Gümrük Hukuku Nedir? Neleri Kapsar?

Gümrük; mal ve eşyaların ülkeden giriş ve çıkış denetlemesidir. Bu denetimin hukuk kurallarına uygun olarak yapılabilmesi için Gümrük Hukuku ortaya çıkmıştır. Çünkü ülkeler arası ticaretlerde ticaretin gelişmesiyle ortaya çıkmış bir hukuk alanı olmuştur. Gümrük hukuku ile ilgili tüm uyuşmazlıklar idari yargı alanını ilgilendirmektedir. Bunun sebeple çözümü, ciddi bir hukuki uzmanlık gerektiren bir avukata ihtiyacınız olmasıdır.

Hukukçuların dışında gümrük idarelerinin işlemlerinden dolayı gerçekleştirilen itiraz ve dava yollarının doğru uygulanması mümkün olmamaktadır. Herşeyden önce yanlış itiraz ve davalar, sorumluların yüksek oranda idari para cezasI almasına sebep olabilir. Ayrıca hürriyeti bağlayıcı cezalar almasına da neden olabilir.

Bu alanlarda teknik bilgi ve tecrübe sahibi olunması zorunludur. Gümrük idarelerinin uyguladığı işlemlere ve davranışlarına karşı hukukçular tarafından itiraz edilmelidir. Bursa ‘da bu konuda görev yapan Avukat Büşra Mizen tarafından gerçekleştirilen işlemler daha doğru ve etkili sonuçlar oluşuturabilmektedir. Fakat, gümrük mevzuatı birçok riski de beraberinde getirmektedir. Eşyanın müsaderesinden (zorla el konulması), yüksek idari-para-cezalarına, nakliye araçlarına el konulmasından, hürriyeti bağlayıcı cezalara, vergi cezalarından vergi kaçakçılığı suçuna kadar giden ağır yaptırımları içermektedir.

Detaylı bilgi için Bursa ‘da gümrük avukatı olarak görev yapan Avukat Büşra Mizen ile iletişime geçiniz.

Gümrük Hukuku Avukatı

Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere tüm Türkiye’de hukuki danışmanlık hizmet vermekteyiz. Gümrük vergileri, beyannameler, ithalat-ihracat, idare ve vergi davaları alanlarında çalışmaktayız.

TIKLA ARA
WhatsApp