Ceza Hukuku Nedir? Ceza Hukukunun Temelleri Nelerdir?

Bursa ‘da ceza avukatı olarak, ceza hukuku kapsamında soruşturma aşamasından itibaren müvekkillerimize ihtiyaç duydukları her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. Tüm soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerini titizlikle takip ederiz.

Hukuk alanında suç sayılan davranış ve fiiller, bu davranış ve fiillere uygulanacak cezai yaptırımların temelini oluşturan hukuk dalına Ceza Hukuku ismi verilemtedir. Ceza Hukuku sadece suçları ve bunlara uygulanacak ceza yaptırımlarını irdelerken, geniş anlamda Ceza Hukuku unsurların yanında ceza muhakemesini ve infazını da konuya dahil eder.

Ceza Hukukunun Temelleri

Ceza Hukuku alanının temelini oluşturan başlıca ilkeleri, suçta ve cezada kanunilik ilkesini ve masumiyet karinesini sayabiliriz.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre bir eylem veya davranışın Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suç oluşturulabilmesi ve cezalandırılabilmesi için o eylem ile davranışın cezasının kanunda açık bir biçimde suç olarak düzenlenmesi gerekir.

Masumiyet karinesine göre bir suçlu konumunda olan birinin suçlu olduğu ispat edilinceye ve kanıtlanıncaya dek masum kabul edileceğini içeren bir hukuki karinedir. Bu anlamda aksi ispat edilinceye kadar kabul gören bir hukuk normunu ifade eder.

Buna göre, bir kişinin masumiyeti masum olmasına değil suçluluğunun kanıtlanıp kanıtlanmamasına bağlıdır. Masumiyet ilkesinin tarihi Eski Roma Hukuku’na kadar uzanır. Günümüzde ise gerek Anayasa ’da gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ‘nde ve uluslararası sözleşmelerle tüm dünya hukuk sisteminde kabul gören evrensel, genel geçer bir hukuk kaidesi ve karinesi haline gelmiştir.

Bir suçtan dolayı uğradığınız maddi ve/veya manevi zararın da giderilmesinin yolu olan ceza hukuku davalarında da Avukat Büşra Mizen olarak müvekkillerimizi layıkıyla temsil etmekteyiz.

TIKLA ARA
WhatsApp