Bursa Avukat ile KVKK Davalarına Bakış

Bursa avukat çalışmaları her alanda olduğu gibi KVKK kapsamında da hızla devam etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesini düzenleyen bir yasadır. KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel verilere güvenli bir şekilde erişimi sağlamayı ve veri sorumlularının yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlar. Bu çerçevede, KVKK ihlalleri ve davaları avukatlar için önemli bir alan haline gelmiştir.

Bursa Avukat ile KVKK Davalarına Bakış
Bursa Avukat ile KVKK Davalarına Bakış

Bursa avukat, KVKK kapsamında müvekkillerine danışmanlık sağlamak, veri sorumlularını uygun şekilde bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmakla görevlidir. Aynı zamanda, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesi sonucu ortaya çıkan davaları yönetmek de avukatların sorumlulukları arasında yer alır. KVKK’ ya uyum sağlama sürecinde avukatlar şu konularda yardımcı olabilir:

 • Kurumsal Danışmanlık.
 • Veri İhlali Durumlarında Hukuki Destek
 • İlgili Kurumlarla İletişim
 • İlgili Taraflarla Müzakereler
 • Mahkeme Süreçleri

KVKK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KVKK, Türkçe’ de “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” anlamına gelir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemeleri içerir. KVKK hakkında bilinmesi gereken bazı temel konular:

 • KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde temel prensipleri ve kişisel veri sahiplerinin haklarını belirler.
 • Kanun, Türkiye’de faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
 • Kanun, bir kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi kişisel veri olarak tanımlar.
 • Kişisel verilerin işlenmesi için belirli şartlar bulunmalıdır. Bu şartlar arasında açık rıza, sözleşme, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kamu yararı, açıklandığı üzere meşru menfaat gibi durumlar bulunur.
 • Kanun, veri sorumlularını ve veri işleyenleri tanımlar.
 • KVKK, veri sahiplerine çeşitli haklar tanır, bunlar arasında bilgi alma, erişim, düzeltme, silme, işleme itiraz ve taşınabilirlik hakları bulunur.
 • Kişisel verilerin korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınması gereklidir. Veri sorumluları, risk analizi yaparak uygun güvenlik tedbirlerini almalıdır.
 • KVKK, kişisel verilere ilişkin güvenlik ihlallerini bildirme yükümlülüğü getirir. Veri sorumluları, olası bir veri ihlali durumunda derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirim yapmakla yükümlüdür.

KVKK, kişisel verilerin korunması ve güvenliği konularında etkili bir düzenleme sağlamaktadır. Bu nedenle, bu konuda faaliyet gösteren tüm kuruluşların KVKK’ ya uyumlu olmaları ve kişisel verilere uygun şekilde davranmaları önemlidir. Uygun olmadığı durumlarda devreye Bursa avukat giriş yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp