Bursa Miras Avukatı ile Tenkis Davası

Bursa miras avukatı miras hukukuna dair tüm meseleleri çözüme kavuşturmak için çalışır. Gayretli ve oldukça verimli şekilde sürdürülen miras hukuku davalarından biri de tenkis davasıdır. Tenkis davası Türk Medeni Kanununda yer alan 560. Maddeye dayalı olarak düzenlenen bir dava türüdür. Yasal mirasçılara ilişkin düzenlenen bu dava ile miras bırakan şahsın tasarruf yetkisini sınırlandırma amacı yatmaktadır.

Bursa Miras Avukatı ile Tenkis Davası
Bursa Miras Avukatı ile Tenkis Davası

Tenkis davasını yalnızca saklı paylı mirasçılar açmaktadır. Saklı payı ihlal etmeyi düşünen ya da ihlal eden mirasçıların kendini ihlal eden kısma dair tenkis davası açması mümkündür. Tenkis davasının asıl amacı ise mal kaçırmayı önlemektir. Saklı pay mirasçılar bu şekilde koruma altına alınır.

Miras Paylaşımı Oranları Nasıl Belirlemektedir?

Bursa miras avukatı tarafından ele alınan tüm miras hukuku davalarında başarılı sonuçlar elde edebilmek ve haklıların yanında olmak adına avukat en doğru şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. En çok dikkat edilen konulardan biri de miras paylaşımı oranlarıdır. Oranlar bir zümre sistemi dahilinde belirlenmektedir. Mirasa hak kazanabilmek için bir zümreye dahil olmak gerekmektedir. Miras paylaşımında, miras bırakanın eşinin de hangi zümreye ait olduğu önemlidir.

Sağ kalan eş altsoy ile birlikte mirastan dörtte bir oranında faydalanır. Tenkis davası, reddi miras davaları, mirasçılıktan çıkarma davaları, tekenin korunmasına ilişkin davalar, miras paylaşım davaları, mirastan istihkak davası, vasiyetnamenin iptali davası ve miras payı denkleştirme davası miras hukukuna giren en önemli davalardır.

Miras Paylaşımında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Bursa miras avukatı, miras hukukuna dair açılan tüm davalarda başarılı bir şekilde aşama kaydeder. Ancak bir avukatın çalışma kalitesi kadar miras paylaşımında yetkili olan görevli mahkemede önem arz etmektedir. Miras hukuku son derece geniş kapsamlı bir hukuk alanıdır ve görevli olan mahkemeler de davaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Medeni kanunda yer alan maddeye göre mahkemenin açılma yeri ve yetkili mahkeme başlıklı düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemeye bağlı olarak miras davası, miras bırakanın yerleşim yerinde açılmaktadır. Sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve tüm mirasçıların hak ettiği payı alması için başarılı bir avukat sürecin en önemli kişisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp