Miras Hukuku Nedir ?

Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere ve paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras hukukunda mal paylaşımı miras sahibinin ölümünün gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle miras sahibinin ölüm durumu gerçekleşmeden hukuka göre yasal mirasçılar varis sıfatı taşımadığından herhangi bir şekilde miras hakkından bahsedilemez.

Ancak mirasın gerçek sahibi, bazı durumda vefatının öncesinde avukat ve noter onaylı vasiyetnamesini hazırlatır. Bu tür durumda avukat vasiyetnameyi açıklar. Miras hukukunda mirasçılar aşağıda belirtilen tabloya göre mirasçı sıfatıyla yer almaktadır.

1. Derece Üst Soylar2. Derece Yan Soylar
Anne – BabaKardeşleri
1. Derece Alt Soylar3. Derece Yan Soy
ÇocuklarıDayısı
2. Derece Üst SoylarAmcası
Büyükanne – BüyükbabaHalası
2. Derece Alt SoylarTeyzesi
TorunlarıYeğeni
Yakın Akraba (Kan Bağı) Grubu

Miras Hukuku ‘nda Kaç Türlü Mirasçı Vardır ?

Kanunda yasal ve atanmış olmak üzere iki tür mirasçı bulunur. Yasal mirasçılık, kişinin ölümünde miras hakkı talep edebilen alt ve üst soy bağlarını belirler. Diğer bir mirasçı ise atanmış mirasçılardır. Ayrıca atanmış mirasçılar, mirası bırakan kişinin kendi isteğiyle mirasın belli bir yüzdesini bir kişiye bırakabilir. Ya da tamamının herhanangi bir kuruma aktarılmasını vasiyet etmiş olabilir.

Bursa Miras Hukuku’nda Avukat Büşra Mizen Neler Yapar?

Miras paylaşımlarında mirasın sahibi olan kişiye muris denilir. Muris olan kişi mirasın sahibidir. Bu durumda eğer muris avukatı aracılığı ile miras paylaşımını kendisi hayattayken yapar. Çünkü avukatına mirasının kimlere paylaştırılacağını belirterek yazılı hale getirir. Bu durumda bizler Avukat olarak miras sahibinin isteklerini kanuna uygun şekilde gerçekleştirmekle sorumluyuz.

Bursa Miras Hukuku Davası Avukatı

Her şeyden önce mal paylaşımı yapılırken aynı zamanda belirlenen kanunca 1. dereceden başlanarak mal paylaşımı yapılmaya başlanır. Mirası bırakan kişinin 1. derece mirasçısı yoksa sırayla 2., 3. veya 4. derece mirasçılar aranır. Miras bırakanın, mirasının her bölümü hangi derece ile paylaşılırsa paylaşılsın mutlaka eşi hakkını hep aynı oranda almaya devam eder. Yani miras sahibinin eşi hiçbir zaman haktan mahrum kalmaz. Mal paylaşımında hakkını her zaman kanunda belirttiği üzere alır.

Miras hukukunda yasal mirasçılar kimlerdir?

Miras hukukuna göre yasal miras hakları sırayla; eş, çocuklar, alt soy ve kişinin alt soyları, anne baba alt soyları, dede ve nine alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar, evlatlık alınmış çocuklar ve alt soy olan kişiler miras hakkından faydalanır. Sonuç olarak bu nedenle miras sahibi herhangi bir şekilde mirasını kimseye bırakmazsa veya miras bırakabilecek hiçbir kan bağı bulunan alt soyları yoksa yasal olarak miras devlete aktarılır.

Miras sahibi, evlilik dışı doğmuş bir çocuğunu veya nüfusuna almadığı çocuğu var ise, onlar da diğer kan bağı olan çocuklar gibi benzer şekilde eşit paylaşımlı miras hakkına sahip olur.

Miras bırakan öldüğünde 1. derece mirasçılar mirastan faydalanmak için bu kişinin alt soyundan gelmelidir. Alt soy kısaca kişinin çocukları, torunları ve bunlardan doğanların tamamını kapsamaktadır. Ondan sonra mirasın gerçek sahibinin evlatları 1. derece yasal mirasçı olarak kabul edilir. Şimdi 1. derece yasal mirasçıların mal paylaşımlarını kısa bir örnek ile anlatalım.

Mesela; mirası bırakan “Ahmet” 28.11.2020 tarihinde ölmüş olsun. Ahmet’in oğlu olan “Burak” da 13.11.2019 tarihinde babasından önce ölmüştür. Miras bırakan Ahmet’in kendisinden önce ölen oğlu Burak’ın çocukları Ceyda ve Doğan mirasçılık hakkına sahipken Burak’ın eşi Ahmet’in malvarlığından mirasçı olarak hak talebinde bulunamaz.

Miras davası için avukat arıyorsanız eğer, sizlere Bursa ‘da miras hukuku konusunda Avukat Büşra Mizen olarak hizmet sunmak isterim.

TIKLA ARA
WhatsApp