Bursa Boşanma Avukatının Yaptığı İşler

Bursa boşanma avukatı, çiftlerin hayatında en önemli dönüm noktası olan, pek çok kişi tarafından oldukça yıpratıcı ve uzun bir süreci kapsayan boşanma sürecinin takibini gerçekleştirir. Dava şartlarına uygun olarak gerekli olan tüm evrakları dosyaya sunar, usul kurallarını gözeterek iddia ve talepleri mahkemeye sunar. Boşanma davasında her türlü delil hukuka uygun olmak ve usule uygun şekilde toplanmış olmak kaydıyla serbestçe kullanılır. Uzman görüşleri, adli tıp raporları, her türlü tanık beyanları mahkeme kararına dayanak teşkil eder.

 

Aldatma Hangi Boşanma Sebebi Olmaktadır?

Boşanma sebepleri Türk Medeni Hukukunda yer alan özel ve genel sebeplerle belirtilmiştir. Aldatma, özel sebepler arasında zina davasına girer. Aldatmanın ispatlanması halinde mahkeme boşanma kararı alır. Deliler değerlendirilerek mahkemeye sunulur. Tanıkların ifadesi, telefon kayıtları, mesajlar, WhatsApp mesajları ses kaydı sosyal medya içerikleri, otel kayıtları ve kamera görüntüleri, fotoğrafları, video gibi her türlü delil zina davasına sunulur. Bursa boşanma avukatı, tüm bu aşamalarda adalete hak teslim edilene kadar sürecin takipçisidir. Aldatma davasında 3. kişiye karşı manevi tazminat davası açılabilir. Manevi tazminat davası prosedürü Yargıtay tarafından belirlenir. Üçüncü kişinin katıldığı aldatma eylemi kişilik hakkı ihlali olduğu için manevi tazminat davası açılır. Konut dokunulmazlığı, özel yaşama müdahale, özel bilgileri ifşa etmesi, onur kırıcı ifadeler kullanması, saygınlığı zedelemesi gibi konuların gündeme gelmesi söz konusudur.

 

Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Taraflardan birinin vazgeçmesi halinde boşanma olmaz. Zina davalarında ise, aldatmanın öğrenilmesinin üzerinden 6 aydan daha fazla uzun süre geçerse dava zaman aşımına uğrar ve zina davası gerçekleşmez. Zaman aşımına uğrayan zina davası aldatma sebebi olarak değil boşanmanın diğer gerekçeleri gösterilerek dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açılan bir davada tarafların birinin veya her ikisinin anlaşmaktan vazgeçmesi neticesinde boşanma gerçekleşmez. Çekişmeli boşanma davası olarak tekrar başvurusu yapılır. Davacı ve avukatı mazeretsiz olarak davaya katılmazsa boşanma gerçekleşmez. Eşin kusurunun kanıtlanmaması, boşanma sebeplerini ispat edilememesi, gerekli evrakların dosyaya sunulmaması, dava harcının ödenmemesi gibi sebeplerle boşanma gerçekleşmez. Bursa boşanma avukatı, harçlar, vekalet, boşanma sebepleri, deliller gibi gerekli unsurları mahkemeye sunulma sürecini takip eder.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp