Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere ciddi sorumluluklar yüklemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu bu yükümlülüklere uymayan veri sorumlularını tespit ederek idari para cezaları vermektedir. Sizlere bu cezai yaptırımlarla karşılaşmamanız için en iyi hizmeti vermekteyiz.

Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ait her türlü veridir. Yalnızca gerçek kişilerin verileri kişisel veri olabilir. Tüzel kişilere ait veriler kişisel veri olarak kabul edilmemektedir. Bu noktada bir veriden yola çıkılarak o verinin kime ait olduğu tespit edilebiliyorsa bu veri kişisel veridir ve artık KVKK kapsamında koruma altına alınmalıdır.

KVKK Danışmanlık

Veri Sorumlusu Nedir?

Veri kayıt sisteminin kurulmasından, yönetilmesinden sorumlu olan, hangi kişisel verilerin işleneceğini, bu verilerin ne şekilde saklanacağını, hangi tedbirlerin alınacağını belirleyen gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusudur.

KVKK veri sorumlularına hangi yükümlülükleri getirmiştir ?

Veri işleyen veri sorumluları veri işleme faaliyetine başladıkları andan itibaren bu kanunda yer alan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ayrıca kanunun veri sorumlularına yüklediği bazı sorumluluklar şunlardır; aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza alınması, verilerin korunması için teknik ve idari tedbirlerin alınması, çalışanların KVKK konusunda eğitilmesi… vb.

Verbis Nedir ?

Verbis yani veri sorumluları sicili, kişisel veri işleyen veri sorumlularının hangi kişisel verileri işlediklerini, bu verilerin ne kadar süre saklandığını, verilerin kimlerle paylaşıldığını, yurtdışına aktarım yapılıp yapılmadığını, verilerin korunması için hangi tedbirlerin alındığını açıklayan kamuya açık bir sicildir. İsteyen herkes verbis’e girerek veri sorumlusunu sicilde aratıp hangi verilerin işlendiği ve bu verilerin ne şekilde işlendiği konusunda bilgi edinebilirler.

Kimler Verbis’e Kayıt Yaptırmalıdır?

Verbise kayıt yaptırma zorunluluğu olan veri sorumluları 3 kategoride belirlenmiştir. Bunlar;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali cirosu 25 milyon liradan fazla olan veri sorumluları
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık cirosu 25 milyondan az olan ancak ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları
  • Kamu kurum ve kuruluşları

Bursa ‘da KVKK Danışmanlığı

Bursa, KVKK Danışmanlık olarak veri sorumlularına işletmelerini KVKK ’ya uygun hale getirmeleri için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmetimizin içeriği şu şekildedir;

  • Öncelikle risk analizi yaparak işletmenin mevcut durumunun KVKK ’ya ne kadar uyumlu olduğunu tespit ediyoruz.
  • İşyerinde fiziki olarak aykırılık oluşturan hususları tespit ederek rapor oluşturuyoruz.
  • Aydınlatma metni, açık rıza metni, veri işleme politikası, kamera kayıt politikası gibi işletme için gerekli dokümanları hazırlıyor, mevcut sözleşmeleri KVKK ’ya uygun şekilde revize ediyoruz.
  • Çalışanlara KVKK eğitimi veriyoruz.
  • Verbis kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumluları için öncelikle veri envanteri hazırlıyor ve bunun neticesinde Verbis kayıtlarını yapıyoruz.
  • Ayrıca tüm bu işlemlerin bitiminde 1 yıllık KVKK Danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Eğer siz de veri sorumlusu iseniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamak adına işletmenizi kişisel verilerin korunması kanununa en uygun hale getirmek için Bursa KVKK Danışmanlık ile iletişime geçin.

Kaynak KVKK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp