İşe iade davası çalıştığınız kurum ile yaşanan haksız işten çıkarma durumlarında yaşanan hukuksal bir hak kazanım sürecidir. Bu nedenle bir kurum ya da kuruştan haklı bir sebep gösterilmeden işten çıkartılan çalışanın işe iade davası açma hakları bulunmaktadır. Kanunda işçilierin de haklarının korunması gerektiği bu şekilde yaşayacakları mağduriyeti giderebilme fırsatı tanınmıştır.

İşveren ve işçi arasında sürekliliğini ve istikrarını sağlamak için 4857 sayılı İş Kanunu ‘nda belirli şartlar belirlenmiştir. İş Kanunu’nun 20. maddesi gereği iş sözleşmesinde işten çıkartılan kişiye işe aide davası açma hakkı tanınmıştır. Ancak pek çok işçi böyle bir hakkı olduğunu ve bunu nasıl kullanması gerektiğini maalesef bilmiyor. Bu nedenle sizler için hazırladığımız işe iade davası açma şartları ve işe iade davası için sizi bilgilendireceğiz.

İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılmaktadır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi işe iade davası konusunda tam olarak aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Eğer siz de haksız yere işten çıkartıldıysanız Avukatımız sayın Büşra Mizen‘e ulaşıp işe iade davalarında hukuk danışmanlığı talep edebilirsiniz. Bu şekilde işe iade davasını açarak zararınızı çıkartabilirsiniz. Ayrıca eski işinize geri dönebilirsiniz. Bunun için hangi durumlarda dava açacağınızı iyi bilmeniz gerekmektedir.

İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılmaktadır?

Hangi Durumlarda İşe İade Davaları Açılır?

İş hukuku alanında incelediğimiz bu konuda kanunda açıkça belirtilen durumlar için geçerli olmaktadır. Eğer iş veren sizleri herhangi bir durum belirtmeksizin kendi kafasına göre işsiz bırakma yolunu seçerse sizlerin de açacağınız davalar ile hakkınızı almanım mümkündür. İş Kanunu’nun 18’nci maddesi gereği;

“Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.(Ek cümle: 6552 – 10.9.2014 / m.2)“Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.” şeklinde geçerli neden olmaksızın iş akdinin feshedilemeyeceği belirtilmiştir.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

Ayrıca işe iade davalarında aranan şartları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • İş kanunu ve basın iş kanunu kapsamında olmak
  • Bir işletmede otuz ve üzeri personel sayısına sahip olmak
  • En az altı ay boyunca çalışıyor olmak.
  • İş sözleşmesinde belirsiz süreli çalışan olmak
  • İş akdinin geçerli bir nedene dayandırılmadan fesih edilmesi
  • İşveren için genel müdür yard. statüsünde olmamak

Bu şartları taşıyorsanız işe iade davasında Avukat Büşra Mizen‘e ulaşıp hukuksal destek alabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

Eğer çalıştığınız kurumda iş sözleşmeniz feshedildiyse işveren size kıdem ve ihbar tazminatı ödeyebilmektedir. Ödemediği durumlarda İş Hukuku alanında hizmet veren Avukatımız Büşra Mizen ile davanızı hızlıca sonuçlandırabiliriz. Ayrıca tazminat aldıktan sonra işe iade davası açılmasının önünde bir engel değildir. Bu nedenle tazminatınız verilerek işten çıkartılsanız dahi işe iade davası açabilirsiniz.

Ek olarak kötü durumların önüne geçmek adına işe iade davanız olumlu sonuçlanıp işe geri başladığınızda hak ettiğiniz tazminat bedelini işverene geri iade etmek durumunda kalacaksınız.

İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlamaması

“İşe İade Davası Şartları Nelerdir?” başlığında belirttiğimiz gibi koşulların varlığı halinde işçinin açmış olduğu işe iade davasının mahkemece kabulü üzerine işe iade kararının kesinleşmesi gerekmektedir. İşçi, kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene müracaat etmelidir. (4857 s. K. md. 21/5).

İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlamaması

İşçi, 10 iş günü içinde işe başlamak için müracaatta bulunmazsa işverence yapılan fesih geçerli bir fesih sayılmaktadır. Ayrıca işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Yani ihbar ve kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu halde işverenin boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatından sorumlu tutulması söz konusu değildir.

İşçinin, kesinleşen iade kararı doğrultusunda işe başlamak üzere işverene müracaatı üzerine işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmalıdır. Çünkü işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Bununla birlikte işveren, işçiyi işe iade kararı doğrultusunda işe başlatsa da boşta geçen süre ücretini ödemekle
yükümlüdür.

Son olarak siz de işe iade davası için bir avukata ihtiyaç duyuyorsanız Bursa’da Avukat Büşra Mizen‘e ulaşabilirsiniz. İş kanunu kapsamında tüm haklarınızı kazanmak için çalışıyoruz. Hemen bize ulaşın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp