Bursa ‘da boşanma davalarına bakan Avukat Büşra Mizen olarak; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Öncelikle müvekkillerimize yasal haklarını anlatıyor, sonrasında en etkili ve kısa çözüm yollarını sunuyoruz. Bursa ‘da boşanma avukatlık hizmeti veren Avukat Büşra Mizen, müvekkillerine boşanma davası sonuçlanıncaya kadar hukuki danışmanlık hizmeti de sunuyor. Boşanma davalarının unsuru olan nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyalarının iadesi, kişisel eşyaların iadesi gibi konularda hizmet sunuyor; boşanma davasının bitiminde mal tasfiyesi davalarını da yürütüyoruz.

Bursa ‘da Boşanma Hukuku

Boşanma davalarında iyi bir avukat arıyorsanız eğer sizlere en iyi hizmeti sunmaya hazırız. Boşanma davalarında son derece titiz ve dikkali çalışan Avukat Büşra Mizen tüm dava sürecinde sizlere tüm kanunen haklarınızı içeren bilgileri aktarmaya devam eder. Bu süreç boyunca sürekli irtibatta oluyoruz. Burada edindiğimiz amaç, sizin de dava hakkında bilgi sahibi olup görüşlerinizi paylaşmanız olacaktır.

Evliliği bitiren haller TMK’da düzenlenmiş olup boşanma sadece mahkemede hakim kararı ile mümkün olmaktadır. Boşanma hükümlerinin yer aldığı TMK 161-184 maddelerini aşağıda paylaştık.

Boşanmaya Sebep Olacak Maddeler

Türk Medeni Kanunu Madde 161 – Madde 184 ‘e göre;

A. Boşanma sebepleri

 • I. Zina
  • Madde 161– Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
 • II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Madde 162– Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
 • III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Madde 163– Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
 • IV. Terk (1)
  • Madde 164– Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
   Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.
 • V. Akıl hastalığı
  • Madde 165– Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
 • VI. Evlilik birliğinin sarsılması
  • Madde 166– Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
   Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.
   Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
   Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

B. Dava

 • I. Konusu
  • Madde 167– Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.
 • II. Yetki
  • Madde 168– Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak isteyen eşlerden biri, boşanma davası için yukarıdaki 161 – 168 sayılı maddelerde belirtilenlerden en az biri üzerinden hazırlayacağı boşanma dilekçesi ile eşinin veya kendisinin birlikte oturduğu yerde bulunan Aile Mahkemeleri’nde açmalıdır. Boşanma davası açmak için hazırlanan dilekçe, gerekli olan evraklarla birlikte mahkemenin tevzi bürosuna vermelidir. Bu büronun hesapladığı harç ve masraflar davayı açan kişi tarafından ödenir. Boşanma davası bu süreçten sonra işlemiş olur.

Boşanma davalarında Bursa ‘da Avukatlara son zamanlarda yoğun bir talep olmuştur. yıllarda artmaya başlamıştır. Bunun bir çok sebebi olabileceği gibi pandemi sürecinde evde sorunlar yaşayan çiftlerin tahammül sınırlarını açtığı gerekçesiyle boşanma davası açmak istedikleri gözlemlenmiştir. Boşanma davası açmak isteyen kişi ve hakkında boşanma davası açılan kişi öncelikle uzman boşanma avukatına başvurmalı ve hukuki yardım almalıdır.

Eğer eşiniz ile bir anlaşmazlık haliniz varsa boşanma davanız anlaşmalı değil çekişmeli boşanma davasına girmektedir. Bu durumda bilgi almanız için hazırladığımız yazılarımızdan daha fazla bilgi alın.

İlgili Bağlantılar


Tüm bu süreçleri sizin adınıza yürütecek olan Avukat Büşra Mizen, Bursa ‘da boşanma davalarına bakmaktadır. Bizlere iletişim sayfamızdan ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

TIKLA ARA
WhatsApp