Bursa Avukatının Baktığı Ticaret Hukuku Davaları

Bursa avukat ticaret hukuku davalarında da üstün performans sergiler. Ülkemizde pek çok kişi ticaret ile ilgilense de aslında ticaretin hukuki süreçlerine hakim değildir. Ticari hukuk davaları asliye hukuk mahkemesi ve asliye ticaret mahkemeleri tarafından görülür. Ticaret hukuku genellikle ticari işletmeleri, tüzel kişileri, vakıf ve dernekleri kapsamaktadır. Ticaret kanununda yer alan ticaret hukuku geniş kapsamlı bir branştır ve ticarette meydana gelen anlaşmazlıkları ticaret hukukuna uygun olarak düzenlenmesi sağlamaktadır.

Ticaret hukukunun içerdiği konular ise;

  • Ticari işletme hukuku
  • Sigorta hukuku
  • Şirket hukuku
  • Rekabet hukuku
  • Taşıma hukuku
  • Fikri mülkiyet hukuku
  • Sermaye piyasası hukuku
  • Kıymetli evrak hukuku
  • Deniz ticaret hukuku

Bu konularda ticaret ile ilgili anlaşmazlıkların ortaya çıktığı durumlarda profesyonel hizmet için avukatlara başvurmak önem kazanmaktadır.

Bursa Avukatının Baktığı Ticaret Hukuku Davaları
Bursa Avukatının Baktığı Ticaret Hukuku Davaları

 Bursa Avukatının İlgilendiği Ticari Dava Çeşitleri

Ticari işletmeler ile ilgili sorunlarda size yol gösterecek ve davaları usulüne uygun takip ederek kazanmanızı sağlayacak Bursa avukat ile görüşmelisiniz. Avukat sizin haklarınızı koruma ve savunma görevi görmektedir. Ticari hukuk, özel hukuk alanına girmektedir ve 3 grupta incelenmektedir. Bunlar mutlak ticari davalar, nispi ticari davalar ve yalnızca bir tarafın ticari davasını ilgilendiren ticari davalardır.

Mutlak ticari davalar, tarafların suçlu olup olmadığını gözetmeden ticari sorunlar nedeni ile açılan dava türleridir. Bu tarzdaki davalar ticari kanun kadar, medeni kanun ve borçlar kanununu da kapsar. Nispi ticari davalar ise ticari işletme ve tacir arasında görülür. Eğer taraflardan biri tacir ya da işletme değilse dava nişi ticaret davası olarak açılamamaktadır.

 Ticaret Hukukunun Önemi Nedir?

Ticaret hukukunun sunduğu kanunlar sayesinde ticaret ile uğraşan kişiler haklarının neler olduğunu ve nasıl koruma altına alacaklarını öğrenmektedirler. Ticaret hukuku özel bir daldır ve uzman avukatlar tarafından takip edilmesi gerekir.

Hayatta her türlü olayda karşılaşabileceğiniz olumsuzluklar kadar ticari anlamda da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Her alanda uzmanlaşmış ve hukuki hizmet veren Bursa avukat ticari kanunu da ele alır. Ticaret önemli bir konudur ve iki ya da daha fazla taraf arasında meydana gelen sorunları çözmek için ticaret hukukuna ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp