Anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları boşanma esnasında tabir edilen 2 türden biridir. Tarafların boşanma ve ferileri hususunda anlaşmaları halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Şayet taraflar boşanma ve ferileri hususlarında anlaşma sağlayamamışlar ise çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarının uzun yıllar sürmesi tarafları ve varsa müşterek çocukları psikolojik olarak yıpratması nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açılması tarafların lehine olacaktır. Anlaşmalı Bursa boşanma davası , tarafların tüm şartları sağlaması durumunda tek celsede sonlandırılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için kanun bazı şartlar öngörmüş olup tarafların bu şartları sağlaması durumunda mahkemece boşanmaya karar verilecektir. Tarafların şartları sağlayamaması durumunda dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir ve bu durum da sürecin uzamasına neden olacaktır.

Boşanma davası

Bu nedenle tarafların anlaşmalı boşanma davası açmadan önce aşağıda belirteceğimiz tüm şartlar üzerinde anlaşma sağlamaları ve bunu imzalayacakları “ Anlaşmalı Boşanma Protokolünde” açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası şartları şunlardır;

  1. Tarafların en az 1 yıllık evli olmaları gerekmektedir. Eğer taraflar, 1 yıllık evlilik süresini doldurmamışlar ise çekişmeli olarak boşanma davası açıp, duruşma sırasında boşanma ve ferileri hususunda anlaştıklarını bildirmeleri üzerine anlaşmalı olarak boşanabilirler.
  2. Tarafların imzalayacakları boşanma protokolünde boşanma ve ferileri hususlarında tereddüde mahal vermeyecek şekilde tam olarak anlaşmaları ve bunu imza altına almaları gerekmektedir. Boşanmanın ferileri; nafaka, maddi ve manevi tazminat , velayet gibi hususlardır. Tarafların bu hususlardan biri üzerinde dahi anlaşamamaları durumunda boşanmaya hükmedilmeyecektir. Dava açılırken tarafların boşanma gerekçesi gösterme zorunluluğu yoktur.
  3. Her iki tarafın da duruşmaya katılması gerekmektedir. Duruşma sırasında hakim, tarafların protokolde yer alan hususlar hakkında anlaşmaya varıp varmadıklarını dinledikten sonra boşama kararı vereceğinden tarafların duruşmada hazır bulunması gerekmektedir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılmaktadır ?

Boşanma davaları tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesi ‘nde açılmaktadır. Taraflar son 6 aydır ayrı yerlerde yaşıyorlarsa davalının yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi ‘nde dava açılır. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Gereken Hususlar

  • Tarafların ayrılma istediklerine dair açıkça beyanda bulunmaları gerekmektedir.
  • Tarafların birbirinden nafaka taleplerinin olup olmadığı, var ise nafaka miktarının belirtilmesi gerekmektedir. Nafaka miktarını taraflar serbestçe belirleyebilirler. Hakimin bu konuya müdahele etmesi mümkün değildir.
  • Müşterek çocuk var ise, velayetinin kime verileceği ve velayeti almayan taraf ile müşterek çocuğun kişisel ilişki zamanlarının belirlenmesi gerekmektedir. Velayet konusu kamu düzeninden olup hakim, tarafların anlaşmaları ile bağlı değildir. Hakim, protokolde velayete ilişkin hususlar üzerinde değişiklik yapabilir. Tarafların bu değişikliği kabul etmemeleri durumunda anlaşmalı boşanmaya karar verilmez, dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Yargıtayın genel görüşü 7 yaşına kadar olan çocukların velayetinin anneye verilmesi yönündedir. Bu nedenle protokolde, 7 yaşından küçük bir çocuğun velayetinin babaya verilmesi hakimin müdahalesine neden olabilir. Ayrıca velayeti elinde olmayan tarafın çocuk ile kuracağı kişisel ilişki zamanlarının da çocuğun düzenini bozmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin; velayeti anneye verilen çocuğun şehir dışında yaşayan babasıyla her hafta sonu kişisel ilişki kurması çocuğun düzenini bozacağından böyle bir anlaşma hakim tarafından kabul edilmeyecektir. Velayet ve kişisel ilişki zamanlarının belirlenmesi konusunun hakimin takdirine bırakılması tarafların yararına olacaktır.
  • Tarafların, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat taleplerinin olup olmadığı şayet var ise miktarı belirtilmelidir.
  • Taraflar evlilik birliği içerisinde edinilen mallar var ise bu malların ne şekilde tasfiye edileceğini de belirtebilirler. Eğer bu konuda anlaşma sağlanamaz ise mal paylaşımını boşanmadan ayrık tutarak boşanma gerçekleştikten sonra mal tasfiyesi davası açarak malları tasfiye edebilirler. Mal tasfiyesi konusunda anlaşmaya varılamaması anlaşmalı boşanmaya engel değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayet Davası Açılabilir Mi ?

Anlaşmalı boşanma sonrasında şartların değişmesi ve haklı sebeplerin bulunması durumunda velayeti elinde olmayan taraf karşı tarafa velayet davası açabilir. Velayet kamu düzeninden olduğu için şartların değişmesi durumunda velayet davası her zaman açılabilir.

Bursa Anlaşmalı Boşanma Davası, Sonrasında Nafaka Talep Edilebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka talep etmeyen tarafın daha sonra dava açarak kendisi için nafaka talep etmesi mümkün değildir. Ancak müşterek çocuk için nafaka talep edilebilir. Velayeti elinde bulunduran tarafın ekonomik durumunun kötüleşmesi gibi sebeplerle  boşanma sırasında nafaka talep etmese dahi diğer tarafa iştirak nafakası davası açarak çocuk için nafaka talep etmesi mümkündür.

Yukarıda anlatılan hususlara uyularak hazırlanan boşanma protokolü imzalandıktan sonra yazılacak dava dilekçesi ile birlikte Aile Mahkemesinde boşanma davası açılmalıdır. Hakimin tüm hususlar üzerinde tarafların serbest iradeleri ile anlaşmaya vardıklarına kanaat getirmesi üzerine boşanma gerçekleşecektir. Ayrıca hak kayıplarına ve sürecin gereksiz yere uzamasına neden olmamak için boşanma protokolünün eksiksiz olarak hazırlanması son derece önemlidir. Bu nedenle bu sürecin bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Bursa ‘da Avukat Aile Hukuku olarak bu süreci yönetmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bursa ‘da Avukat olarak, sunduğumuz hizmetler ile sizleri en kısa sürede mahkeme sonucuna taşıyoruz. Avukatlık büromuz Bursa Osmangazi ‘de bulunmaktadır. Tüm konularda sizlere destek oluyor anlaşmalı boşanma davalarında hizmet veriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp