Sendikal tazminat davası işçilerin sendika kayıtlarının üyesi, sendikal faaliyetler içerisindeki durumu nedeniyle iş anlaşmalarının fesih edilmesi sonucu sendikalı olan veya olmayan işçi ayrımına maruz kalması durumlarında işverence kendilerine ödenecek tazminata sendikal tazminat denilmektedir.

Sendikal tazminat kanunen 6356 s.’lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 25.md’de düzenlenmiştir. İşçiler işe alınmaları, işte çalıştırılmaları ya da iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi durumlarında işverence yapılan sendikal nedenlere dayalı ayrımcılıkla karşılaşmamalıdır. Bu tür bir ayrımcılıkla karşılaşan işçi bir yıllık ücreti tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hak kazanacaktır.

Sendikal Tazminat Davası

Sendikal Tazminat Davasının Şartları

Sendikal tazminatın şartlar ve işçinin sendikal tazminata hak kazandığı durumlar 6356 sayılı Kanunun 25. maddesinde sayılmıştır. Bunlar şu şekilde sayabiliriz;

  • İşçi işe alınırken asla belli bir sendikaya üye olma zorunluluğu dayatılamaz.
  • İşçiler işe alınırken asla işçiye belli bir sendikadaki üyeliğini sürdürme konusunda veya sendikadaki üyeliğinin durudurulması yönünde baskıcı tavır sergileyemez.
  • İşçiler işe alınırken herhangi bir sendikaya üye olamayacağı yönünde veya sendikaya zorla üye yapmak şeklinde baskı yapılamaz.
  • İş veren, sendika üyesi olan işçiler ile olmayan işçiler arasında çalışma şartları ve iş akdi sonlandırmada ayrımcı uygulamalar sergileyemez.
  • İş veren, sendika üyesi olan işçiler ile başka sendika işçileri arasında çalışma şartları ve iş akdi sonlandırmada ayrımcı uygulamalar sergileyemez.
  • Aktif olarak çalışan işçiler iş verenin işçileri sendikaya üye olmamaları halinde işten çıkarmakla tehdit edemez. Ayrıca başka bir ayrımcılığa yol açacak davranışlarda sergileyemez.
  • Çalışan işçiler çalıştıkları saatin dışında sergileyebilecekleri sendikal faaliyetler için işten çıkartılamaz. Ya da farklı bir davranışa tabii tutulamaz.
  • Ayrıca işverenin bilgisi dahilinde iş saatleri içinde sendikal faaliyette bulunmaları neticesinde iş akdi feshedilemez. Ayrıca başka bir muameleye tabii tutulamaz.

Yukarıda yer alan maddelere dikkat etmeden ve kural kanun tanımadan yapılan her işlem için sendikal ayrımcılık yapılmış olacaktır. Bu şekilde davranan iş verenler işçilerine sendikal tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

Sendikal Tazminat Davasında İspat

Sendikal tazminat davasında ispat yükümlülüğü bulunan çalışan açılması gereken davada fesih nedenine karşılık ispat gereklidir.

Çalışan kişi feshin sebebine karşılık bu nedene dayanmadığını iddia ederek feshin sendikal nedenlere dayandığını ispatla yükümlüdür.

Aynı maddenin 7. fıkrasına göre İşçi fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığını da ispat etmekle yükümlüdür. Eğer işçi, işverenin sendikal ayrımcılık yaptığını güçlü bir şekilde ortaya koyabiliyorsa işveren bu davranışının nedenini ispat etmekle yükümlüdür.

Sendikal tazminat davası alanında hizmet veren Avukat Büşra Mizen, sizlere tüm süreçlerde hukuksal danışmanlık hizmeti vermektedir. Sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bizi aramanız halinde sizlere tüm süreç hakkında bilgi verilebilmektedir.

Bir yorum “Sendikal Tazminat Davası Nedir, Nasıl Açılır?”

  1. Mrb avukat hnm sendikal faaliyetlerde bulunduğum için yaklaşık 2 aydır diğer çalışma arkadaşlarım mesaili çalışırken benim bu durumumu bilen yönetim beni mesaisiz calistiriyo bu şekilde ise devam ederken de bu davayı açabilir miyiz ve kanitlama yükümlülüğü bana ait ise sahitleri var bu sebebten ötürü çalıştırıldığında dair.Ayrica bu sendikal faaliyetlerimiz sınırlı sayıda kaldı herhangi ni sendika girmiş değil fabrikamiza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp