Bursa, İcra ve İflas Hukuku

Bursa ‘da icra ve iflas hukuku avukatı olarak her türlü icra takibinin hazırlanması, konkordato hukuku, haciz işlemleri, karşılıksız çek davaları, menfi tespit ve istirdat davaları gibi konularda Bursa ‘da Avukat Büşra Mizen olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Alacağın tahsili amaçlı icra takibinde borçluya ait tüm malları, gayrimenkulleri ile birlikte üçüncü sahışlarda bulunan hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmaları yapıyoruz. İcra ve İflas hukuku alanında sunduğumuz hizmetler; alacaklı yada borçlu veya üçüncü şahıslar ile arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde İcra Mahkemeleri ve Genel Mahkemeler dahilinde davaların takibini de kapsamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku ‘nda Verilen Hizmetler

Ülkemizde, borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, icra ve iflas kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunda belirtildiği üzere alacağın tahsili için, icra ve iflas daireleri ile birlikte apaçık olarak icra mahkemeleri görevlendirilmiş olup ihtiyaç duyulması halinde başta emniyet güçleri ve kolluk kuvvetleri de İcra Müdürü’nün talebi üzerine zorla yerine getirmede görevlendirilebilmektedir.

Hukuk alanında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki süreçlerin yürütülmesi hususunda Bursa ‘da İcra ve İflas Hukuku hizmeti sunan Avukat Büşra Mizen bilgi ve tecrübeleriyle müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini sunar.

TIKLA ARA
WhatsApp