Bursa Boşanma Avukatı ile Dava Süreci Kolaylaşır

Bursa boşanma avukatı, boşanmanın hukuki temelini gözeterek evlilik birliğinin temelinden sarsılma ilkesi ve diğer hususları değerlendirerek en üst çıkar noktasını sağlar. Boşanma süreci, herkes için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Maddi manevi ve psikolojik açıdan çok yıpratıcı olabilmektedir. Bursa boşanma avukatı sayesinde dava süreci kolaylaşır. Nasıl ki sağlıklı bir evliliğin toplum için faydası varsa, sağlıksız bir evliliğin de topluma zararı vardır. Bu nedenle sürdürülmesi mümkün olmayan evliliklerin sona erdirilmesi toplum için daha iyidir. Türk hukuk sistemine göre eşler, yasada belirtilen boşanma sebeplerini sunmak koşuluyla hakim kararıyla boşanabilmektedirler.

 

Hangi Sebepler Boşanma Nedenidir?

Boşanma, her iki tarafın da özgür iradeleri ile girdikleri evlilik kurumunu belli sorunlar nedeniyle sonlandırmaktır. Hukuki olarak boşanma, eşlerden birinin veya ikisinin açtığı dava ile yasada belirtilen koşullara göre evlilik birliğinin sonlanmasıdır. Bursa boşanma avukatı, iyi esas alan görüşleri ve başvuran eşin menfaatlerini ön planda tutmaktadır.

Genel Boşanma Sebepleri

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması
 • Anlaşmalı boşanma
 • Ortak hayatın yeniden kurulamaması
 • Şiddet (fiziksel, psikolojik, ekonomik)

Özel Boşanma Sebepleri

 • Terk
 • Hayata Kast
 • Kötü Davranış
 • Onur Kırıcı Davranış
 • Zina
 • Suç İşleme
 • Haysiyetsiz Hayat Yaşama
 • Evlilik sorumluluğunun yerine getirilmemesi
 • Akıl hastalığı (Hastane Raporu ve Adli Tıp Sonucu gözetilir.)

 

Boşanma Hangi Durumlarda Gerçekleşmez?

Hakim, her hususu değerlendirerek çiftlerin boşanmasına veya boşanmanın reddine karar verebilir. Örneğin çocuklarını birlikte hastaneye götürmek, çocukları görmek için bir araya gelmek, cenaze veya düğün gibi durumlarda aynı ortamlarda bulunmak veya herhangi bir nedenle bir araya gelmek gibi nedenler boşanmaya engel teşkil edebilir. Çünkü bu tip durumlar evliliğin devam edebileceğine dair işaretlerdir.

Hakim, evlilik birliğini zedeleyen davranışların bilinçli yapılıp yapılmadığı konusunda şüpheye düşerse bu durumu adli tıp kurumu veya resmi sağlık kurulu raporu olacak biçimde tam teşekkülü hastaneye sevk edebilir. Gelen sonuca göre örneğin kronik şizofren veya kleptomani hastalığı gibi konular söz konusu ise boşanma gerçekleşmez. Çünkü bu tip davranışlar iradi olmadığı için evlilik birliğin temelinden sarsılması ilkesine uymaz. Bursa boşanma avukatı, tüm bu sebepleri takip ederek davayı tarafların istediği en uygun biçimde kazanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp