Bursa Boşanma Avukatı Sayesinde Kazanılan Haklar

Bursa boşanma avukatı hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında süreçte tarafın tüm haklarını gözeterek adalete hakkın teslim edilmesini sağlar. Kazanılan haklar, anlaşmalı veya çekişmeli olup olmamasına göre değişir. Boşanma avukatı sayesinde kazanılan haklar aşağıda sıralanmıştır.

  • Nafaka
    • İştirak nafakası (Çocuğun bakımı, korunması, eğitim masrafları)
    • Yoksulluk nafakası
  • Velayet
  • Maddi ve manevi tazminat
  • Mal paylaşımı

Evlilik süresince edinilen tüm mallar eşit biçimde paylaşılır. Ancak evlilik öncesinde sahip olunan şahsi mal evlilik sırasında satılıp yerine başka bir mal alınmışsa bu malın iadesi talep edilebilir. Mal ortaklığı rejimi kabul edilirse mallar yarı yarıya bölüştürülür. Eğer evlilik öncesi edinilen kişisel ve şahsî mallar satılarak yerine alınan yeni bir mal varsa yeni alınmış olanlar üçte bir ve üçte iki oranda paylaştırılabilir. Kime yasalarda belirtildiği kanunlara göre mal paylaşımı rejimine karar verir.

 

Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilir?

Mahkeme, ilk önce çocuğun yararını gözeterek çocuğun velayetini annesine veya babasına vermesine karar verebilir. Ancak kritik bakım dönemi olan 0-7 yaş arasında çocuğun özel ilgi ve bakıma ihtiyacı olduğu için bu yaş aralığındaki çocuklar genellikle anneye verilir. Türk Medeni kanununda velayet hakkının kime verileceği detaylı biçimde yazılmıştır. Aile Mahkemesi bu durumu üstlenir. Aile mahkemesinin olmadığı durumlarda Asliye hukuk mahkemeleri velayet davalarına bakar. Mahkeme karar verirken her iki ebeveynin mevcut durumunu ayrıntılı biçimde inceler. Bursa boşanma avukatı, konu hakkındaki tüm delilleri mahkemeye sunar. 6-12 yaş arasındaki çocukların hangi ebeveyne verileceği uzman bir çocuk psikoloğu tarafından değerlendirilir. Çocuk psikoloğunun görüşü de mahkemeye rapor olarak sunulur. 12 yaş üzerindeki çocuğun kendi fikri hakim tarafından dinlenir.

 

Türk Kadını Miras Evlenme Boşanma Gibi Haklarını Hangisi ile Kazanmıştır?

1926 yılında Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi itibariyle kadınlar özel yaşamlarına ilişkin hukuki haklar açısından erkeklerle eşit vatandaş olma hakkını kazanarak evlenme boşanma mirastan eşit pay alma gibi haklar kazanmıştır. Türk Medeni Kanunu yurttaşın doğumundan ölümüne, vefat sonrasına kadar uzanan süreci düzenleyerek kadınlara aile içinde sosyal ve kamu yaşamında birey olma hakkını sağlamıştır. Bursa boşanma avukatı, kadın- erkek tüm yurttaşların haklarını başarıyla savunarak hakların adalete teslim edilmesini sağlar.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp