Boşanma Avukatı

Bir uzmanlık alanı olan Bursa boşanma avukatı boşanma davalarına bakmaktadır. Aile kavramı ilk toplumlardan beri hayatımızda var olan kavramlardan bir tanesidir. Kadın ve erkek bireyler birlikte karar alarak, ya da taraflardan herhangi bir tanesinin boşanmak istemesi sebebi ile başlattıkları davaya da boşanma davası adı verilmektedir. Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyetin kurulması ile birlikte boşanma davasında tarafların savunmasını yapacak mekanizmalar bulunmaktadır. Bu hukuk sisteminin hayata geçmesi ile birlikte farklı yönler de kanun kapsamına alınmıştır. Birlikteliğinin sonlanması olarak ifade edilecek olan boşanma kavramında pek çok durum söz konusu olmaktadır. Her iki tarafın da birbirinden beklentileri, çocuğun kimle kalacağı gibi pek çok çözülmesi gereken durum bulunmaktadır.

Boşanma Sürecinde Boşanma Avukatı

Bursa boşanma avukatı olarak davalarda avukatlara büyük görevler düşmektedir. Boşanma istemi sebebi ile kanuni makamlara başvuran kadın ve erkeğin boşanabilmesi için çeşitli durumların söz konusu olması gerekir. Profesyonel bir avukat ile çalışmanız durumunda hak kayıplarının da önüne geçmek mümkün olacaktır. Hatalar kanunlar uygulanmadığında meydana gelmektedir. Hak kaybı olduğunda ise nafaka ya da velayet davaları kaybedilebilmektedir. Boşanma sosyal bir olgudur ve herkesin başına gelebilir. Bu kuralların icra edildiği yerler olan mahkemelerde prosedürler bulunmaktadır. Süreç yönetiminde ise avukatlar tarafından müvekkilin istekleri dinlenmekte ve böylece bir yol çizilmektedir.

Boşanma Avukatı Tarafından Boşanma Sürecinin Yönetilmesi

Boşanma Avukatı
Boşanma Avukatı

Bursa boşanma avukatı tarafından boşanma süreci yönetilmektedir. Boşanma davaları aslında bakılırsa çekişmeli olduğu durumlarda diğer davalara göre daha sancılı olmaktadır. Mahkemenin yoğunluğuna göre davanın sonuçlanma süreci de farklılık göstermektedir. Ancak kısa sürede istenilen sonuca da ulaşmak mümkün olmaktadır.  Boşanma davaları genelde hapis vb. durumlar ile sonuçlanmadığından dolayı diğer davalara göre daha az maliyetle sonuçlanmaktadır. Boşanma davası ile ilgilenecek olan ekibimiz iyi seçilmesi sonuçların değişmesi açısından da önemlidir. Katı kurallar ile birlikte hakimin taktir hakkı bulunmaktadır. Hakim tarafından deliller incelenmekte ve yasalar ışığında bir karar verilmektedir. Hatalar aslında bu tür davalarda bir zincir gibi ilerlemektedir. Beklentileri içeren bu dava sürecinde sizler de Bursa boşanma avukatı ile başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp