Kamulaştırma Avukatı - Bursa'da Kamu Hukuku
Bursa ‘da Arsa Tapu

Kamulaştırma avukatı Bursa ‘da avukat olarak müvekkillerimize kamulaştırma davalarında hukuki destek sağlamaktayız. Kamulaştırma; devletin kamulaştırma yapmaya yetkili kurumlarının, kamu tüzel kişilerinin kamu yararını gözeterek özel mülkiyete konu olan taşınmazları kamu mülkiyetine geçirmesidir. Bursa Kamulaştırma Avukatı , Bursa Avukat kamulaştırma bedeli tespiti ve tescil davalarını alanında uzman kadromuzla takip ediyoruz.

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2020/ 4864
Karar: 2020 / 9522
Karar Tarihi: 09.11.2020

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırmabedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Bursa Avukat

– K A R A R –

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak karar verildiği belirtilmiş ise de, gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;

Bilirkişi kurulunca emsal kabul edilen taşınmazın dava konusu taşınmazın bulunduğu yerden ve benzer yüzölçümlü olması gerekirken, emsal dava konusu taşınmazın bulunduğu mahalleden farklı bir yerde ve taşınmazdan çok daha küçük yüzölçümlü bir satış olduğundan emsal olarak alınamaz. Benzer özellikler göstermeyen somut emsal ile inceleme yapılmak suretiyle düşük bedel tespit eden bilirkişi raporu, inandırıcı değildir.

Bu durumda; taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re’sen emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması,

Ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi, doğru görülmemiştir.

Bursa Kamulaştırma Avukatı ve Tapu Avukatı

Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 09/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bursa ‘da Avukat olarak, sunduğumuz hizmetler ile sizleri en kısa sürede mahkeme sonucuna taşıyoruz. Bursa avukatlık bürosu olarak sizlere kamu davalarında hizmet veriyoruz.

Kamulaştırma davalarınız için Bursa’da bulunan avukatlık ofisimiz ile iletişime geçin.

Bir yorum “Kamulaştırma Avukatı – Bursa’da Kamu Hukuku”

  1. Merhaba Bursa gürsu Uludağ organize sanayi bölgesinde işyerim var. 30 seneden beri vergi levhamla işyerinde ticari faaliyette bulunuyorum. Organize sanayi tarafından işyerime kamulaştırma kağıdı yollandı ve valilikten pazarlığa gitmem istendi. Sırf rant uğruna benim yerimi başkasına satmak için kamulaştırma yapılıyor. Kamulaştırma iptal davası açabilirmiyiz bunu iptal etme şansımız varmı. Bütün hayatımı adadığım bütün birikimimin gasp edilmesini istemiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp