaliyetlerdir. Gerek kazanması gerek okuması açısından zor bir meslek dalı […]

Bursa Avukatların Yasal Hak ve Sorumlulukları

Bursa Avukatların Yasal Hak ve Sorumlulukları Avukat olmak isteyenlerin, Bursa avukat arayışında olanların ya da avukatların kendi haklarını ihlal ettiğini düşünenlerin merak ettiği unsurlardan bir tanesi de avukatların yasal hak ve sorumluluklarının neler olduğu olabilir. Avukatlar, hukuk alanında uzmanlaşmış kişilerdir ve müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar. Ancak bu hizmetleri sunarken bir dizi yasal […]

Bursa Avukat ve Etik Kurallar

Bursa Avukat ve Etik Kurallar Bursa Avukat arayışları, avukatlar hakkında bazı suallere yol açar. Avukatlar, hukuk alanında müvekkillerini temsil eden, onlara danışmanlık yapan ve hukuki sorunları çözmek için çalışan profesyonellerdir. İletişim becerileri, yasa bilgisi gibi gereksinimlerin yanı sıra etik değerler de her bir insan için olduğu gibi avukatlar için de önem arz eder. Bu nedenle, […]

Bursa Boşanma Avukatı Hangi Tür Boşanma Davalarına Bakar?

Bursa Boşanma Avukatı Hangi Tür Boşanma Davalarına Bakar? Bursa boşanma avukatı, hukukta yer alan tüm boşanma davalarına bakar. Boşanma davası türleri şu şekildedir: Anlaşmalı boşanma davası Çekişmeli boşanma davası Yıpratıcı ve uzun süren boşanma sürecini daha kısa sürede daha kolay ve daha az yıpratıcı bir sürece dönüştürmenin yolu anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki […]

Bursa Boşanma Avukatı Sayesinde Kazanılan Haklar

Bursa Boşanma Avukatı Sayesinde Kazanılan Haklar Bursa boşanma avukatı hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında süreçte tarafın tüm haklarını gözeterek adalete hakkın teslim edilmesini sağlar. Kazanılan haklar, anlaşmalı veya çekişmeli olup olmamasına göre değişir. Boşanma avukatı sayesinde kazanılan haklar aşağıda sıralanmıştır. Nafaka İştirak nafakası (Çocuğun bakımı, korunması, eğitim masrafları) Yoksulluk nafakası Velayet Maddi ve […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Dava Süreci Kolaylaşır

Bursa Boşanma Avukatı ile Dava Süreci Kolaylaşır Bursa boşanma avukatı, boşanmanın hukuki temelini gözeterek evlilik birliğinin temelinden sarsılma ilkesi ve diğer hususları değerlendirerek en üst çıkar noktasını sağlar. Boşanma süreci, herkes için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Maddi manevi ve psikolojik açıdan çok yıpratıcı olabilmektedir. Bursa boşanma avukatı sayesinde dava süreci kolaylaşır. Nasıl ki sağlıklı bir […]

Bursa Boşanma Avukatının Yaptığı İşler

Bursa Boşanma Avukatının Yaptığı İşler Bursa boşanma avukatı, çiftlerin hayatında en önemli dönüm noktası olan, pek çok kişi tarafından oldukça yıpratıcı ve uzun bir süreci kapsayan boşanma sürecinin takibini gerçekleştirir. Dava şartlarına uygun olarak gerekli olan tüm evrakları dosyaya sunar, usul kurallarını gözeterek iddia ve talepleri mahkemeye sunar. Boşanma davasında her türlü delil hukuka uygun […]

Bursa Boşanma Avukatı Bulmanın Kolay Yolu

Bursa Boşanma Avukatı Bulmanın Kolay Yolu Bursa boşanma avukatı ya da Bursa’da başarılı davalar ile ön plana çıkan mesleğinde tecrübeli avukatları bulmanın yolu genellikle çevrenizden tavsiye almak olmaktadır. Herhangi bir davayı kazanmış olan yakınınız size avukatını tavsiye edecektir. Türkiye Barolar birliğini ziyaret ederek şehrinizde mesleğini icra eden tüm avukatların listesini görebilir ve aralarından avukat seçebilirsiniz. […]

Bursa Boşanma Avukatı Aracılığıyla Alınan Tazminat

Bursa Boşanma Avukatı Aracılığıyla Alınan Tazminat Bursa boşanma avukatı davalarda oluşan zorlu ve stresli süreç boyunca size destek olmaya devam edecektir. Çiftlerin belli nedenlerden dolayı evliliklerini yürütememelerinden boşanma kararı almaları oldukça normaldir. Bundan sonraki aşamalarda sürecin zorluğu boşanma dolayısıyla talep edilen hakların karşılanmak isteyip istenmemesi ile alakalıdır. Boşanma aracılığı ile istenen tazminatlarda bu hakkı talep […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Nafakanızı Alabilirsiniz!

Bursa Boşanma Avukatı ile Nafakanızı Alabilirsiniz! Bursa boşanma avukatı tüm davalarda olduğu gibi nafaka davalarında da fazlasıyla yanınızdadır. Evliliklerini yürütemeyecek kişilerin verdiği karar sonucu yargı yolu ile resmen ayrılmaları sonrası eşten alınan belli bir miktar ödeneğe nafaka denmektedir. Nafaka hakkının olduğu ve olmadığı durumlar vardır. Bu durum ve gerekçeler sağlandığı taktirde nafaka alabilme şansınız vardır. […]

Bursa Boşanma Avukatı ve Çocuğun Velayeti Davası

Bursa Boşanma Avukatı ve Çocuğun Velayeti Davası Bursa boşanma avukatı sadece boşanma davalarına değil aynı zamanda velayet gibi davalara da bakmaktadır. Belirli nedenlerden dolayı yıpranmış ve zarar görmüş ilişkilerde en son çare boşanmaktır. Çocuklu evliliklerde boşanmanın sorumluluğu daha fazla artmaktadır. Çocuğun anne de ya da babada kalması gerektiği konusunda anlaşmazlık yaşayan çiftler velayet davalarında haklarını […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Kolay Boşanma

Bursa Boşanma Avukatı ile Kolay Boşanma Bursa boşanma avukatı boşanma süreçlerinizde sizin en büyük destekçiniz olacaktır. Belirli nedenlerden dolayı boşanmak isteyen ya da boşanmaya karar vermiş kişiler durum hakkındaki detayları en iyi avukatlara danışarak alabilirler. Bu süreç içerisinde avukatların rolü oldukça büyüktür. Eşinizden tek celsede boşanmak istiyor ve davanın daha fazla uzamasını istemiyorsanız anayasayı doğru […]

Bursa Boşanma Avukatı ve Boşanma Süreci

Bursa Boşanma Avukatı ve Boşanma Süreci Bursa boşanma avukatı dava süreci boyunca yanınızda olacak ve nihai bir sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Çiftler arasındaki sorunlar zaman zaman daha ciddi bir hal alıp boşanma kararına kadar gitmektedir. Bazı evliliklerde boşanma nedenleri aldatma ya da şiddet içerikli olurken bazı evliliklerde de geçimsizlik ve sevgi saygı eksikliği olmaktadır. Mahkemeye başvurulduğunda […]

Bursa Avukat Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri

Bursa Avukat Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri

Bursa Avukat Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri Bursa avukat sadece dava esnasında değil aynı zamanda dava öncesi danışmanlık hizmetlerinde de profesyonel bir çalışma yürütmektedir. Avukatınız oldukça tecrübeli ve deneyimli bir şekilde sizi yönlendirecektir. Danışmak istediğiniz konunun inceliklerine kadar avukatınıza anlatıp anayasaya uygun bir şekilde nelerin yapılabileceği ve hangi haklarınızın olduğu hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu […]

Bursa Avukat ve Ceza Hukuku

Bursa Avukat ve Ceza Hukuku

Bursa Avukat ve Ceza Hukuku Bursa avukat müvekkillerine oldukça profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. İçinde bulunduğunuz durumla alakalı gerekli bilgiler toplanıp ceza hukuku içerisinde soruşturma açılmaktadır. Özellikle sosyal alanda kişilerin suç sayılabilecek hareketleri toplumdaki herhangi bir bireye fiilen ya da farklı davranış biçimleri ile gösterdiği takdirde gereğinin yapılması için ceza […]

Bursa Avukat ve Miras Hukuku

Bursa Avukat ve Miras Hukuku

Bursa Avukat ve Miras Hukuku Bursa avukat miras davaları da dahil olmak üzere fazlasıyla yanınızda durarak bu süreç içerisinde size yardımcı olacaktır. Günlük yaşantının en sık gündeme gelen konuları arasında miras gelmektedir. Belirli kişiler tarafından bırakılan mirasların alınması hakkı bulunan kişilerce haklarının talep edilmesi sonucu miras davaları açılmaktadır. Kimi miras davaları kolay bir şekilde çözümlenebilirken […]

Bursa Avukat Büroları Ne Yapar?

Bursa Avukat Büroları Ne Yapar?

Bursa Avukat Büroları Ne Yapar? Bursa avukat hukuk bürosu, hukuk çalışmalarının yürütüldüğü temel birimdir. Bursa avukat büroları hem davaların takip işlerini yürütür hem de taraflara hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Avukatlık bürosu, Baro, Adliye Teşkilatı, Hukuk Müşavirleri gibi kurumlarla evrak işlerini takip eder. Avukatın mesleki faaliyetlerini icra ettiği, kamu hizmeti ve danışmanlık hizmeti verdiği alanlarla görüşüldüğü […]

Arabuluculukta Bursa Avukat Önemi

Arabuluculukta Bursa Avukat Önemi

Arabuluculukta Bursa Avukat Önemi Son yıllarda iş ve özel yaşamda sorunların, çıkar çatışmaları ve uyuşmazlıkların artışına bağlı olarak dava sayısının artışı, yargılamadaki iş yükünü oldukça arttırmaktadır. Tarafların uyuşmazlıkları sonucunda daha karmaşık hale gelen durumlarda dava süreçleri uzamaktadır. Bu durum, daha kolay ve daha hızlı çözüm alternatifleri arayışı için arabuluculuk yöntemini doğurmuştur.  Bursa avukat bürosunda kullanılan […]

Bursa Avukat Hizmetlerinden İcra ve İflas Hukuku

Bursa Avukat Hizmetlerinden İcra ve İflas Hukuku

Bursa Avukat Hizmetlerinden İcra ve İflas Hukuku Bursa avukat İcra ve iflas hukuku alanında birçok icra takibi yapabilmektedir. Bu tür durumlarda istirdat davaları, haciz işlemleri, karşılıksız çek davaları, menfi tespit gibi konularda size fazlasıyla yardımcı olunacaktır. Her konuda olduğu gibi müvekkillerini icra ve İflas gibi konularda da yalnız bırakmayıp profesyonel bir şekilde desteğini veren tecrübeli […]

Bursa Avukat Hangi Davalara Bakar?

Bursa Avukat Hangi Davalara Bakar?

Bursa Avukat Hangi Davalara Bakar? Bursa avukat tecrübeli oluşu ve profesyonelliği ile tüm davalarınızda yanınızda olacaktır. Özellikle birçok kişinin merak ettiği konular arasında avukatların hangi davalara baktığı da vardır. Avukatlar boşanma davaları, miras davaları, velayet ve nafaka gibi birçok konuların davalarına bakmaktadırlar. Bu süreç içerisinde güvenebileceğiniz ve sizi yargıya karşı doğru bir şekilde savunabilecek bir […]

Bursa Avukat ve Avukatlık Hizmetleri

Bursa Avukat ve Avukatlık Hizmetleri

Bursa Avukat ve Avukatlık Hizmetleri Bursa avukat gelişen tecrübesi ve profesyonelliği ile içinde bulunduğunuz tüm durumlarda size fazlasıyla destek verecek ve girdiğiniz her davadan başarılı çıkmanızı sağlayacaktır. İster sosyal ister de bireysel yaşamlarınızda oluşan hak ihlalleri ve benzeri durumlarda bir avukata ihtiyaç duyarsınız. Başvurduğunuz avukat sizi baştan sona dinleyecek ve konu ile alakalı haklarınızdan bahsedecektir. […]

Bursa Avukat Hukuki Süreçte Yanınızda

Bursa Avukat Hukuki Süreçte Yanınızda

Bursa Avukat Hukuki Süreçte Yanınızda Bursa avukat davanız sonuçlanana kadar size destek olacak ve sizi en iyi şekilde temsil edecektir. Hukuku sürecinin başlangıcından önce oluşan durumla alakalı genel bilgiye sahip olmak ve haklarınızdan nasıl faydalanacağınızı öğrenmek sizin için avantajlı olacaktır. Daha öncesi avukatınızla genel bilgi alışverişi yapıp haklarınız konusunda bilgi sahibi olmanız mahkemede kendinize daha […]

Hukuki İşleri Kolaylaştıran Bursa Avukat

Hukuki İşleri Kolaylaştıran Bursa Avukat

Hukuki İşleri Kolaylaştıran Bursa Avukat Bursa avukat, hukuki işlemleri kolaylaştırmak için üst düzey hukuk bilgisine sahiptir. Tüm olayları yorumlamak için hukuk kurallarını teknik biçimde göz önünde bulundurur. En karmaşık olayları hakkaniyetli biçimde çözecek hukuki tecrübeye sahiptir. Davalar, ceza davaları, idari davalar, kamu davaları, tespit davaları, boşanma davaları, edim davaları, tazminat davaları gibi örnekleri kapsar. Hukuk, […]

bursa boşanma avukatı

Bursa Boşanma Avukatı Neler Yapar?

Bursa Boşanma Avukatı Neler Yapar? Bursa boşanma avukatı birbirinden farklı konularda kişilere yardımcı olmaktadır. Evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftler ilk olarak dava açar ve iyi bir boşanma avukatı arar. Avukatların davalardaki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. O yüzden boşanma avukatı neler yapar sorusuna aslında yüzeysel cevap verilmiş oldu. Biraz daha detaya inildiğinde ise boşanma avukatlarının […]

bursa boşanma avukatı

Bursa Boşanma Avukatı İle Tüm Haklarınızı Alabilirsiniz

Bursa Boşanma Avukatı İle Tüm Haklarınızı Alabilirsiniz Bursa boşanma avukatı dava süresince yanınızda olup size destek vermektedir. Maddi manevi nedenlerden dolayı çiftler zaman zaman tartışabilir hatta bu tartışma sonucu ayrılma kararı alabilirler. Asıl süreç o zaman başlar ve boşanma avukatına ihtiyaç duyulur. Boşanma avukatınız sadece sizi boşamakla kalmaz aynı zamanda sizin haklarınızın dahil olduğu tüm […]

Bursa Boşanma Avukatı Faydaları

Bursa Boşanma Avukatı Faydaları

Bursa Boşanma Avukatı Faydaları Bursa boşanma avukatı ile mutsuz bir şekilde devam eden evliliklere son vermek mümkündür. Eşler arasında zaman zaman herhangi bir nedenden dolayı anlaşmazlık, sorun, tartışma çıkabilmektedir. Bu durum süreklilik gösterdiği zamanlarda iki taraf için de tatsız bir hal alır. Sürekli tartışma yaşanılan evlilikler bir süre sonra bitmeye yüz tutar. Çiftler birbirinden soğuyacak […]

Bursa Boşanma Avukatı Boşanma Sürecini Kısaltır

Bursa Boşanma Avukatı Boşanma Sürecini Kısaltır

Bursa Boşanma Avukatı Boşanma Sürecini Kısaltır Bursa boşanma avukatı size fazlasıyla ayrıcalık sağlayacaktır. Boşanma davalarının kısa sürmesi ve uzamaması hem çiftler için hem de çocuklar için en sağlıklı olanıdır. Maddi manevi sizi uğraştırmayacak ve kısa sürecektir. Evlenmek gibi boşanmak da çok doğal bir olaydır. Önemli olan bu olaylarda çiftlerin birbirine karşı olan tutumludur. Bazı boşanma […]

Bursa Avukat Size Hangi Hizmetleri Sunuyor?

Bursa Avukat Size Hangi Hizmetleri Sunuyor?

Bursa Avukat Size Hangi Hizmetleri Sunuyor? Bursa avukat hayatın her döneminde sizin yanınızda ve haklarınızı savunmaktadır. Yaşamın birçok yerinde bireysel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabilmektedir bu tür durumlarda haklarımızı bize öğretecek yeteri kadar savunacak bir avukata ihtiyaç duyarız. Seçtiğimiz avukatın nitelikli olması açtığımız ya da içerisinde olduğumuz davanın seyrini büyük ölçekli etkilemektedir. Miras davaları, boşanma davaları, […]

Bursa Avukat İşlerinizi Kolaylaştırır

Bursa Avukat İşlerinizi Kolaylaştırır

Bursa Avukat İşlerinizi Kolaylaştırır Bursa’daki avukatlar işlerinizi kolaylaştırır ve mahkemeye düşen her yolda yanınızda olur. Günümüzde herhangi bir nedenden dolayı olaylar yaşayabiliriz, yaşanan bu olayları kendi kendimize çözemediğimizde yargıya taşırız. Adalet kuralları gereği hukuka aykırı olmadan yaşanan sorunların çözülmesi sağlanır. Boşanma, miras, kavga, şiddet, haciz ve daha pek çok konuda dava açılabilmektedir. Açılan davalarda avukat […]

Bursa Avukat ile Dava Sürecini Hızlandırın

Bursa Avukat ile Dava Sürecini Hızlandırın

Bursa Avukat ile Dava Sürecini Hızlandırın Bursa avukat araştırması hali hazırda bir davası olan kişiler tarafından sık sık yapılmaktadır.  Kişilerin sorunlarını çözmek için avukatlar kilit rol oynamaktadır. Almış oldukları eğitim ve edindikleri tecrübeler sayesinde müvekkillerinin haklarını en doğru şekilde savunarak istedikleri sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olmaktadırlar. Avukatlar kendi içlerinde birçok bölüme ayrılır. Ülkemizde davalar çeşit çeşit […]

Bursa Avukat Hizmetlerinden Miras Hukuku

Bursa Avukat Hizmetlerinden Miras Hukuku

Bursa Avukat Hizmetlerinden Miras Hukuku Bursa avukat hukukla uzaktan yakından veya az çok ilgili olan tüm konularda hizmet vermektedir. Adalet insanlık tarihinin her döneminde değişik şekillerde de olsa var olmuştur. Hukuk alanında avukattan savcıya pek çok unvan vardır. İstenilen unvana ulaşmak için gerekli olan her adım tamamlanınca bu unvana ulaşılır. Bu unvanlardan bir tanesi de […]

Bursa Avukat Avantajından Faydalanın

Bursa Avukat Avantajından Faydalanın

Bursa Avukat Avantajından Faydalanın Bursa avukat tecrübeli ve bilgili avukatları ile gireceğiniz her davadan başarılı bir sonuç elde ederek çıkmanızı sağlayacaktır. Avukatlar hayatımızın her yerinde ihtiyaç duyduğumuz kişilerdir. Günlük hayatın kendine özgü kuralları ve bireysel hakları vardır. Bu hak ve özgürlükler ihlal edildiği ve hiç beklenilmeyen bir durum ile karşılaşıldığında avukatlar aracılığı ile hakkımızı talep […]

Boşanma Davalarında Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Davalarında Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Davalarında Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı tüm boşanma davalarınıza titizlikle müdahale etmektedir. Avukatların hayatımızdaki yeri oldukça önemlidir. Gerek bireysel gerekse sosyal hayatımızda olan bazı kurallar vardır. Kurallara uyum sağlamak ve gerektirdiği şekilde yaşamak bize düşen en büyük görevlerden biridir. Birbirimizin haklarını ve yaşam olanaklarını ihlal ettiğimiz durumlarda avukatlar gerekli desteği bize fazlasıyla vermektedir. […]

Uzman Avukat

Uzman Avukat

Uzman Avukat Uzman Bursa avukat hukuki tüm konularda vatandaşlar ile birlikte olmaktadır. Herhangi bir olayın kişiler arasında çözülememesi sonucuyla konunun yargıya taşınması, tartışmalar olması, kavgalar olması ve buna benzer şeylerin yaşanması nedeniyle mahkemelere başvurulmaktadır. Adalete bırakılan konu yine adaletin gerektirdiği şekillerde yetkili kişilerce çözülmektedir. Savcı, hakim, avukat gibi yetkili kişiler üstüne düşen görevleri yerine getirmektedir. […]

Hukuki Süreçlerde Bursa Avukatın Görevleri

Hukuki Süreçlerde Bursa Avukatın Görevleri

Hukuki Süreçlerde Bursa Avukat Bursa avukat adı altında hukuki konularda tüm avukatlardan destek alabilirsiniz. Bursa’da yaşayanlar veya Bursa içerisinde olan bir iş için avukata ihtiyaç duyanlar bilgili ve uzman avukatları tercih ettiğinde sonuç daha iyi olacaktır. Alanında uzmanlaşmış kişileri bulmak sizleri hem nakit hem de vakit kaybından koruyacaktır. Bütün avukatlar mesleki kapsamda her konuda hizmet […]

Boşanma Avukatı Hizmetleri

Boşanma Avukatı Hizmetleri

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı sağladığı destek ve etkili performansla size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Gündelik hayatın sınır ve kuralları vardır. Bireysel haklar bu sınır ve kurallar dahilinde göz önünde bulundurulmalıdır. Yapılan yanlış bir davranış hak ihlaline girmekle beraber bir davanın başlangıcı olabilmektedir. Avukatların yaşamımızdaki rolü oldukça büyüktür. Duruşma başından sonuna kadar size destek verecek, […]

Bursa Boşanma Avukatı Önemi Nelerdir?

Bursa Boşanma Avukatının Verdiği Hizmetler

Bursa Boşanma Avukatının Verdiği Hizmetler Bursa boşanma avukatı verdiği hizmet ile profesyonel bir tutum sergilemektedir. Boşanma davalarının birçoğu anlaşmazlıklar yüzünden olmaktadır. Karşılıklı anlaşma sağlayıp boşanmak isteyen çiftlerin boşanma süreci daha da hızlı ilerlemektedir. Boşanma sırasında genelde en çok uzayan davalar çocuklu çiftlerin olmaktadır. Çocuk velayeti, nafaka, tazminat üzerine yoğunlaşan anne ve babalar, çocukları ikinci plana […]

Bursa Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Bursa Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Bursa Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? Bursa boşanma avukatı duruşmalarınızda gerekli olan performansı sergilemektedir. Günümüz insanları için evlilik nasıl bir tercihse boşanmak da öyledir. Mutlu başlayıp çeşitli sorunlardan dolayı daha fazla devam edemeyen evlilikler sonuç olarak boşanmayla bitmektedir. Çiftler arasındaki boşanma isteği bazen iki taraflı olsa da bazen tek taraflı olmaktadır. Çift taraflı boşanma kararı alan […]

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Bursa Boşanma Davalarında Avukatın Önemi Bursa boşanma avukatı sizler için en iyi hizmeti vermektedir. Evli olup anlaşamayan çiftlerin en son çözümü boşanmaktır. Boşanma davalarının nedenleri arasında şiddetli geçimsizlik, şiddet, ihanet, ekonomik sıkıntılar ve nicesi barınmaktadır. Karşılıklı boşanmak isteyen çiftlerin dava süreçleri kısa olup aynı zamanda maddi yönden de kişileri fazla zorlamamaktadır. Tek taraflı boşanma talebinin […]

Bursa Boşanma Avukatı Görevleri

Bursa Boşanma Avukatı Görevleri

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı sadece bu tür davalarla kalmayıp pek çok konulara da bakmaktadırlar. Evlilik kararları kadar boşanma kararları da gayet doğaldır. Boşanma kararı almış çiftler belli başlı kurallar dahilinde bu durumu yasallaştırmaktadır. Boşanmak isteyen bireylerin de diğer bireyler gibi hakları ve yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Boşanma olayı anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmeye […]

Avukat ve Danışmanlık Hizmetleri

Avukat ve Danışmanlık Hizmetleri

Bursa Avukat ve Danışmanlık Hizmetleri Bursa avukat birçok konuda size yardımcı olmaktadır. Çağımızın en büyük ihtiyaçlarından biri yasal olarak haklarımızı öğrenip bunu korumaktır. Yasal haklarının ne olduğunu bilmeyen bir birey sosyal yaşamda bilinçsiz davranabilmektedir. Gündelik yaşamda haklarımızı savunacak, bize faydalanmamız gereken yasal haklarımızın ne olduğunu açıklayarak bilgi sahibi yapacak bir avukata ihtiyaç duyarız. Böyle zamanların […]

Bursa Avukat Hizmetleri

Bursa Avukat Hizmetleri

Bursa Avukat Hizmetleri Bursa Avukat her türlü davalara bakmaktadır. Günümüzde avukat denilince akla gelen tek duruşma boşanma olmaktadır. Fakat daha birçok konuda avukatlık hizmetinin alınması gerekir. Bilmediğimiz birçok dosya ve duruşma seçeneği vardır. Biz insanlar haklarımızı her ne kadar savunabilsek de yetkili mercilere göre savunma usulü ve adabı farklıdır. Avukatlar aracılığı ile hakkımız olanı savunur, […]

Bursa Avukat Dava Sürecinde Yanınızda

Bursa Avukat Dava Sürecinde Yanınızda

Bursa Avukat Dava Sürecinde Yanınızda Bursa avukat, avukata ihtiyacı olanlara her açıdan yardımcı olmaktadır. Adalet; dünyanın, ülkenin, şehirlerin en önemli durumlarından biridir. Adaletin olmadığı bir sistem düşünülemez. Hukuki eğitimlerini tamamlayan kişiler geriye kalan adımları da tamamladıktan sonra “avukat” unvanını almaktadır. Avukat olduktan sonra ise ihtiyaç duyulduğu zamanlarda insanlarla beraber ilerleme yapmak gerekir. Çok sayıda bulunan […]

İş Hukuku Hangi Alanları Kapsamaktadır?

İş Hukuku Hangi Alanları Kapsamaktadır?

İş Hukuku Hangi Alanları Kapsamaktadır? İş Kanunu’nun hükümleri gereğince iş hukuku belirlenmiştir. Bu kapsamda işveren, işçiler ya da işveren vekillerini kapsayan bir durumdur. Kanun tarafından belirlenmiş olan istisnalar dışında bütün işçilere, işverenlere ya da vekillere faaliyet hususlarına bakılmadan uygulanır. Bu hükümler kanunen stajyer, çıraklık, istisnai durumlarında yer alan kişiler için uygulanması mümkün olmadığı ifade edilmiştir. […]

Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat Hukuku Nedir? Hukukun öznesi olan kişinin menfaat ve haklarının üçüncül kişi ya da kurumlar tarafından zedelenmesi sonucunda oluşan zararın giderilmesi ve ödeme sürecini kapsayan hukuk dalına tazminat hukuku denir. Geniş yelpazede yer alan tazminat hukuku, Bursa avukat hizmetleri kapsamında sizlere her konuda yardımcı olmaktayız. Kamu kurumlarını ilgilendiren konular, haksız gözaltı tazminatlarında olduğu gibi tazminat […]

Bursa Arabuluculuk Fiyatları

Bursa Arabuluculuk Fiyatları

Bursa Avukat Hizmetlerinde İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk hizmeti son 8 seneyi kapsayan bir terimdir. Bu değişimle beraber artık uyuşmazlığın tarafı olanlar mahkeme görmeden karşılıklı, en doğru anlaşma yoluna gidebiliyor. Bu konuda yardımcı olacak kişi yine Bursa avukat arabulucularıdır. Bursa avukatlık hizmeti kapsamında ihtiyacınız olan tüm arabuluculuk hizmetlerini sizler için gerçekleştiriyoruz. Etkili, hızlı ve […]

Bursa Avukat ile Soybağı Davaları

Bursa Avukat ile Soybağı Davaları

Bursa Avukat ile Soybağı Davaları “Çocuk ile ana arasında soybağı doğum ile kurulmaktadır. Çocuk ile baba arasında ki soybağı ise ana ile evlilik, hakim hükmü ve tanıma ile kurulmaktadır. Soybağları aynı zamanda evlat edinme ile de gerçekleşir” bu madde Türk Medeni Kanun’un 282. Maddesinde yer almaktadır. Bu kanuna göre soybağına ilişkin davalarda hakim maddi olguları […]

Bursa Avukat ile Ceza Davaları

Bursa Avukat ile Ceza Davaları

Bursa Avukat ile Ceza Davaları Bursa avukat hizmeti kapsamında ağır ceza avukatı arayanlar için en iyi hizmet sunulmaktadır. Yılların tecrübesine sahip alanında deneyimli avukatlarımız, sürecin sizler tarafından olumlu geçmesi için çalışma sergiler. Bursa’da ağır ceza avukatı arayanlar bu konu hakkında görüşmek için iletişim sayfamızda yer alan adres bilgilerinden bizlere ulaşabilirler. Görüşmelerin telefondan ziyade yüz yüze […]

Bursa Avukat ile Boşanma Süreci Prosedürleri

Avukat ile Boşanma Süreci Prosedürleri

Bursa Avukat ile Boşanma Süreci Prosedürleri Boşanma süreci yaşayan kişilerin en sık merak ettiği konulardan birisi de Bursa avukat ile boşanma süreci prosedürleri nelerdir? İzler için bugün bu konuyu detaylandırıp merak ettiğiniz tüm hususlar hakkında bilgilendirme sunacağız. Son dönemlerde evliliklerin pek çok farklı sebeplerden kaynaklanan boşanma süreçleri ile karşılaşıyor. Boşanma süreci ve kararı taraflar için […]

Bursa Avukat Nasıl Olunur?

Bursa Avukat Nasıl Olunur?

Bursa Avukat Nasıl Olunur? Barışın ve adaletin korunmasında hizmet sunan avukatlık, önemli bir meslektir. Bu meslek hem sözel hem de teorik beceri gerektirmekle beraber ilk olarak 4 yıl eğitim veren hukuk fakültesinden mezun olunması gerekir. Mezuniyet sonrasında zorunlu 1 yıllık avukatlık stajı vardır. Bu staj sürecinin yarınısın mahkemede yarısının da mesleğinde en az 5 yıl […]

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı olarak en iyi tecrübe ve yeterliliğe sahibiz. Müvekkillerin mahremiyeti ve memnuniyeti her zaman ön plandadır. Tüm dava süreçleriniz titiz bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmaktadır. Boşanma dava süreçlerinde çiftler, bir hak kaybına uğramama ve süreci kolay bir şekilde yönetebilme adına boşanma avukatına ihtiyaç duyar. Uzun zamandır ülkemizde boşanma davalarında ciddi artışlar […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Doğru Hizmeti Alın

Avukatınız ile Doğru Hizmeti Alın

Bursa Boşanma Avukatı Büyük bir umut içinde kurulan evlilik birliğinin sona ermesini kapsayan sürece boşanma denir. Bu süreç oldukça travmatik sonuçlar ortaya koyan ve acılı bir dönemi ifade eder. Buradaki hukuksal süreçlerinizi kolaylaştırmak için Bursa boşanma avukatı, her zaman sizlerin yanında yer alacak. Manevi olarak yorgun bir dönem olan boşanmada maddi açıdan da bazı kayıplar […]

Bursa Boşanma Avukatı ile Sürecinizi Yönetin

Boşanma Davanızı Avukatınız ile Yönetin

Bursa’da Boşanma Davaları Son dönemlerde eşlerin evlilik süreçlerindeki birliklerinin sarılması ile ilgili olarak ciddi oranda artış gözlemlenmekte. Buna bağlı gelişen süreçte de evlenme oranlarında da düşüşler görülüyor. Temel olarak Bursa boşanma avukatı ile evlilikte yaşanan sorunlara dayanarak boşanma davası açabilirsiniz. Bu süreçlerde ilk olarak bilinmesi gereken şey; mahkeme boyunca herhangi bir vekil tutmak zorun değilsiniz. […]

Bursa Miras Hukuku Hizmeti

Bursa Miras Hukuku Hizmeti

Bursa Miras Hukuku ile İşlemlerinizi Hızlıca Çözüme Kavuşturun Bursa Miras Hukuku, hemen hemen her kesimde görülen miras ve miras paylaşımlarının hukuki yollarla yapılmasıdır. Miras paylaşımı sırasında yaşanabilecek problemlerin çözülmesi ve miras paylaşımı öncesinde mirasın reddedilmesi veya haklardan feragat edilmesi miras hukuku avukatları tarafından düzenlenmektedir. Miras hukuku avukatları, danışanlarına, adaletli paylaşım yapabilme olanağı sağlamaktadır. Yasal mirasçılar […]

Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku Nedir?

Hukuki İşlem ve Detaylı Takip Süreci Bursa Miras Hukuku Bursa miras hukuku, günümüzde birçok kişi hakkı olan mirası almasını sağlayan hizmettir. Birçok kişi hakkı olan çevresindeki kötü niyetli kişiler yüzünden zor duruma düşmektedir. Bu gibi benzer durumlarda bursa miras avukatları mağdur olan taraflara en iyi şekilde yardımcı olarak gerekli olan tüm işlemleri yaparak onun adına […]

Bursa Miras Hukuku

Bursa Miras Hukuku

Bursa Miras Hukuku Bursa miras hukuku, bursa da son yıllarda yaygın olarak görülen davalardır. Özellikle nesilden nesile aktarılan durumlarda işler daha da çıkmaza girmektedir. Bu durumlarda kendi imkânları ile çıkmayan kişiler uzman bir kişiden yardım almayı tercih etmektedir. Bu açıdan miras hukuku hizmeti ile her mirasçı ayrı ayrı belirlenerek, mirasçılar arasındaki mal paylaşımı belirlenir ve […]

Hukuki Süreçlerde Bursa Avukat

Hukuki Süreçlerde Bursa Avukat

Hukuki Süreçlerde Bursa Avukat Bursa avukat büroları arasında en iyi avukatlık hizmeti vermek için tecrübe ve bilgisiyle özenli çalışmalar yürütmekteyiz. Tüm hukuki anlaşmazlıklarınızı çözmek için daima yanınızdayız. Suç ve ceza kavramları ile ilgilenen ceza hukuku, bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren davaları kapsamaktadır. Bursa avukatları arasından tecrübeli ceza avukatları için uzman ve tecrübeli avukatları bursa hukuk […]

Bursa Avukat ve Danışmanlık Hizmetleri

Bursa Avukat ve Danışmanlık Hizmetleri

Bursa Avukat ve Danışmanlık Hizmetleri Bursa avukat danışmanlık hizmeti sadece danışmanlığı kapsamamaktadır. Kişilerin bulunduğu durum hakkında doğru ve detaylı olarak yönlendirerek dava sonuçlanıncaya kadar destek vermektir. Hukuk adı altında birçok görevli avukat bulunmaktadır. Avukatlar hukuk kanunları çerçevesinde görevlerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirmektedir. Bursa’da hizmet veren avukatlar yasal düzenlemelere uygun olarak görev yapmaktadır. Bursa’da hukuk […]

Bursa Avukat  Bürosu ile Güvenilir Hizmet

Avukatın Önemi

Bursa Avukat  Bürosu ile Güvenilir Hizmet Bursa avukat büroları, birçok insanın avukat ihtiyacını büyük ölçüde gidermektedir. Hukuk ve danışmanlık konusunda kişilerin taleplerine cevap vermek için uzun zamandır faaliyet göstermektedir. Bursa da avukatlık bürosu denilince ilk akla hukuk bürolarımız gelmektedir. Bunun en önemli nedeni büro bünyesinde çalışan alanında uzman avukatlarımızdır. Aile hukuku, bilişim hukuku, ceza hukuku, […]

Bursa Avukat Dava Süreçlerinde Sizinle!

Bursa Avukat Dava Süreçlerinde Sizinle!

Bursa Avukat Dava Süreçlerinde Sizinle! Bursa Avukat bürosu, Bursa ‘da aile hukuku ve boşanma, iş hukuku, miras hukuku, sağlık hukuku, bilişim ve sosyal medya hukuku, şirketler hukuku, idari davalar, uluslararası hukuk ve ceza hukuku gibi hukuk alanlarında profesyonel olarak hizmet verir. Tüm hukuk alanlarında, arabuluculuk, ,tahkim gibi yargılamaya alternatif yollar ve dava sürecinde hukuki destek […]

Bursa Avukat Hukuki Konularda Her Daim Yanınızda

Bursa Avukat Hukuki Konularda Her Daim Yanınızda

Bursa Avukat Hukuki Konularda Her Daim Yanınızda Bursa avukat, birçok hukuk konularınızda sizin yanınızdadır. Davalarınızın alanlarına göre profesyonel avukatlarla çalışarak sizi savunmalarını sağlayabilirsiniz. Hukuki yardımlar, insanların son zamanlarda duyduğu en temel ihtiyaçlardan biridir. Gerek iş hayatında ve özel hayatta çoğu zaman hukuki yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuki konu, kanun, ceza ve müeyyideler her insanın bilgisinin olmayacağı […]

Bursa Avukat ile Sorunsuz Hizmet

Bursa Avukat ile Sorunsuz Hizmet

Bursa Avukat ile Sorunsuz Hizmet Bursa Avukat aramalarında karşınıza birçok avukat çıkar. Aradığınız avukat nitelikleri ve hangi alanda uzmanlığı olduğunu bilmeniz önemlidir. Örneğin bir boşanma davanız varsa boşanma avukatı, Cezanız varsa ceza avukatı aramalısınız. Modern hayatta insanların talep ve ihtiyaçları zamanla artmaktadır. Bu ihtiyaçların en önemlileri hukuki yardımdır. Özel hayatta ve iş hayatında ihtiyaçlara ayak […]

Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı kapsamında çiftlerin ya da çiftlerden birinin arayışı söz konusu olduğunda mutlaka öncesi, süreç ve de sonrası için bir boşanma avukatı ile görüşülerek yasal işlemlere başvurulması tavsiye edilmektedir. Boşanma avukatı, evlilikte oluşan kusurlar neticesinde ayrılmak istenildiğinde başvurulan ve danışılarak nasıl bir yol izlenilmesi yönünde bilgi vermektedir. Eşler, evliliği sonlandırmak istediklerinde […]

Boşanma Sürecinde Neden Boşanma Avukatı Gerekli?

Boşanma Sürecinde Neden Boşanma Avukatı Gerekli?

Boşanma Sürecinde Neden Boşanma Avukatı Gerekli? Bursa boşanma avukatı konusunda, boşanma davası dilekçesinin eksiksiz ve de doğru bir şekilde hazırlanması ve prosedürlere uygun olarak yapılması için bir boşanma avukatına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi halde, uygun olmayan bir başvuru, mahkeme açılmadan reddedilecektir. Bir boşanma avukatı ile bu riskin ortadan kalkması sağlanacaktır. Aynı zamanda anlaşmalı ya da çekişmeli […]

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma Davası Nerede Açılır? Bursa boşanma avukatı ile iletişime geçerek boşanma davası, eşin ya da kendisinin yerleşim yeri ya da son 6 aydan beri birlikte oturdukları yerde bulunan Aile Mahkemelerinde açılmaktadır.  Boşanma davası, boşanma dilekçesi ve evrakların Aile Mahkemesi Tevzi Bürosu’na verilmesinin ardından harç giderlerinin ödenmesi ile açılmaktadır. Boşanma sebeplerini içeren dilekçenin hazırlanması, nüfus cüzdan […]

Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma Avukatının Önemi Bursa boşanma avukatı konusunda birçok kişi araştırmalar yapmaktadır. Bunun nedeni ise sadece kısa sürede, sorunsuz bir boşanma gerçekleştirmek değil, bu süre boyunca tam destek alabileceği, güvenebileceği bir avukat bulunması gerekliliğidir. Boşanmaya neden olabilecek birçok sebep bulunmaktadır. İrade, kusur, elverişsizlik ve temelden sarsılma ilkeleri dışında da oluşabilecek hayata kast etme, suç teşkil edecek davranışlarda […]

Bursa’da Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Bursa’da Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Bursa’da Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? Bursa boşanma avukatı arayışları konusunda bulunulan şehre bağlı baro ve de arama motorları üzerinden ilgili avukatların bilgilerine ulaşılabilmektedir. Boşanma avukatının Medeni Kanun hakkında son derece bilgi sahibi olması, tecrübesi ve uzmanlığı son derece önemlidir. Doğru bir araştırma ve görüşmeler sonucu kişi ya da kişiler için en iyi boşanma avukatına ulaşılacaktır. […]

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Bursa Avukat Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Bursa, sahip olduğu nüfusu ile çeşitli sebepler ile ihtiyaç duyulan birçok avukata sahiptir. Bursa avukat hizmetlerinden yararlanabilmek için Bursa’da faaliyet gösteren birçok avukattan destek alabilirsiniz. Bünyesinde çalışan birçok avukat ile hizmet veren avukatlık bürolarından biri ile görüşme sağlayarak hukuk davalarına çözüm bulabilirsiniz. Ancak belirtmek gerekir ise deneyimli […]

Bursa Aile Avukatı

Bursa Aile Avukatı

Bursa Aile Avukatı Bursa avukat kapsamında aile avukatları, sıklıkla başvurulan bir uzmanlık alanı olarak öne çıkmaktadır. Aile avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış kişilerdir.  Aile hukukunda da, diğer alanlarda da olduğu gibi tecrübe ve uzmanlık gerekmektedir. Aile avukatlarının, aile içerisinde oluşabilecek hukuki anlaşmazlıkların engellenmesini sağlayan bir görevi bulunmaktadır. Aile avukatı sadece aile hukuku davalarına müdahil olmakla […]

Avukat Numarası Nasıl Bulunur?

Avukat Numarası Nasıl Bulunur?

Bursa Avukat Arama Bursa avukat arama ile ilgili tüm işlemlerinizi günümüzün sunduğu olanaklardan faydalanarak internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bursa ili ve tüm ilçelerinde var olan, baroya kayıtlı avukatlara ulaşmak için Bursa Barosu avukat listelerine bakılması yeterli olacaktır. İletişim ve adres bilgilerine, çalışma saatlerine bu listeler üzerinden erişilebilmektedir. Sonrasında ise kendilerine ait olan internet siteleri ya da […]

Bursa Avukat

Bursa Bilişim Avukatı

Bursa Bilişim Avukatı Bursa avukat arayışında hukuki konularda birçok alanda hizmet verilmektedir. Özellikle günümüzde artan teknoloji ve artan internet kullanımları sonucunda, pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da hukuki süreçlerin yaşandığı görülmektedir. Bu tip konulara ise bilişim avukatları bakmaktadır. Bilişim avukatı, e-ticaret kanunu, bilişim hukuku ve bilişim suçlarına yönelik faaliyet göstermektedir. Ancak bir bilişim […]

Bursa Avukat Hizmetleri

Bursa Avukat Hizmetleri

Bursa Avukat Hizmetleri Bursa avukat hizmetleri, diğer illerde de olduğu gibi oldukça geniş bir hukuki alana hizmet vermektedir. Bu hukuki alanlar arasında ise ticaret hukuku, kamulaştırma hukuku, icra ve iflas hukuku, idare hukuku, gayrimenkul hukuku, basın hukuku, aile hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku, iş hukuku, ceza hukuku, sağlık hukuku ve askeri hukuk gibi alanlar […]

Bursa Profesyonel Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Davaları

Bursa’da Açılan Boşanma Davaları  Bursa profesyonel boşanma avukatı boşanma davalarının süreçlerinin kolaylaştırılmasında görev almaktadır. Boşanma davalarının görüldüğü süreçler çiftler için oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Bu nedenle de bu süreçte deneyimli boşanma avukatlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bursa boşanma avukatı oldukça sancılı olan boşanma sürecinin talepler doğrultusunda titizlikle yürütülmesi ve istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için hizmet vermektedir. Dava sürecinden önce […]

Bursa Profesyonel Avukat Hizmeti  

Bursa’da Avukatlık Hizmetleri

Bursa Avukat Hizmeti   Bursa profesyonel avukat hizmeti ile hukuki süreçlerin doğru yönetimi sağlanmaktadır. Avukatlık hizmetlerinden yararlanılması ve bu hizmete ihtiyaç duyulması oldukça yaygındır. Hukuki süreçler için ihtiyaç duyulan danışmanlık ve benzeri hizmetlerde alanında uzmanlar tarafından hizmet alınması oldukça önemlidir. Hukuk alanında danışmanlık hizmetleri de yalnızca avukatlar tarafından sağlanmaktır. Günümüzde pek çok avukatlık hizmeti veren […]

Bursa Hukuksal Hizmetler

Bursa Hukuksal Hizmetler

Bursa Hukuksal Hizmetler Bursa hukuksal hizmetler ile hukuki alanda ihtiyaç duyulan yardımların alınması mümkün olmaktadır. Uzun yıllardır en önemli meslekler arasında yer alan avukatlık mesleği önemini kaybetmeyecek ve her zaman ihtiyaç duyulacak mesleklerden biridir. Kişilerin veya kurumların her zaman yasalar ile ilişki içerisinde olması, mesleğin önemini ortaya çıkarmaktadır. Bursa avukat da gerçek ya da tüzel […]

Bursa Hukuki Danışmanlık ve Avukat Hizmetleri  

Bursa Hukuki Danışmanlık ve Avukat Hizmetleri  

Bursa Hukuki Danışmanlık ve Avukat Hizmetleri   Bursa hukuki danışmanlık ve avukat hizmetleri kişilerin veya kurumların hukuki süreçlerinin yönetimi için oldukça önemli hizmetler arasında yer almaktadır. Danışmanlık hizmetinde danışmanlık talep edilen kişilere hukuki süreçler hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılmaktadır. Talepler doğrultusunda kurumlar ve kişiler hakkında şikayetlerde bulunulması ve dava açma gibi hizmetler sağlanmaktadır. Tüm süreçler takip […]

Bursa Hukuk Bürosu Hizmetleri

Bursa Hukuk Bürosu Hizmetleri

Bursa Hukuk Bürosu Hizmetleri Bursa hukuk bürosu hizmetleri ile pek çok süreç kolaylaşmakta ve kişilerin talepleri karşılanmaktadır. Hukuki alanda gerekli durumlarda hukuk büroları ve bu bürolara bağlı avukat hizmet vermektedir. Bursa avukat ile de ihtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmeti almak mümkün olmaktadır. Bu hizmet de gerekli profesyonellikle alınmaktadır. Bir hukuk bürosu gerçek veya tüzel kişilerin […]

Bursa Deneyimli Boşanma Avukatı   

Bursa Boşanma Hukuku  

Bursa’da Boşanma Davaları, Avukat Büşra MİZEN Bursa deneyimli boşanma avukatı ile zorlayıcı süreçlerin yaşanmasına neden olan boşanma davalarının sonlandırılması mümkün olmaktadır. Boşanma davaları çiftlerin talepleri doğrultusunda açılan davalar olsa da oldukça zor dönemlerin yaşanmasına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar büyük problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Anlaşmazlıkların çözüme ulaştırılamaması da sürecin uzamasına […]

Bursa Boşanma Davası İçin Uzman Avukat  

Bursa Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Bursa boşanma davası için uzman avukat hizmetleri oldukça önemli hizmetler arasında yer almaktadır. Boşanma davaları özel nitelikli davalar arasında yer almakta ve evlilik birliğinin sonlandırılması amacı ile çiftlerin talepleri doğrultusunda açılmaktadır. Bursa boşanma avukatı da bu niteliğe sahip davalarda görev almaktadır. Dava sürecinin titizlikle yürütülmesini sağlamakta ve müvekkillerin haklarının savunulmasında rol […]

Bursa Boşanma Avukatı Hizmetleri  

Bursa Boşanma Hizmetleri  

Bursa Boşanma Avukatı Hizmetleri   Bursa boşanma avukatı hizmetleri ile boşanma davaları kapsamında yürütülen süreçlerde oldukça önemli rol oynamaktadır. Bursa boşanma avukatı aile birliğinin sonlandırılması amacı ile yürütülen davaların sonuçlanması için kaliteli hizmet vermekte ve sürecin takip edilmesinde görev almaktadır. Boşanma davalarının tüm avukatlar tarafından yürütülmesi mümkündür. Ancak boşanma davalarında uzmanlaştığı için boşanma avukatı olarak […]

Bursa Avukat Hizmetlerinin Önemi  

Bursa Avukat Hizmetlerinin Önemi  

Bursa Avukat Hizmetlerinin Önemi   Bursa avukat hizmetlerinin önemi birden fazla şekilde sıralanabilmektedir. Bursa avukat hukuki alanda ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetinin alınabileceği en doğru adresler arasında yer almaktadır. Hukuki süreç başlamadan önce danışanlar için yapılan bilgilendirmeler ve sürecin planlanması gibi konular oldukça önemlidir. Danışmanlık hizmetinin doğru yerlerden alınması hukuki süreçlerin doğru planlanmasını ve müvekkiller için […]

Bursa Alanında Uzman Boşanma Avukatı

Bursa’da Avukatlık Hizmeti, Boşanma Davaları

Bursa, Avukatlık Hizmetleri Bursa alanında uzman boşanma avukatı aile hukuku alanındaki tecrübesi ile boşanma davaları süreçlerinde etkin rol oynamaktadır. Bursa boşanma avukatı hizmeti alabilmek için yapılması gereken yalnızca ilgili iletişim kanallarına başvurulmasıdır. Boşanma davalarının tüm avukatlar tarafından yönetilmesi ve sürecin yürütülmesi mümkün olmamaktadır. Ancak özellikle anlaşmazlıkların bulunduğu davalarda hukuk alanına özel olarak uzmanlaşan avukatlara ihtiyaç […]

Bursa’da İşinde Uzman Boşanma Avukatı

Bursa’da Boşanma Davaları, Avukatlık Hizmeti

Bursa’da Boşanma Davaları Bursa’da işinde uzman boşanma avukatı arayışı içerisine girdiğiniz zaman ulaşabileceğiniz en güvenilir avukattır.  Boşanma süreci her iki taraf için de oldukça zorlu ve yıpratıcı olmaktadır. Bu denli zorlu bir süreçte arkanızda alanında uzman bir boşanma avukatın bulunması son derece önemlidir. Günümüzde pek çok insan farklı sebeplerden dolayı evlilik hayatlarını noktalamak durumda kalmaktadır. […]

Bursa icra avukatı

Bursa’da İcra Hukuku Avukat Seçimi

Bursa’da İcra Avukatı Seçimi Bursa’da icra avukatı seçimi yaparken işini en iyi şekilde yapan bir icra avukatı arayışı içine girilir. İnsanlar alacakları borçları tahsis edemedikleri zaman bir icra avukatına başvururlar. Bursa icra avukatı, bir borçlunun verilen zamanda borcunu ödememesi durumunda İcra ve İflas Müdürlükleri aracılığıyla borçlunun bütün mal varlığını tespit etmekle görevlidir. İcra ve İflas […]

Bursa Profesyonel Boşanma Avukatı Hizmeti

Bursa Boşanma Davalarında Avukatlık Hizmeti Nasıl Olmalı ?

Bursa Boşanma Davaları Hizmeti Bursa profesyonel boşanma avukatı hizmeti boşanma sürecinde olan çiftler için çok büyük destekler sunmaktadır. Boşanma davaları her iki taraf için de oldukça yıpratıcı süreçlerdir. Bu denli yıpratıcı bir dava sürecinde profesyonel bir boşanma avukatından destek almak işinizi son derece kolaylaştıracaktır. Bursa’da boşanma avukatı arayışında olan kişiler için Bursa boşanma avukatı en […]

Bursa Profesyonel Avukat

Bursa, Avukat Büşra MİZEN

Bursa Avukat Bursa profesyonel avukat, adalet önünde gerçek ve tüzel kişilerin olan müvekkilinin her türlü hakkını savunmak ve her konuda yol gösterici olmakla görevlidir. Bunun yanında yaşanabilecek her türlü anlaşmazlık konusunda arabuluculuk yapıp gerektiğinde hukuki açıdan fikir beyan etmek de avukatın görevleri arasındadır. Aynı zamanda anlaşmazlıklar konusunda orta yolu bulmak, gerektiği zaman hukuki görüş beyan […]

İcra Hukuku Nedir?

İcra Hukuku Nedir?

Bursa İcra Hukuku Alanında Avukatlık Hizmeti Bursa icra hukuku alanında avukatlık hizmeti alabilmek için tek yapılması gereken ilgili hukuk bürolarına başvurmaktır. Hukuk bürolarında hizmet veren avukatlar genellikle belirli hukuk alanları içerisinde uzmanlaşmaktadır. Hukuk alanlarının çeşitli ve geniş olması bu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlara boşanma avukatı denildiği gibi icra ve […]

Bursa İcra Avukatı

Bursa İcra Hukuku, Avukat Büşra MİZEN

Bursa İcra Davaları İçin Danışmanlık Bursa icra davaları için danışmanlık hizmetinin en doğru yerden alınabilmesi mümkündür. Bursa icra avukatı hukuk alanındaki tecrübesi ve başarısı ile danışanlara destek vermektedir. İcra, basit anlamı ile herhangi bir sebepten ortaya çıkan borcun ilgili kişilerden veya kurumlardan tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. İcra avukatları ise icra ve iflas hukuku alanında uzmanlaşmış […]

Bursa İcra Avukatı Seçiminin Önemi

Bursa İcra Avukatı Seçiminin Önemi

Bursa İcra Avukatı Seçiminin Önemi Bursa icra avukatı seçiminin önemi alacaklının borcunu tahsis edememesi konusunda oraya çıkar. İcra avukatları herhangi bir borcun zamanında ödenmemesi hususunda devlet kurumları aracılığıyla borçludan borcu tahsis etmekle için çalışırlar. Bursa icra avukatı, ilk önce borçlunun borcunu belirlenen zamanda ödememesi üzerine icra takip işlemlerini başlatır ve alacaklı adına her türlü işlemi […]

Bursa Boşanma Davaları İçin Avukatlık Hizmetleri

Bursa Boşanma Davaları İçin Avukatlık Hizmetleri

Bursa Boşanma Davaları İçin Avukatlık Hizmetleri Bursa boşanma davaları için avukatlık hizmetleri çoğunlukla aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından sağlanmaktadır. Boşanma davalarının tüm avukatların yürütebileceği ve danışmanlık hizmeti verebileceği davalardır. Ancak aile hukuku alanında deneyimli avukatlar ile çalışmak boşanma davalarının istenen şekilde sonuçlanabilmesi için önemlidir. Bursa boşanma avukatı da boşanma davalarında tecrübeli olan avukatlara verilen […]

Bursa Avukatlık Bürosu Hizmetleri

Bursa Avukatlık Bürosu Hizmetleri

Bursa Avukatlık Bürosu Hizmetleri Bursa avukatlık bürosu hizmetleri ile hukuki alanlarda gereken yardımların en doğru şekilde alınabilmesi mümkün hale gelmektedir. Hukuk büroları olarak da adlandırılan avukatlık büroları gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu hakların korunması veya gereken hakların sağlanması için hizmet vermektedir. Avukatlık bürolarında hukukçular hizmet vermektedir. Bursa avukat denildiğinde de akıllara bu hukuk bürolarında […]

Bursa Avukat Hizmeti

Bursa Avukat Hizmeti

Bursa Avukat Hizmeti Bursa avukat hizmeti, dava süreci boyunca müvekkilinin her türlü hakkını yargı önünde iddialı bir şekilde savunup her türlü hukuki işlemde yol göstericilik hizmetleri sunmaktadır. Avukatlık mesleğini icra edebilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Sonrasında hukuk fakültesinde öğrenimini tamamlayıp, avukatlık stajını başarılı bir şekilde bitirmiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte yasalarca belirtilmiş […]

Avukat Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Avukat Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Bursa Avukat Gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını yargı önünde savunan Bursa avukat yol gösterici nitelikte olan kişilerdir. Latince olarak anlamına bakıldığında ise savunucu olarak ifade edilmektedir. Hukuk eğitimini tamamlamış, 1 yıl olan avukatlık stajını tamamlamış ve yasalar gereğince tüm koşulları yerine getirmiş olan kişiler avukat olabilmekte ve avukatlık bürosu da açılabilmektedir. 1136 sayılı kanunda […]

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Bir uzmanlık alanı olan Bursa boşanma avukatı boşanma davalarına bakmaktadır. Aile kavramı ilk toplumlardan beri hayatımızda var olan kavramlardan bir tanesidir. Kadın ve erkek bireyler birlikte karar alarak, ya da taraflardan herhangi bir tanesinin boşanmak istemesi sebebi ile başlattıkları davaya da boşanma davası adı verilmektedir. Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyetin kurulması ile birlikte […]

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma Avukatı Ücretleri Bursa boşanma avukatı konusunda en çok merak edilenlerden bir tanesi de ücretler olmaktadır. Avukatlık asgari ücret tarifesi kapsamında avukatların müvekkillerinden talep edebilecekleri tutarların alt ve üst sınırları belirlenmektedir. 24.11.2020 tarihli ve 31314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlana Avukatlık Asgari ücret tarifesi kapsamında ikinci bölümde ücretlerin ne kadar olabileceği yazılmıştır. Yargı Yerleri ile İcra […]

Avukatlık Mesleği Neden Önemlidir?

Avukatlık Mesleği Neden Önemli?

Avukatlık Mesleği Neden Önemlidir? Bursa avukat olarak işimizi titizlikle yerine getiriyoruz. Medeni toplumda yaşayan bireyler olarak hukuka ve kanunlara her daim ihtiyacımız olmaktadır. Hukukun olmadığı bir ortamda kuralsızlıklar baş gösterecektir. Fakat hukuk kurallarını bilmek ve hakları savunabilmek için de bu bilim dalına hakim olmak gerekmektedir. Teknik bilgi içeren hukuk dalına karşı titiz davranmak ve aynı […]

Avukat Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Avukat Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Avukat Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? Hukuk aslına bakılırsa karmaşık alanlardan bir tanesidir. Sonuçları açısından değerlendirildiğinde de özgürlüklerin kısıtlanması Bursa avukat tarafından engellenmektedir. Hukuksal sorunlara karşı nasıl bir yaklaşım içerisinde olacaklarını bilen avukatların dikkatli ve titiz davranması gerekiyor. Herhangi bir olumsuz durum ile karşılaştığınızda avukata danışmakta elbette ki fayda var. Fakat profesyonel bir avukat ile birlikte […]

Bursa’daki En İyi Hukuk Büroları

Bursa’daki Hukuk Büroları

Bursa’daki En İyi Hukuk Büroları Avukatlık faaliyetleri Bursa Hukuk Bürosu vasıtası ile yürütülmektedir. Danışmanlık hizmeti sunan büromuz aynı zamanda açılmış olan davalar varsa bu davaların takip sürecini de yürütmektedir. Avukatlık ofisi olarak da adlandırılan bu mekanlarda kamu hizmeti sunulmaktadır. Avukatlar bu alanlarda mesleki çalışmalar yapmaktadır. Avukatların çalışma alanları olan hukuk büroları kamu hizmetinin yanı sıra […]

Bursa Hukuk Bürosu

Bursa Hukuk Bürosu

Bursa Hukuk Bürosu Gerçek kişiler ile özel ve kamu tüzel kişilerinin haklarını koruma altında tutmak amacı ile hukukçular hukuk bürolarında hizmet vermektedir. Bursa Hukuk Bürosu olarak bizler de haklarınıza kavuşmanız ya da haklarınıza yapılacak olan saldırılara karşı hukuki hizmet vermekteyiz. İcra takibi başlatmak, şikayet süreci ya da dava açma süreci gibi pek çok süreçte sizlere […]

Bursa Hukuk Bürosu Ne İş Yapar?

Bursa Hukuk Bürosu Ne İş Yapar?

Bursa Hukuk Bürosu Ne İş Yapar? Bursa Hukuk Bürosu gerçek ya da tüzel kişilerin hukuka dair haklarının korunması ile görevlidir. Avukatlar bu bürolarda mesleki faaliyetlerini icra etmektedir. Gerçek ya da tüzel kişilerin oluşturduğu müvekkillerinin haklarının savunulduğu bürolarda icra takibi başlatma, dava dosyalarının takip edilmesi ya da şikâyette bulunulması gibi çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Marka, firma ya […]

Bursa Boşanma Avukatı Dava Hazırlığı

Bursa Boşanma Avukatı Dava Hazırlığı

Bursa Boşanma Avukatı Aile hakkında uyuşmazlıklar medeni hukukun bir parçasını oluşturmaktadır. Nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi boşanmaya dair pek çok işlemin yapıldığı büromuzda Bursa Boşanma Avukatı faaliyet göstermektedir. Aile avukatı olarak da bilinen ve boşanma davalarına bakan avukatlar boşanma süreci ile ilgilenmektedir. Boşanma durumu çiftler için zor ve yıpratıcı bir süreç olmaktadır. Her iki tarafından […]

Miras Avukatının Baktığı Davalar

Miras Avukatının Baktığı Davalar

Miras Avukatı Miras avukatı kendini miras alanında çok geliştirdiği için her türlü bilgiye ve tecrübeye sahiptir. Miras avukatları anlaşmazlıklar sonucu oluşan tüm haksızlıkların önüne geçmektedir. Türkiye’nin her ilinde de olabileceği gibi miras kavgaları aileler arasında çok fazla görülmektedir. Bu konuları en iyi yöneten kişiler de miras avukatlara olmaktadır. Miras avukatları sadece miras hukukunda değil pek […]

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Miras Avukatı Miras avukatı bu bölgede yaşayan ve miras anlaşmazlığına giren her müvekkile yardımcı olur. Her ilde olduğu gibi Bursa’da da miraslar aile içerisinde çok tartışılan konular olmaktadır. Miras konularında genel olarak herkes daha fazla mirasa sahip olabileceğini düşündüğü için bu konularda çok fazla anlaşmazlıklar görünmektedir. Miras davaları sonuçlarına da tüm taraflar hakkı olan mirası […]

KVKK Danışmanlığının Önemi

KVKK Danışmanlığının Önemi

Bursa KVKK Danışmanlık Bursa KVKK danışmanlık alanında çok gelişmiştir. KVKK danışmanlık hizmetleri sayesinde bu bölgedeki kişilerin verileri çok iyi bir şekilde korunmaktadır. Danışmanlık eğitimi almak isteyenler bu konuda araştırma yaparak eğitim günlerini takip etmelidir. Özellikle son dönemlerde KVKK danışmanlık çok revaçta olan bir meslektir. Fakat bir o kadar da önemli bir meslek olduğu için eğitimlerin […]

İş Hukuku Avukatının Alanları

İş Hukuku Avukatının Alanları

Bursa’da İş Hukuku Avukatı Bursa iş hukuku avukatı kendini bu alanda çok geliştirmesi gereken bir meslektir. Bursa da özel sektör alanında çok gelişmiş bir şehir olduğu için iş hukuku avukatlarına daha çok görev düşmektedir. İşçilerin haklarını savunmak için iş hukuku alanı geliştirilmiştir. İş hukuku avukatları ise işçilerin ezilmelerini ve haksızlığa uğramamalarını engellemektedir. İş hukuku avukatları […]

Bursa İş Hukuku

Bursa İş Hukuku Avukatları

Bursa’da İş Hukuku Avukatı Bursa iş hukuku avukatı bu alanda çok görev yapmaktadır. Çünkü iş hukuku işçilerin haklarını savunmak için çok önemli bir konudur. Bazı bölgelerde işçiler çok ezilir. Paralarını, maaşlarını, mesai ücretlerini, tazminatlarını almak için işverenle çok fazla münakaşaya girebilir. Bu gibi durumlarda bir iş hukuku avukatına danışarak emek harcadığı parayı alabilir. İş Hukuku […]

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Bursa Gayrimenkul Avukatı Bursa gayrimenkul avukatı bu alanda çıkan davalara bakarak müvekkilin hakkını korumaktadır. Gayrimenkul avukatları meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübeler ve biriktirdikleri bilgiler sayesinde bu davalarda üste çıkabilir. Gayrimenkul davaları geniş çapta vatandaşın karşısına çok fazla çıkabilmektedir. Gayrimenkul davaları taşınmaz anlamında olan malların dava ve hukuki sürece girmesi ile vatandaşın karşısına çıkar. Mal- mülk […]

Gayrimenkul Avukatlığı

Gayrimenkul Avukatlığı

Bursa Gayrimenkul Avukatı Bursa gayrimenkul avukatı, mal- mülk anlaşmazlıklarında kişilere yardım eder. Gayrimenkul olayları genelde kişiler arasında çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Çünkü ortada küçük meblağlar değil de çok büyük meblağlar olduğu için kişiler kendi olan haklarını almak için her türlü yola başvura bilmektedir. Gayrimenkul avukatları ise kişilerin yaşadığı haksızlığın önüne geçmek için onlara yardımcı […]

Bursa İş Hukuk Avukatı

Bursa İş Hukuk Avukatı

Bursa’da İş Hukuku Avukatı Bursa iş hukuku avukatı alanında çok gelişmiş bir şehir olduğu için, bulmakta da zorlanılan bir meslek türü değildir. İş hukuku avukatlarının görevi işveren ve işçilerin haklarını savunmaktır. İş hukuku avukatlarının bu görevdeki teknik bilgileri ve tecrübeleri sayesinde işçilerinin hakları savunulur. Böylece işçi hakları savunulur ve işçilerin de yaşadığı zorluklar ele alınır. […]

KVKK Danışmanlık Nedir?

KVKK Danışmanlık Nedir?

Bursa KVKK Danışmanlık Bursa KVKK danışmanlık kişisel verilerin korunması için kendini en geliştirmiş şehirler arasında yer almaktadır. Kişisel veriler her yerde ve her ilde çok önemliyken Bursa’da da bu önemi taşımaktadır. Teknoloji artık çok ilerlediği için bilgisayar ve internet aracılığıyla kişilerin her türlü özeline ve verilerine ulaşmak artık çok kolay hale gelmiştir. KVKK ise buna […]

Bursa KVKK Danışmanlık

Bursa KVKK Danışmanlık

Bursa KVKK Danışmanlık Bursa KVKK danışmanlık hizmeti özellikle son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle çok ilerlemiştir. Çünkü teknoloji üzerinden kişisel verilere ulaşmak eskisine göre daha kolay bir hal almaya başlamıştır. Bununla birlikte de teknoloji ile kişisel verilere izinsiz bir şekilde ulaşılması da kötü niyetli insanların eline geçerek verileri çalma durumları da artmıştır. Verilerin bu şekilde ihlal edilmesi […]

Miras Avukatı Ne Demektir?

Miras Avukatı Ne Demektir?

Bursa Miras Avukatı Bursa miras avukatı görevleri geniş kapsamlıdır. Özellikle miras konusu tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa ilinde de çok tartışılan bir konudur. Miras konularında taraflar hep kendilerini haklı görebildikleri gibi bu alanda uzman bir avukata danışman en sağlıklı yöntem olacaktır. Miras davalarında ise kişiler kendi haklarını en doğru şekilde alacaktır. Miras Avukatı Ne Demektir? […]

Bursa miras avukatı

Bursa’da Miras Avukatı

Bursa’da Miras Avukatı Bursa miras avukatı miras anlaşmazlıkları konusunda mağdur olan herkese yardımcı olur. Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Bursa’da da çok fazla miras anlaşmazlıkları yaşanmaktadır. Bu konu çok karmaşık bir konu olduğu için vatandaşlar kendi kendine bu davanın üstesinden gelmekte zorlanır. Miras avukatları ise bu davaları çok iyi bir şekilde yönettiği için herkesin hak […]

Bursa Gayrimenkul Avukatlığı

Bursa Gayrimenkul Avukatlığı

Bursa’da Gayrimenkul Avukatı Bursa gayrimenkul avukatı alanında uzman olup bu davalara bakan mesleğe denilmektedir. Gayrimenkul avukatları genel olarak taşınmaz anlamına gelen malların hukuk sürecinde girmesi sonucu oluşan davalarla ilgilenirler. Avukatlık mesleğinde bir alana göre uzmanlaşma diye bir durum olmasa da bazı avukatlar sadece gayrimenkul davalarına bakmayı tercih edebilir. Fakat genel olarak avukatlar her türlü davaya […]

Bursa’da İş Hukuku Avukatı

Bursa’da İş Hukuku Avukatı

Bursa’da İş Hukuku Avukatı Bursa iş hukuku avukatı çok geniş çerçevelere sahip görevleri yapmaktadır. İş hukuku avukatlarının yaptığı görevler aslında büyük sorumluluk gerektirmektedir. Çünkü işçi ile işveren arasında çıkan her türlü anlaşmazlıklarda iş hukuku avukatları devreye girmektedir. İşçi ile işveren arasında gelişen her anlaşmazlığın sonucunda iş hukuku ile ilgili davalar açılabilmektedir. Burada ise avukatların görevleri […]

Bursa Gayrimenkul Avukatı

Bursa Gayrimenkul Avukatı

Bursa Gayrimenkul Avukatı Bursa gayrimenkul avukatı meslek hayatı boyunca topladığı tüm birikim sayesinde müvekkillerini bu davalarda üstün kılar. Gayrimenkul davaları çok geniş çaplı olarak vatandaşın karşısına çıkabilir. Gayrimenkul davaları taşınmaz anlamını alan malların hukuki olarak bir sürece girmesi olarak adlandırılabilir. Burada genelde tarafların karşılıklı olarak mallarında anlaşmazlıklar yaşanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Gayrimenkul avukatı ise karşılıklı […]

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Bursa Avukat Bursa avukat, avukatların yetkinlikleri neler olmalıdır; Sistematik düşünme, yüksek analitik becerilere sahip olma, problem çözmede öncü rol oynama ve etkili konuşma becerisine sahip olma bir avukatın sahip olması gereken özelliklerden bazılarıdır. Peki, bir avukat nasıl yetişir? Avukat Nasıl Yetiştirilir? Avukat nasıl yetiştirilir? Bir avukatın sahada yetiştirildiği dönem staj dönemidir. Bir yıllık hukuk stajının […]

Bir Avukat Ne Yapar? Rolleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bir Avukat Ne Yapar? Rolleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bursa Avukat Bursa avukat, avukat ne demek? Avukat, gerçek veya tüzel kişilerin haklarını yargı önünde savunan, hukuki ve hukuki konularda onlara yol gösteren kişidir Hukuk mesleği; Hukuk fakültelerinde öğrenim görmüş, hukuk stajını başarıyla tamamlamış ve hukuken gerekli niteliklere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilir. Bir Avukat Ne Yapar? Rolleri ve Sorumlulukları Nelerdir? Bir avukat ne yapar? Rolleri […]

Bursa Boşanma Avukatı

Tedbir Başvurularında Boşanma Avukatının Yeri Önemi

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı, Boşanma avukatları, boşanma, nafaka, vesayet, mal paylaşımı vb. aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardan kaynaklanan medeni hukuk dalına aittir. Davaya müdahil olan avukata halk tarafından verilen isimdir. Görüldüğü gibi aile avukatı terimi boşanma avukatları için de kullanılmaktadır. İnternette “Boşanma Avukatı” adı altında çıkan manşetler gerçek dışıdır. Mevzuat boşanma avukatı olarak adlandırılan […]

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı  Türkiye’de bir çekişmeli boşanma davası yaklaşık 1-2 yıl sürmektedir. Dava sürecinde davanın hazırlanma süreci, uzunluğu ne olursa olsun çok önemlidir. Boşanma sebeplerinin dayandığı gerçekler tam olarak ispat ve ispat edilirse mahkeme süreci kısa sürebilir. Dava dosyasından gereksiz bilgileri çıkarabilecek dava hazırlık sürecinin gerçekleştirilmiş olmasının çok önemli olduğu tekrar vurgulanmalıdır. […]

Avukatlık Mesleği Neden Önemlidir?

Bursa Avukat  Bursa avukat, avukat, hukuki sorunları çözmek, uyuşmazlıkları adalet ve hakkaniyet çerçevesinde çözmek, hukuk kurallarının tam ve doğru uygulanmasını sağlamak, yargı önünde kişilerin haklarını savunmak, savunmak, iddiada bulunmak amacıyla hareket eden, hukuki konularda öncü bir isimdir. Temsil ettikleri kişilerden gelen itirazlar, sahip oldukları kişilere verilen bir unvandır.  Öte yandan savunucu kelimesi de savunan, savunan […]

Boşanma Duruşmasında Avukatın Ne Yapar?

Boşanma Duruşmasında Avukatın Ne Yapar?

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı, kişilerin boşanması, mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi olaylara bakan ilgili dallarda eğitim almış kişidir. Davalarda boşanma avukatları birer zorunluluk olmasa da danışanların yine de yardım alması önerilmektedir. Boşanma Duruşmasında Avukatın Ne Yapar? Boşanma duruşmasında avukatın ne yapar? Hâkim, tüm delillerin toplandığını ve dosyanın duruşmaya hazır olduğunu görürse, mahkeme […]

Avukat Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Avukat Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Bursa Avukat Bursa avukat, Avukatlık nedir avukatlar ne iş yapar. 1136 sayılı Kanun, hukuk mesleğini “kamu hizmeti ve serbest meslek” olarak tanımlamakta ve temel olarak hukuki meselelerin ve uyuşmazlıkların hukuka uygun olarak çözülmesini sağlayan kişileri temsil etmektedir. Mesleki yükümlülükler aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılabilir; İlgili durumlarda takip eylemleri için prosedürler geliştirmek ve tamamlamak, Talep edilmesi halinde […]

Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Davası Açma Süreci Nasıl İlerler

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı, boşanma davalarında boşanma avukatı zorunlu bir gereklilik değildir. İnsanlar kendi boşanma davalarını kendileri de takip edebilirler fakat boşanma avukatından danışmanlık alındığında mal paylaşımı gibi durumlarda kayıplar en aza indirilir. Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası nasıl açılır, boşanma sebepleri belirlendikten sonra buna göre bir başvuru hazırlanmalıdır. Özellikle her iki […]

Bursa Avukat

Bursa Avukat

Bursa Avukat Bursa avukat, avukat ne demektir? Yargının karşısında; tüzel kişilerin veya tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve hukuk işlerini yöneten kişilere verilen mesleki bir unvandır. “Avukat” terimi Latince’den türetilmiştir ve mahkemede tanık, yani savunucu olarak görünen kişi anlamına gelir. Avukatlık mesleği, hukuk okumuş, hukuk stajını tamamlamış ve kanunun öngördüğü şartları yerine getirmiş kişiler tarafından […]

Boşanmanın En Hızlı Yolu

Boşanmanın En Hızlı Yolu

Bursa Boşanma Avukatı Bursa boşanma avukatı ya da aile avukatı; çekişmeli boşanma davaları, ihtilaflı boşanma davaları, boşanma sonrası mal paylaşımı (katkı davaları), nafaka davaları, vesayet davaları ve vesayet değişiklikleri, iddet süresi ve iddetin kaldırılması vb. davalarda avukattır. Boşanma Davalarında Avukat Gerekli mi? Boşanma davalarında avukat gerekli mi? Hukukumuzda boşanma davalarında avukatları temsil etme zorunluluğu bulunmamaktadır. […]

Büşra Mizen Bursa Boşanma Avukatı

Büşra Mizen Bursa Boşanma Avukatı

Büşra Mizen Bursa Boşanma Avukatı Büşra Mizen Bursa boşanma avukatı olarak hizmet vermekte olup Bursa ve çevre illere hukuk danışmanlığı ve avukatlık desteği vermektedir. Öncelikle dava açma kararını olan bireylere detaylı olarak süreç hakkında bilgilendirme vererek süreci başlatan avukatlık bürosu sonrasında eksiksiz bir şekilde olguların değerlendirilecek boşanmaya yeterli olup olmadığını tespit etmektedir. Dava açmak isteyen […]

Bursa’da Boşanma Davası

Bursa’da Boşanma Davası

Bursa’da Boşanma Davası Bursa’da boşanma davası açmak isteyen bireylerin boşanmayı gerektiren hallerden birini ispatlamak koşuluyla gerekli mercilere dilekçe hazırlaması gerekmektedir. Boşanma davasına konu olan olayın içeriğinde bulunduğu durumla alakalı iddiaları hazırlanması ve aile mahkemesine başvurulması gerekmektedir başvuru yapılacak olan aile mahkemesi eşin yerleşim yeri veya boşanmak isteyen kişinin yerleşim yeri yahut davadan önce son 6 […]

Bursa’da Boşanma Avukatı

Bursa’da Boşanma Avukatı

Bursa’da Boşanma Avukatı Bursa’da boşanma avukatı olarak hizmet vermekte olan avukat Büşra Mizen başta anlaşmalı boşanma olmak üzere bütün boşanma davalarında hizmet vermektedir. Müvekkillerin dava sürecinde yasal haklarını bildirip en uygun çözüm yollarını vekillerine sunan avukat en iyi sonuçların alınması için en doğru yolun seçilmesini sağlamaktadır. Bursa boşanma avukatı arayan müvekkilleri boşanma davası sürecince hukuki […]

Bursa’da Boşanma Avukatları

Bursa’da Boşanma Avukatları

Bursa’da Boşanma Avukatları Evlilik kararı alan eşler boşanmayı hiç düşünmezler. Her evlilik mutluluk hayali üzerine kurulmaktadır. Zaman içerisinde eşten arasında bazı problemler baş gösterebilmektedir. Eşlerin elinde olarak ya da elinde olmayarak gelişen durumlar evliliği boşanmanın eşiğine kadar götürebilmektedir. Boşanmaya karar veren eşler çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma yoluna gidebilmektedir. Özellikle boşanma durumlarında eşlerin birbirlerinden talep […]

Bursa Boşanma Davası

Bursa Boşanma Davası

Bursa Boşanma Davası Bursa boşanma davası sayısı bakımından birçok ile göre geride olsa da bir hayli fazla sayıda boşanma davası bulunmaktadır. Büyük umutlarla başlayan ve genellikle de mutluluk Arzu edilen evlilikler zaman içerisinde travmatik olaylarla tam tersi bir duruma dönebilmektedir. Eşler arası geçimin mümkün olmadığı durumların ortaya çıkmasıyla boşanma süreci gündeme gelmektedir. Boşanma süreci hem […]

Bursa Boşanma Davaları

Bursa Boşanma Davaları

Bursa Boşanma Davaları Bursa’da ve Türkiye’de boşanma davaları hukuk mahkemeleri kanunları ile düzenlenmektedir. Yazılı yargılama usulleri mahkemede görülüp karara bağlanan bir dava süreci olarak boşanma davaları nitelendirilmektedir. Boşanma davalarında hakimler tüm her şeye müdahale edememektedir. Anlaşmalı boşanma olması durumunda hakimin anlaşmanın aksine bir karar vermesi söz konusu olamaz. Tarafların istediklerinden fazlasına müdahale edemediği için tarafları […]

Boşanma Davası Süreçleri

Boşanma Davası Süreçleri

Boşanma Davası Süreçleri Boşanma davası çiftlerin evlenirken hiç düşünmediği bir durumdur. Hatta istenmemesine rağmen zamanla artan da bir durumdur. Şiddetli geçimsizlik, şiddet uygulanması, hakaret ve daha birçok farklı sebepten ötürü boşanma talepleri oluşmaktadır. Evliliğin bitirilmesi noktasında da çiftlerin birtakım hakları bulunmaktadır. Bu hakların tam mâniasıyla savunulması gerekmektedir. Aksi takdirde çiftlerin zarara uğraması söz konusu olabilmektedir. […]

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü Boşanma davalarında Avukatın rolü oldukça büyüktür. Hem anlaşmalı boşanmalarda hem de çekişmeli boşanmalarda avukatlar müvekkillerinin haksızlığa uğramasını engellemektedir. Birçok boşanma davasında bireyler ilk defa hakim karşısına çıkmaktadır. Süreci ilk defa yaşamaları dolayısıyla sürecin stresi ve boşanmanın da etkisiyle doğru hareket edememek veya istenilen belgelerin eksiksiz temin edilmesini sağlayamamak gibi problemler ortaya […]

Boşanma Avukatı Desteği İle Hızlı Ve Hak Mahrumiyeti Yaşamadan Boşanma

Boşanma Avukatı Desteği İle Hızlı Ve Hak Mahrumiyeti Yaşamadan Boşanma

Boşanma Avukatı Desteği İle Hızlı Ve Hak Mahrumiyeti Yaşamadan Boşanma Birçok davada davanın sonucunu değiştirecek olan en büyük etken avukatlardır. Avukatlar sürekli olarak davalar ile uğraşması nedeniyle sıradan bireylere göre çok daha etkilidir. Bir bireyin kendini savunmasında bile bireyden çok daha başarılı olan avukatlar aynı zamanda dava öncesinde dilekçe hazırlanması dava sürecinde bireylerin savunulması ve […]

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma Avukatı Bursa

Boşanma Avukatı Bursa Boşanma avukatı Bursa başta olmak üzere tüm Türkiye’de hizmet vermektedir. Boşanma avukatları boşanma davalarında taraflar açısından velayet verilir maddi manevi tazminatlar, evliliğin bitirilmesi durumunda mal paylaşımının yapılması, nafaka bağlanması gibi birçok konuda çıkacak uyuşmazlıkları önlemek ve konuyu çözüme kavuşturmak için savunma fonksiyonu oluşturma görevlerini icra eder. Bursa boşanma avukatı olarak hizmet vermekte […]

Sendikal Tazminat Davası

Sendikal Tazminat Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Sendikal tazminat davası işçilerin sendika kayıtlarının üyesi, sendikal faaliyetler içerisindeki durumu nedeniyle iş anlaşmalarının fesih edilmesi sonucu sendikalı olan veya olmayan işçi ayrımına maruz kalması durumlarında işverence kendilerine ödenecek tazminata sendikal tazminat denilmektedir. Sendikal tazminat kanunen 6356 s.’lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 25.md’de düzenlenmiştir. İşçiler işe alınmaları, işte çalıştırılmaları ya da iş sözleşmelerinin […]

Trafik Kazalarında Tazminat Davası

Trafik Kazalarında Tazminat Davası Açılır Mı?

Trafik kazalarında tazminat davası oldukça önemli bir konudur. Çünkü hak mahrumiyeti yaşayabilirsiniz. Hakkınız olanı almak için kaza failini öğrendikten sonra 2 yıl içinde dava açması gerekmektedir. Kişi tüm zarar için faili öğrendiyse olayın yaşandığı tarihten itibaren 10 yıl içinde hakkını aramalıdır. Eğer trafik kazası yaralanma ile sonuçlandıysa yaralanan şahıs kusurlu olan taraftan maddi ve manevi […]

Nafaka Almak İçin Gereken Koşullar Nedir?

Nafaka Almak İçin Gereken Koşullar Nedir?

Nafaka almak için hangi koşulların geçerli olduğunu ve hangi durumlar içerisinde nafaka alınamayacağını detaylıca işlediğimiz bu yazımızda öğrenebilirsiniz. Boşanma davası sürerken veya boşanma davası sona erdikten sonra alınabilen, taraflardan birinin boşanma sonucu yoksulluğa düşmemesi için eşe yada müşterek çocuklarına her ay düzenli olarak ödenen (iştirak) mahkeme kararı ile bağlanmış ücrettir. Nafaka Türleri Nafakalar kendi aralarında […]

İşe İade Davası Açma Şartları , İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe İade Davası Açma Şartları , İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davası çalıştığınız kurum ile yaşanan haksız işten çıkarma durumlarında yaşanan hukuksal bir hak kazanım sürecidir. Bu nedenle bir kurum ya da kuruştan haklı bir sebep gösterilmeden işten çıkartılan çalışanın işe iade davası açma hakları bulunmaktadır. Kanunda işçilierin de haklarının korunması gerektiği bu şekilde yaşayacakları mağduriyeti giderebilme fırsatı tanınmıştır. İşveren ve işçi arasında sürekliliğini […]

Boşanma Davası Dilekçesi Nedir, Nasıl Doldurulur?

Boşanma Davası Dilekçesi Nedir, Nasıl Doldurulur?

Boşanma davası dilekçesi tarafların boşanmak için aile mahkemesine verdiği dilekçedir. Bu dilekçenin makemeye teslim edilmesiyle birlikte dava açılmaktadır. Bu süreç kesinlikle uzman bir avukat tarafından yönetilmeli ve takibi yapılmalıdır. O yüzden kanuna uygun ve dikkatlice yapılması gereken bir süreçtir. Boşanma dava dilekçesinde belirteceğiniz maddeler kesinlikle hukuk temellerine aykırı olmamalıdır. Ayrıca yalan yanlış bilgilendirmeler de daha […]

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri

Boşanma davası avukatlık ücretleri sayfamız en doğru bilgiye erişebilmeniz için hazırlanmıştır. Bilirsiniz ki boşanmak isteyen çiftler açacakları davada avukat tutmalıdır. Boşanma davasında avukat tutmak, çiftler için hukuki sürecin doğru yönetilmesi adına fayda sağlamaktadır. Boşanma davaları daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz gibi iki şekilde açılabilmektedir. Bunlardan biri anlaşmalı boşanma davası diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. İki dava […]

Boşanma ve Mal Paylaşımı Davalarında Hakim Neler Sorar

Boşanma ve Mal Paylaşımı Davalarında Hakim Neler Sorar?

Boşanma ve mal paylaşımı davalarında hakim neler sorar ‘a gelmeden önce şu konu üzerinden durmanız ve yeterli bilgi edinmeniz gerekmektedir. Boşanma davaları iki türde ele alınmaktadır. Bu türlerden birincisi anlaşmalı ikinicisi ise çekişmeli boşanma davalarıdır. Bu davalarda hakim farklı sorular soracaktır. Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar? Boşanmanın hangi sebeple olduğunu tespit etmeye çalışan hakim […]

Evli kadın işten ayrılırsa tazminat alabilir mi

Kıdem Tazminatı Nedir? Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Kıdem tazminatı avukatı olarak işçinin en temel hakkı olan konuya derin bir giriş yapacağız. Kıdem tazminatı çalışanlara güvence sağlarken işverene de çalışan personellerin deneyim ve tecrübelerinden yararlanma şansı sunar. Bu durum iki taraf için de oldukça faydalı bir ortak çıkar noktası olacaktır. Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı bir işçinin en temel hakkıdır. Çünkü bu hak […]

Nafaka Nasıl Alınır Şartları Nedir?

Nafaka Nasıl Alınır Şartları Nedir?

Nafaka , boşanma davası sürdüğü müddetçe ve boşanma akdi mahkeme kararıyla gerçekleştiğinde maddi olarak zor duruma düşen eşe her ay düzenli olarak ödenen paraya verilen addır. Bu nedenle bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar neticesinde kişiler mahkeme yoluyla nafakalarını alabilme hakkı kazanırlar. Bu yazımızda nafaka almanın şartları, türleri, kimlerin alabileceği, kimlerin alamayacağı, nasıl hesaplandığı, birikmiş nafakanın […]

Eşimin sevgilisine tazminat davası açabilir miyim

Eşimin Sevgilisine Tazminat Davası Açabilir Miyim?

“Eşimin sevgilisine dava açmak istiyorum. Eşimin kız arkadaşına tazmina davası açabilir miyim? Tazminat davasını kazanır mıyım? Tazminat davası açılması için hangi koşulların yaşanmış olması gerekir?” diyorsanız öncelikle hazırladığımız makalemizi 1-2 dakikanızı ayırıp okuyarak yol haritanızı belirleyebilirsiniz. Aldatma her konuda oldukça kötü ve onur kırıcı bir davranıştır. Evlenme akdi ile beraber eşler birbirlerine sadakat yemini ile […]

Evlat edinme, durumu evlat edinmeye müsait olan aile ile evlat edinmeye uygun bireyin hukuki açıdan çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulması demektir.

Evlat Edinme Şartları ve Evlat Edinme Davası

Evlat edinme, durumu evlat edinmeye müsait olan aile ile evlat edinmeye uygun bireyin hukuki açıdan çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulması demektir. Evlat edinmek için belirli koşullar ve şartlar geçerlidir. Bu şartların karşılanması evlat edinmek için önemli bir adım olmaktadır. Çünkü, anne olmak için illaki çocuk doğurmak şart değildir. Bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen, seven ve […]

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı - Tazminat İhbar Hakkında

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma ve Kıdem Tazminatı

Askerlik nedeniyle işten ayrılma durumları son iki yıldır en çok soru sorulan konulardan biridir. Bu konulara bugün tek yazımızda tüm datayları ile açıklık getireceğiz. Öncelikle askerlik bir vatani bir görevdir. Her Türk gencinin gitmek zorunda olduğu ve bunun bilinciyle yaptığı görevdir. İşten ayrılma esnasında işyeri ile sorun yaşayan veya yaşamak isteyen kişilerin yazımızı okumalarını tavsiye […]

Ecrimisil Davaları

Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil davası konusunda girmeden önce kelime anlamına bakacak olursak haksız kullanım veya haksık işgal demektir. Ecrimisil davaları, haksız yere kullanılan bir mülkü işgal edenden alınmak istenen tazminat için açılır. Örneğin, sizin bir arsanız var ve bu arsanın hemen yanında başka bir arsa var. Bir süredir kendi arsanız ile ilgilenmediniz diyelim. Sizin arsanıza sizden habersiz bir […]

Bursa Avukat Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Zorunlu Mu?

Anlaşmalı boşanmada bir avukatın sizlere ne faydası olur, evrakların ve mahkeme sürecinin nasıl işlemesi gerektiği, ne kadar sürede boşanma gerçekleştiği ve anlaşmalı boşanma için neler yapılması gerektiği konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Daha az prosedür ve evrak ile çok daha hızlı bir boşanma süreci yaşamaya müsati olan bu dava türü birçok çiftin son zamanlarda tercih ettiği […]

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

“Aldatan eş tazminat öder mi, tazminatı kimler alabilir, kadın boşandıktan sonra nafaka alabilir mi” gibi sorular hakkında bilgi almak istiyor olabilirsiniz. Bu yazımızı sizlere en doğru bilgileri aktarmak için hazırladık. Boşanma davasının gerçekleşebilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen boşanma nedenlerinden (Madde 161) en az birinin gerçekleşmesi halinde geçerlidir. Eşlerden birinin zina (aldatma) yapmış ve diğer […]

Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davası ücreti ile ilgili tüm merak ettiklerini bu yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz. Günümüzde bir çok kişinin karşılaştığı bir durum olması ile birlikte ilk aklımıza gelen sorulardan biri boşanma davası ücretleridir. Bursa boşanma davası konusunda belirttiğimiz üzere boşanma davaları iki şekilde mümkün olmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları Anlaşmalı boşanma davaları Boşanma davası ücretleri bu boşanma davasının türüne […]

Eşim Beni Aldatıyor Ne Yapmalıyım?

Boşanma Davalarındaki En Büyük Sebep = Aldatılmak Boşanma davası günümüzde evlilik oranının artması ile birlikte buna bağlı olarak artmıştır. Bu boşanmalar kimi zaman anlaşmalı şekilde olup tek celsede kimi zaman ise bir tarafın boşanmaya istekli olup olmaması gibi konular yüzünden boşanma süreçlerinin çekişmeli boşanma davalarına girer. Boşanma davalarına en çok sebep olan olaylar : Eşlerin […]

Miras Paylaşımı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı miras hukuku alanında vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının yasada belirtilen bireylere belirli pay oranları ile paylaşılmasına denir. Miras bırakan kişinin alacak ve borçları da dahil olmak üzere servetine tereke denir. Kimler Mirasçıdır? Miras hukuku alanında iki tür mirasçı bulunmakadır. Bu mirasçıların biri yasal diğeri ise atanmış mirasçılar olarak belirlenmiştir. Yasal Mirasçı : […]

Velayetin Annede Kalması İçin ne yapmak gerekir

Velayetin Annede Kalması İçin Ne Yapmak Gerekir?

Velayetin annede kalması için açılan davada hakim çiftlerin arasındaki soruna odaklanmaktadır. Eğer ayrılmak isteyen çiftler şiddetli geçimsizlik ve şiddet barındıran bir evliliğe sahipse şiddeti uygulayan taraftan çocuğu korumak için gerekli kararları alır. Çiftler arasında zamanla oluşan geçimsizlikler ayrılma davalarının açılması neden olur. Bu ayrılmalarda velayetin kimde kalacağına gerekli incelemeler yapıkdıktan sonra yukarıda da belirttiğimiz gibi […]

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olmalıdır?

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olmalıdır?

Mal Paylaşımı Nedir? Boşanmada mal paylaşımı; evlilik içinde edinilen malların boşanma davasında eşit şekilde paylaşılması esasına dayanan bir durumdur. Eşlerin evlenmeden önceki malvarlıkları boşanma davasında paylaşıma dahil edilmez. Yalnız, evlilik birliği içinde beraber ödenen her borç ve alınan her eşya paylaşıma dahil edilir. Eğer eşler evli değilse ve kişisel olarak eşlerden biri araba ya da […]

Boşanma Davası Açmak İstiyorum Ne Yapmam Lazım?

Boşanma davaları günümüzde çok sık karşılaştığımız durumlardan biridir. Boşanma davalarında 2 tür boşanma davası vardır. Birincisi anlaşmalı diğeri ise çekişmeli boşanma davası olarak adlandırırız. Bu yazımızı okumaya devam ederek konu ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahibi olabilirsiniz. Boşanma Davası Nedenleri Nelerdir? Türk Medeni Kanunu’nda boşanma nedenleri genel ve özel olmak üzere 2 bölüme ayırabiliriz. Genel […]

Erkekler Nafaka Talebinde Bulunabilir Mi?

Nafaka talebi, boşanma sonrasında veya boşanma sürecinde ödenen aylık yardım payıdır. Günümüzde genellikle kadına ve çocuklara nafaka ödendiğini bilinir. Nafaka nedir, nafaka türleri nedir vb. konularda daha detaylı bilgi için “Nafaka Nedir?” yazımızı okuyabilirsiniz. Ancak gelişen ve değişen dünya yapısıyla ve anayasal hak olan eşitlik ilkesi gereği kadınlar ve erkekler eşit konumdadırlar. Türk medeni kanunda […]

Nafaka Nedir, Nafaka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Nafaka günümüzde sıkça başvurulan ve en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Size bu yazımızda nafaka ile ilgili tüm bilgileri aktarmaya çalışıcaz. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen koşulların oluşması durumunda nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişi yada kişilerce ödenmesi gereken parasal desteğe “nafaka” denir. Asgari ihtiyaçların karşılanması için ödenir ve miktarını hakim belirler. Nafaka Başvurusu Nasıl Yapılır? […]

Aldatılan Kadının Hakları Nelerdir?

Aldatılan Kadının Hakları Nelerdir?

“Aldatılan kadının ne yapması gerekir, hangi durumlarda aldatılma mahkemede kabul edilir, aldatılmayı kanıtlayacak ses kaydı almak suç mu, kişinin aldatılma durumlarında hakları nelerdir, aldatılan kadın çocuğun velayetini alır mı?” gibi soruların cevap bulması için bilgilerimizi paylaşmaya çalışacağız. Aldatılan Kadın Aldatıldığını Hangi Deliller İle Kanıtlar? Aldatılma Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde “Eşlerden biri zina ederse, diğer […]

Bursa Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası – Bursa

Çekişmeli boşanma davası nedir, çekişmeli boşanma davası nasıl açılır, çekişmeli boşanma davalarından başka açılabilecek farklı bir dava var mıdır? Mevcut hukuk düzeninde iki (2) farklı boşanma türü vardır. Bunlardan biri anlaşmalı boşanma davası diğeri çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası iki tarafın da karşılıklı olarak bir sözleşme altında tüm taleplerde karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı ortak […]

Bursa Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Tek Celsede Boşanma ve Sebepleri

Tek Celsede Boşanma Davası Tek celsede boşanma, çift arasında boşanma davası açıldıktan sonraki ilk duruşmada sona ermesidir. Bu durumlar genellikle anlaşmalı boşanma davalarında görülmektedir. Tek Celsede Boşanma Ne Kadar Sürer? Tek celsede boşanma davaları, duruşma gününde çiftlerin bizzat katılması gerekir. Hakim önünde gerekçelerini paylaşan çift boşanma protokolünün onaylanmasından sonra hızlı bir şekilde sonuca ulaşılır. Tek […]

Koruma Tedbiri

Koruma Tedbiri Nedir?

Koruma Tedbiri ceza muhakemesi çalışmalarının düzgün olarak yapılması ve yapılan muhakeme sonunda verilen kararın tam olarak yerine getirebilmesi amacıyla hakimler veya mahkemeler tarafından uzamasında sakınca bulunan durumda kısıtlı olarak bazı temek kişilik haklarına uygun olarak müdahale edebilirsiniz. Yetkili makamlarca uzamasında sakınca bulunan olaylarda kişilerin temel haklarına uygun olarak müdahale edilmesine koruma tedbiri denilmektedir. Koruma Tedbiri […]

Bursa Boşanma Davası, Aile Hukuku

Bursa ‘da boşanma davası için bir avukat arıyorsanız eğer Avukat Büşra Mizen boşanma davanızı devralıp mahkemeye boşanma davası açmanız halinde tüm süreci sizlerle beraber yürütmektedir. Her bir mahkeme için tüm gerekli bilgileri sizlere kesintisiz ve detayları ile aktaracaktır. Boşanma durumundan bahsederken evlilik veya aile birliğini sona erdiren sebeplerden kısaca bahsedelim. Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 numaralı […]

Bursa Boşanma, Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

Bursa ‘da açılan boşanma davalarında Avukat olarak hizmet veren Avukat Büşra Mizen aile hukuku alanında en çok merak edilen konulardan biri olan anlaşmalı boşanma davalarını kaleme aldı. Bu yazımızda boşanma davaları türleri nelerdir, anlaşmalı anlaşmalı boşanmanın şartları, hangi mahkemede açılır konularını ele aldık. Bursa ‘da Boşanma Davaları Türleri Nelerdir ? Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı […]

Bursa 'da İş Hukuku

Bursa ‘da İş Hukuku

Bursa ‘da iş hukuku alanında Avukatlık hizmeti veren Avukat Büşra Mizen işçi ve işverenlere hukuki hizmet vermektedir. İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda işçi ve işverenlerin Bursa da iş hukuku alnında görev yapan bir avukat olarak Av. Büşra Mizen Avukatlık ofisinden taleplerinizi karşılamaktadır. İş hukuku departmanımız, işçi ve işveren müvekkillerimize kısa sürede en etkili çözümleri sunmaktadır. Avukatlık […]

KVKK Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK, 2016 yılında yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren kişisel veri işleyen tüm veri sorumlularına birtakım yükümlülükler getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü de veri sorumlularına getirilen yükümlülüklerden biridir. Bu yazımızda Bursa KVKK Danışmanlık, Bursa ‘da görev yapan Avukat Büşra Mizen olarak aydınlatma yükümlülüğünün ne olduğunu, bu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceğini, aydınlatma metnin nasıl olması gerektiğini ve […]

Avukata Danışmamak, danışmaktan daha pahalıdır.

KVKK Danışmanlığı Nedir?

Bursa ‘da KVKK Danışmanlığı hizmeti veren Avukat Büşra Mizen olarak veri sorumlusu müvekkillerimize kişisel verilerin korunması hukuku alanında danışmanlık ve eğitimler verip bu alandaki dava ve işleri takip ediyor. Bursa KVKK danışmanlık olarak veri sorumlusu müvekkillerimizi ilgilendiren önemli bir kurul kararını sizlere sunuyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılmış olan ihbarda özetle; […]

Bursa KVKK Eğitimi – KVKK Danışmanlığı

Bursa KVKK Eğitimi Danışmanlık, Bursa’da avukat olarak veri sorumlusu müvekkillerimize kişisel verilerin korunması kanununa uyum sürecinde danışmanlık hizmeti ve KVKK eğitimi vermekteyiz. Veri sorumlusu müvekkillerimizin KVKK uyum sürecini yönetiyor ve işletmelerini KVKK ya uyumlu hale getiriyoruz. Bu süreçte sözleşmelerini revize ediyoruz. Kanunda belirtilen dökümanları hazırlıyor, VERBİS kayıtlarını yapıyoruz. Tüm bunların yanında KVKK hakkında bilgilenmeleri, kendilerinin […]

Boşanma Davası – Bursa ‘da Boşanma Avukatı

Boşanma davası açmak isteyen kişiler en iyi bursa boşanma avukatı arayışı içerisine girerler. Bursa ‘da avukat olarak bursa boşanma davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bursa avukat, boşanma davaları ile ilgili bilgilendirme amaçlı yazımızı sizlere sunuyoruz. Boşanma Davaları Çeşitleri Nelerdir ? Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılır. Tarafların boşanma, nafaka, mal paylaşımı, […]

Bursa 'da İş Hukuku

Mirasın Reddi – Bursa Miras Hukuku

Bursa ‘da mirasın reddi davalarına bakan Avukat Büşra Mizen, miras hukukuyla ilgili davalarda müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir. Miras hukuku alanında en çok merak edilen konulardan birisi reddi mirastır. Eğer murisin bırakmış olduğu miras borca batık ise mirasçılar bu borcu ödemek istemedikleri zaman mirası reddetmeyi düşünmektedirler. Reddi miras nedir ? Miras nasıl reddedilir ? Miras hangi […]

Kamulaştırma Avukatı – Bursa’da Kamu Hukuku

Kamulaştırma avukatı Bursa ‘da avukat olarak müvekkillerimize kamulaştırma davalarında hukuki destek sağlamaktayız. Kamulaştırma; devletin kamulaştırma yapmaya yetkili kurumlarının, kamu tüzel kişilerinin kamu yararını gözeterek özel mülkiyete konu olan taşınmazları kamu mülkiyetine geçirmesidir. Bursa Kamulaştırma Avukatı , Bursa Avukat kamulaştırma bedeli tespiti ve tescil davalarını alanında uzman kadromuzla takip ediyoruz. T.C YARGITAY5.Hukuk DairesiEsas: 2020/ 4864Karar: 2020 […]

Bursa 'da İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı

İş hukuku avukatı olarak işveren ve işçilerin iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hizmet etmektedir. Avukat Büşra Mizen; işçilerin işçilik alacakları, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücretleri, işe iade, hizmet tespiti gibi davalarını takip eder. İş hukuku avukatı bursa, işverenlere de iş hukuku davalarında danışmanlık, dava ve iş takibi hizmetleri vermektedir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime […]

İddet Müddeti Kaldırma Davası

İddet müddeti aile hukuku alanında boşanma davalarından sonra sık sık karşılaşılan bir sorundur. Bu konu hakkında bilgilendirme amaçlı olarak aşağıdaki yazıyı kaleme aldık. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İddet Müddeti Nedir ? İddet müddeti, kadının boşanma sonrasında tekrar evlenmek için beklemek zorunda kaldığı 300 günlük süredir. Bu süre sadece Türkiye’de […]

Avukata Danışmamak, danışmaktan daha pahalıdır.

Bursa ‘da KVKK Danışmanlık

KVKK danışmanlık hizmeti gelişen teknolojiyle birlikte büyük önem kazanmıştır. Çünkü kişisel veriler yüksek oranda daha kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Bunun neticesinde veri ihlalleri, kişisel verilerin çalınması ve kötü niyetli kişilere aktarılması durumu sık sık gündeme gelmektedir. Veri ihlalleri, kişisel verisi ihlal edilen kişilerin büyük zarara uğramasına neden olabilir. Bu nedenle kanun koyucu tarafından Kişisel Verilerin […]

Bursa 'da İş Hukuku

Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku avukatı olarak miras davalarına bakan Avukat Büşra Mizen davalara veraset ilamı alarak başlar. Peki bu veraset nedir, veraset ilamı nedir? Nasıl alınır, nasıl doldurulur ve nerelerde kullanılır gibi konu başlıklarından bahsedeceğiz. Veraset ilamı alınıp mirasçılar tespit edilir ve miras payları hesaplanır. Mirasçıların miras paylaşımında anlaşmazlık yaşamaları durumunda mirasçılar bizi arayabilirler. Çünkü Bursa ‘da […]

Bursa KVKK Danışmanlık Hizmeti

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere ciddi sorumluluklar yüklemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu bu yükümlülüklere uymayan veri sorumlularını tespit ederek idari para cezaları vermektedir. Sizlere bu cezai yaptırımlarla karşılaşmamanız için en iyi hizmeti vermekteyiz. […]

bursa miras avukatı

Bursa ‘da Miras Hukuku

Bursa ‘da Miras Hukuku, Avukat Büşra Mizen miras hukuku alanında en etkili, şeffaf ve hızlı çözüm yollarını sunmaktadır. Bursa ‘da miras davalarına bakan Avukat Büşra Mizen, miras davalarında önce veraset ilamı alarak mirasçılar belirlenir ve sonrasında hukuki olay nitelendirilerek açılacak davanın türü belirlenir. Miras hukuku alanında hukuki olayın niteliğine göre açılacak birçok farklı dava bulunmaktadır. […]

Bursa ‘da Boşanma Davası Avukatı

Bursa ‘da boşanma davalarına bakan Avukat Büşra Mizen olarak; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Öncelikle müvekkillerimize yasal haklarını anlatıyor, sonrasında en etkili ve kısa çözüm yollarını sunuyoruz. Bursa ‘da boşanma avukatlık hizmeti veren Avukat Büşra Mizen, müvekkillerine boşanma davası sonuçlanıncaya kadar hukuki danışmanlık hizmeti de sunuyor. Boşanma davalarının unsuru olan nafaka, velayet, […]

Bursa 'da Avukat Büşra Mizen

Bursa’daki Avukat Büşra Mizen

Bursa’da Avukat Büşra Mizen 2016 yılında Konya’da kurulan şirketimiz, 2018 yılından beri Bursa ’da avukatlık ofisi olarak faaliyet göstermektedir. Bursa ilinde Avukat Büşra MİZEN olarak şirket, dernek, vakıf ve gerçek şahıs müvekkillerimize hizmet sunuyoruz. Sadece dava ve icra takibi hizmetleri değil aynı zamanda KVKK’da başta olmak üzere, danışmanlık, sözleşme ve her türlü hukuki doküman hazırlanması […]

Uzatılmış Velayet

Uzatılmış velayet, yani kısıtlanan ergin çocuğun velayet altına alınması ile ilgili yazımızı sizlere sunuyoruz. Bu yazımızda uzatılmış velayetin kanuni dayanağı, ergin kişiye veli atanmasının kapsamı, ergin kişilerin kısıtlanma sebepleri gibi detayları paylaştığımız yazımızı okuyup 2 dakika kadar kısa bir sürede tüm bilgileri okumuş olacaksınız. Velayet Nedir? Reşit olmayan veya kısıtlanan ergin çocuğun, bakımı, eğitimi, temsil […]

Mehir Senedi Davaları

Bursa ‘da Avukat olarak genellikle boşanma davası sonrasında gündeme gelen mehir senedi davalarını sizler için ele alarak aşağıdaki yazıyı hazırladık. Yazımızı okurken, mehir senedi davalarında hangi şartlar geçerlidir, nasıl bir dava yolu izlenmelidir, mehir senedi davası hangi mahkemede açılır gibi sorulara cevap bulacaksınız. İslam Hukukuna göre mehir; erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi vaad ettiği […]

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları boşanma esnasında tabir edilen 2 türden biridir. Tarafların boşanma ve ferileri hususunda anlaşmaları halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Şayet taraflar boşanma ve ferileri hususlarında anlaşma sağlayamamışlar ise çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının uzun yıllar sürmesi tarafları ve varsa müşterek çocukları psikolojik olarak yıpratması nedeniyle anlaşmalı boşanma […]

Nişanlılık Döneminde Kredi ile Satın Alınan Taşınmazlar

Nişanlılık Döneminde Kredi ile Satın Alınan ve Evlendikten Sonra Kredi Taksitleri Devam Eden Taşınmazlar İçin Katılma ve Katkı Payı Alacağı Talepleri Mal rejiminin tasfiyesine dair davalardaki en büyük problemlerden biri evlenmeden önce konut kredisi çekilerek alınan, ancak kredi taksitleri evlilik birliği içerisinde ödenen taşınmazların ne şekilde tasfiye edileceğidir. Bu durumda değer artış payının ve katılma […]

Kısa çalışma ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği

Pandemi haline gelen Corona Virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılmıştır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda kısa çalışma ödeneği ile ilgili bazı değişiklikler yapılmış ve ödenek şartları esnetilmiştir. Peki kısa çalışma ödeneği nedir ve kimlere, nasıl ödeme yapılır ? Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? 4447 Sayılı Kanunun […]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaşılan veriler

KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

6698 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği ilgili kişilerin kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini öncelikle veri sorumlularına iletmesi zorunludur.

TIKLA ARA
WhatsApp