Boşanma davası dilekçesi tarafların boşanmak için aile mahkemesine verdiği dilekçedir. Bu dilekçenin makemeye teslim edilmesiyle birlikte dava açılmaktadır. Bu süreç kesinlikle uzman bir avukat tarafından yönetilmeli ve takibi yapılmalıdır. O yüzden kanuna uygun ve dikkatlice yapılması gereken bir süreçtir. Boşanma dava dilekçesinde belirteceğiniz maddeler kesinlikle hukuk temellerine aykırı olmamalıdır. Ayrıca yalan yanlış bilgilendirmeler de daha sonradan sizin lehinize hak kayıplarına yol açabilmektedir. Sizler için boşanma davası dilekçesi örneğini aşağıda oluşturduk.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz örnek boşanma davası dilekçesi gerçeği yansıtmayacak şekilde örneklendirilmiştir. Bu şekilde bir dilekçe oluşturmak için mutlaka avukatımıza danışınız.

Dava için hazırlanan bu dilekçede iddaa sahibi (davacı) tüm dayanaklarını belirli bir düzen içerisinde özetlemelidir. Usulüne uygun biçimde bildirilen davalar yargılama sırasında ispat edilirse, talepler duruma göre kabul veya reddedilebilmektedir.

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Davası Dilekçe Örneği


SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı                              : B.T. (TC: 111111111111 ) Kadıköy / İSTANBUL

Vekili                               Av. Büşra MİZEN

Kırcaali Mah. 10. Şirin Sk. No:10 Karamanoğulları 1 Plaza D:504 Osmangazi / BURSA

Davalı                               : A.T. (TC: 111111111111 ) Şişli / İSTANBUL

Konu                                : Davalının kusurlu davranışlarından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içeren dava dilekçemizin sunumudur.

Açıklamalar                      : Müvekkilimiz A.B ve davalı C.B. 2014 yılında evlenmişlerdir. Bu evlilikten A.T. isimli bir müşterek çocukları bulunmaktadır. Evliliğin başından bu yana davalı her gece alkol kullanmakta ve müvekkilimize fiziksel şiddet uygulamaktadır. Ayrıca davalı, bu şiddeti çoğu zaman müşterek çocuğun gözü önünde yapmaktadır. Müvekkilimizin Şişli Hamidiye Etfal E.A.H. ‘den aldığı darp raporu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifade örnekleri dilekçemizin ekinde sunulmaktadır.

Davalı, müvekkilimizi yalnızken ve toplum içerisinde devamlı küçük düşürmekte, hakaret etmekte ve dış görünüşü işle dalga geçmektedir. Bu şekildeki davranışlarla müvekkilimiz sözlü şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu hususlar yargılama sırasında tanık beyanları ile ispatlanacaktır.

Son olarak müvekkilimiz davalının X isimli bir kadın kendisini aldatmakta olduğunu 1 ay önce öğrenmiştir. Davalı, müşterek konutun hiçbir ihtiyacını karşılamazken, X isimli kadına ev kiralamış ve tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır. Önemle belirtmek gerekir ki davalının kendisine ait bir şirketi olup, aylık geliri de oldukça yüksektir. Davalının başka bir kadınla olan ilişkisinin ispatı için davalıya ait telefon numarasının dava tarihinden geriye dönük 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatöründen celbini talep ederiz.

Davalının maddi durumu çok iyi olmasına rağmen müşterek çocuğun hiçbir ihtiyacını karşılamamaktadır. Müvekkilimiz müşterek çocuğun manevi bakımını üstelenebilmek amacıyla 2015 yılında işten ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren çalışmamaktadır. Müşterek konutun alışverişlerini ve müşterek çocuğun okul ihtiyaçlarını müvekkilimizin ailesi ödemektedir. Davalı evlilik birliğinden üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmemektedir.

Tüm bu anlatılanlardan görüldüğü üzere davalının kusurlu davranışları nedeniyle müvekkilimizin evliliğe devam etme ihtimali kalmamıştır. Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Ayrıca müvekkilimiz açısından ortak hayat çekilmez hal almıştır. Bu sebeple davalı ile müvekkilimizin boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz. Davalının müşterek çocuk ile ilgilenmemesi, müşterek çocuğun bakımının müvekkilimizce en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulduğunda müşterek çocuk A.T.’nin geçici ve dava sonunda velayetinin davacı müvekkilimize verilmesini talep ederiz. Ayrıca müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz. Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle müvekkilimizin yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini talep ederiz.

Davalının kusurlu davranışları nedeniyle müvekkilimiz gerek maddi gerekse de manevi olarak yıpranmış ve kadınlık gururu defalarca incinmiştir. Ayrıca davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, müvekkilimizin mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 200.000,00 TL maddi tazminata, 200.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.

Hukuki Sebepler                        : TMK, HMK vs mevzuat.

Sübut Deliller                             :

-Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, ticaret odası kayıtları
-Sosyal inceleme raporu
-Müvekkilimizin Silivri Devlet Hastanesinden aldığı darp raporu ve emniyette verdiği ifade örneği
-Davalıya ait telefon numarasının dava tarihinden geriye dönük 1 yıllık arayan, aranan ve mesaj kayıtlarının ilgili GSM operatöründen celbi
-Tanık beyanları, Bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

İstem ve Sonuç                           : Yukarıda ayrıntılarıyla izah edildiği üzere,

-Tarafların boşanmalarına,
-Müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkilimize verilmesine,
-Müşterek çocuğun bakım ve yararında kullanılmak üzere 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına,
-Davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle müvekkilimizin yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına,
-Davalının müvekkilimize verdiği zararların bir nebze de olsa giderilmesi, müvekkilimizin mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 200.000,00 TL maddi tazminata, 200.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine,
-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Büşra Mizen


Boşanma davası dilekçesi yukarıdaki gibi olayları net ve doğru ifadeler ile destekleyip kanıt olarak sunulabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Dava sadece dilekçenin teslim yazılmasıyla değil savunma da yapılması gereken bir durumdur. Bu nedenle Bursa ‘da boşanma avukatı arıyorsanız eğer şimdi Bursa, Avukat Büşra Mizen‘i arayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp