Bursa Avukat

Bursa avukat, Avukatlık nedir avukatlar ne iş yapar. 1136 sayılı Kanun, hukuk mesleğini “kamu hizmeti ve serbest meslek” olarak tanımlamakta ve temel olarak hukuki meselelerin ve uyuşmazlıkların hukuka uygun olarak çözülmesini sağlayan kişileri temsil etmektedir. Mesleki yükümlülükler aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılabilir;

  • İlgili durumlarda takip eylemleri için prosedürler geliştirmek ve tamamlamak,
  • Talep edilmesi halinde ilgili hukuki konularda hukuki görüş bildirmek,
  • Kurumların çıkarlarını korumak, anlaşmazlıkları önlemek için yasal tedbirler almak, sözleşme ve sözleşmelerin bu ilkelere uygun olmasını sağlamak,
  • Taslak sözleşme ve şartnameleri, kurumlar ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkları incelemek ve hukuki görüş bildirmek,
  • Hukuki prosedürlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak (karar düzeltme, itiraz, temyiz vb.)

Avukat Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Avukat olmak için şartlar nelerdir? Türkiye’de yasal iş yapmak isteyen herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Bu kişilerin hukuk fakültesi mezunu olmaları beklenmektedir. Bu sektöre girişin engellenmesinin şartları şunlardır: Kasıtlı suçlar veya milli güvenliği tehlikeye atma suçları, anayasal düzeni ve işleyişi ihlal, yolsuzluk, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik suçlarından iki yıldan fazla hapis cezası, güveni kötüye kullanma ve hileli iflas, Teklifleri manipüle etme, yolsuzluk, kara para aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giydi.

Şirket Danışmanlığı

Şirket danışmanlığı 1136 sayılı Avukatlar Kanunu’nun 35/3’üncü maddesine göre, sermayesi 250.000 lira ve üzerinde olan bir anonim şirket, şirket bünyesinde sigortalı bir avukat tutmalı veya sözleşmeli olarak bir avukattan sürekli hizmet almalıdır. Aksi takdirde 2020 yılı boyunca avukat bulunmaması halinde her ay 5.886,00 lira para cezası kesilebilecek. Anonim şirketin hukuk müşavirliğini yürütmekteyiz. Bu süreçte şirketin davalarda temsil edilmesi, hissedar toplantılarının yapılması, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, KVKK işlemlerinin yürütülmesi gibi tüm hukuki alanlarda destek sağlamaktayız.

Fikri Mülkiyet Hukuku;

Fikri Mülkiyet Hukuku, telif hakkı olarak da bilinen fikri ve sanatsal eserler (telif hakkı) ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Telif hakkı, eserin oluşturulmasıyla otomatik olarak oluşturulur. Patent, faydalı model, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının ise Türk Patent Ofisi (TPE) gibi idari kurumlara tescil ettirilmesi gerekmektedir.

-durdurma davası

-Manevi haklara tecavüzün durdurulması davası

-Mali haklara tecavüz davalarının durdurulması

-Önleme vakası

-Kardan dönen kar

-Tecavüz iadesi davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp