Bursa Avukat

 Bursa avukat, avukat, hukuki sorunları çözmek, uyuşmazlıkları adalet ve hakkaniyet çerçevesinde çözmek, hukuk kurallarının tam ve doğru uygulanmasını sağlamak, yargı önünde kişilerin haklarını savunmak, savunmak, iddiada bulunmak amacıyla hareket eden, hukuki konularda öncü bir isimdir. Temsil ettikleri kişilerden gelen itirazlar, sahip oldukları kişilere verilen bir unvandır.  Öte yandan savunucu kelimesi de savunan, savunan anlamında kullanılmaktadır.

Avukatlık Mesleği Neden Önemlidir?

Avukatlık mesleği neden önemlidir? Sivil toplumda yaşayan insanlar olarak tüm temel ihtiyaçlarımız gibi hukuken de en temel ve vazgeçilmez ihtiyaçlarımızdan biridir. Bugün kanunsuz bir toplum düşünülemez. Ancak hukuka erişim, bilimin her alanında olduğu gibi teknik bilgi gerektirir. Hakların savunulmasını üstlenen bin yıllık bir mesleğin önemi, adaletsizliğin yol açtığı acı ve ıstıraplara dayanmaktadır. Avukatlar, modernleşen dünyada devletler ve şirketler gibi büyük kuruluşlar tarafından tecrit edilen insanların en güçlü silahı olup, grup ve topluluklara karşı halkın savunucusu, kaba kuvvete karşı kalem, adaletsizliğe karşı hukuktur. Bu nedenle günümüzde ve tarih boyunca avukatların önemi yadsınamaz.

İcra Hukuku

İcra hukuku, cezalı icra takibi, cezasız icra takibi, çocukların teslimi, faturalar için özel işlemler ve kiracının tahliyesini içerir. En yaygın takip yöntemlerinden ilki, hükmün icra takibidir. İşlemlerin yürütülmesine ilişkindir. Bu maddede adı geçen mevduatlar müteselsil ve müteselsil tahvil şeklindedir. Araç niteliğindeki belge ile makama talepte bulunulur ve icra emrinin borçluya tebliği ile icra süreci kesinleşir. İkinci bir yol, mahkûmiyet olmaksızın infaz prosedürleridir.

Yargısız icra takibinin amacı para veya teminattır. İcra süreci, mahkeme kararı olmaksızın icra dairesi tarafından borçluya gönderilen ödeme emri ile başlar. Borçlu, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde icraya itiraz etmezse icra takibi sona erer ve icra takibi başlatılabilir.

İcraya İtiraz Edilirse Ne Olur?

İcraya itiraz edilirse ne olur? İtiraz halinde alacaklı, itirazın kaldırılmasını veya şartların oluşması halinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu hususlar ışığında, icra takibinin özenle yapılması gereken adli işlemler olduğu açıktır.

  • İcra takibinin hazırlanması,
  • Duruşmanın iptali,
  • İcra takibinde imzaya itiraz, borç ve yetki,
  • İtiraz iptal davası,
  • İtiraz kaldırma davası,
  • Olumsuz karar davası,
  • İtirazın kaldırılması,
  • Alüvyon haciz davası,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp