Arabuluculukta Bursa Avukat Önemi

Son yıllarda iş ve özel yaşamda sorunların, çıkar çatışmaları ve uyuşmazlıkların artışına bağlı olarak dava sayısının artışı, yargılamadaki iş yükünü oldukça arttırmaktadır. Tarafların uyuşmazlıkları sonucunda daha karmaşık hale gelen durumlarda dava süreçleri uzamaktadır. Bu durum, daha kolay ve daha hızlı çözüm alternatifleri arayışı için arabuluculuk yöntemini doğurmuştur.  Bursa avukat bürosunda kullanılan arabuluculuk sistemi hem masraftan hem zamandan tasarruf için oluşturulmuş ve 07/06/2012 tarihli 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile desteklenmektedir. Tarafların bir çözüm üretemedikleri noktada uzmanlık eğitimini almış bağımsız bir arabulucunun katılımıyla uyuşmazlık çözüm yöntemleri sunulmaktadır. Bu noktada arabuluculuk, objektif birinin tarafların arasındaki gelişimi sağlaması her iki tarafı da dikte etmeden, sürece katılarak tarafların ortak iradesi ile çözüme ilişkin karar ürettikleri alternatif bir çözüm yolu olmaktadır.

 

Arabuluculukta Bursa Avukat Önemi

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Nedir?

Arabulucu, konusunda uzman üçüncü kişinin süreci takip ederek uyuşmazlıkların çözülmesini sağlayan kişidir. Davada gerek görülürse zorunlu olarak arabulucu atanabilir. Arabulucunun bir avukat olması sürecin takibini kolaylaştırarak tarafları en kısa sürede uzlaşarak çözüme ulaşmasını sağlamaktadır. İş mahkemeleri Kanununun 3. maddesine göre işçi veya işveren alacakları, tazminatları, iade talepleri gibi konularda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartlarından biridir. Bursa avukat, hak temelli arabuluculuk, kolaylaştırıcı arabuluculuk, değerlendirici arabuluculuk modellerini kullanmaktadır. Arabuluculuk sistemi Avrupa Birliği hukukunda da yoğun olarak ilgi görmektedir. Mahkeme gerekli görürse dava şartı olarak zorunlu biçimde arabuluculuk sistemine başvurmayı önerir. Ticari davalarda mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk sistemine başvurma şartı aranır. Bazı davalarda ise arabuluculuk yöntemini mahkeme kendisi üstlenir.

 

Arabuluculuk Yöntemi Bursa Avukat Bürolarında Hangi Konularla İlgilenir?

Bursa avukat, ticari ve iş düşmanlıklarında yaşanan soruları çözmek amacıyla arabuluculuk yöntemini kullanmanın dışında aile içi problemlerin çözülmesinde de bu yöntemle kullanmaktadır. Aşağıda Bursa avukat arabuluculuk yönteminin hangi konularda arabuluculuk yaptığı listelenmiştir:

  • Bireysel iş uyuşmazlığı
  • Toplu iş uyuşmazlığı
  • Hak ve çıkar uyuşmazlığı
  • Tüketici uyuşmazlıkları
  • Genel ticari uyuşmazlıklar
  • İslam aile hukukunda aile içi problemlerin çözümünde arabuluculuk
  • İnşaat sektöründe arabuluculuk

Aile hukukunda aile birliğini korumak için barışçıl uzlaşmacı bir şekilde müzakerelerin sonuçlanması gözetilerek arabuluculuk yöntemi Bursa Avukat bürosunda yapılmaktadır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp