İş hukuku avukatı olarak işveren ve işçilerin iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hizmet etmektedir.

Avukat Büşra Mizen; işçilerin işçilik alacakları, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücretleri, işe iade, hizmet tespiti gibi davalarını takip eder. İş hukuku avukatı bursa, işverenlere de iş hukuku davalarında danışmanlık, dava ve iş takibi hizmetleri vermektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Bursa ‘da Avukat olarak iş hukukuyla ilgili örnek Yargıtay kararını sizlere sunuyoruz.

Bursa ‘da İş Hukuku Avukatı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

E:2014/32058

K:2016/2211

KARAR :

Davacı vekili uzun yıllar davalı işveren nezdinde çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız feshedildiğini ifade ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili davacının iddialarının yerinde olmadığını savunarak davanın reddedilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 

Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesinin davalı tarafından haksız feshedildiği, diğer taleplerine dair alacakları da olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Temyiz: 

Kararı davalı temyiz etmiştir. 

Gerekçe: 

Öncelikle işe iade davasında verilen karar sebebiyle 14.4.2004 tarihinde ortada bir fesih kalmamasına rağmen bu tarihin fesih tarihi olarak kabul edilerek davacının taleplerinin buna göre değerlendirilmesi hatalı ise de, davacı tarafından karar temyiz edilmemekle bu husus bozma sebebi yapılmamıştır.

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-)Davacının hizmet süresi taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Davacı 6.9.1994-14.4.2004 tarihleri arasında çalıştığını iddia etmektedir. Mahkemece hizmet tespit davası da dikkate alınarak davacının iddia ettiği tarihlerde davalı nezdinde kesintisiz çalıştığı kabul edilmiştir. Ancak dosya kapsamında yer alan terhis belgesine göre davacının askerde olduğu dönemler dışlanmadan davacının kıdeminin belirlendiği görülmektedir. Mahkemece davacının askerde olduğu süre hizmet süresinden mahsup edilerek davacının taleplerinin hüküm altına alınması gerekirken bunun yapılmaması isabetsizdir.

3-)Diğer taraftan davalı vekilince temyizde bir kısım ödeme belgeleri sunulmuştur. Ödeme belgeleri itiraz niteliğinde olduğundan yargılamanın her aşamasında dikkate alınmalıdır. Mahkemece bu belgeler incelenmeli ve sonucuna göre davacının talepleri değerlendirilmelidir. Kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

4-)Nihayet davacı mülga 1475 Sayılı İş Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu zamanlarında çalışmıştır. Davacının hak kazandığı yıllık izin süreleri belirlenirken 1475 Sayılı Kanun yürürlükte iken bu Kanuna göre, 4857 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra ise bu Kanuna göre tespit yapılmalıdır. Davacının ücrete dönüşen yıllık izin süresinin tümüyle 4857 Sayılı Kanun’un 53. maddesine göre belirlenmesi ve davacı lehine fazla yıllık izin ücretine hükmedilmesi yerinde değildir.

Bursa ‘da İş Hukuku Avukatı olarak, sunduğumuz hizmetler ile sizleri en kısa sürede mahkeme sonucuna taşıyoruz. Bursa avukatlık bürosu olarak sizlere iş hukuku davalarında hizmet veriyoruz.

Bir yorum “İş Hukuku Avukatı”

  1. merhabalar 2008 yılında beri inşaat sektöründe çalıştığım işyerinde devamlı girdi çıktı yapılarak 7 farklı firmalarda çalıştım. firmalar farklı ortaklar farklı özellikle belirtmek isterim. geçen sene geri dönük tazminatlarınız ödeyeceğiz dediler ve 2020 yılı mart ayı itibariyle en son çalıştığım firmadan geri dönük tazminatımız ödediler arabuluk aracıyla imzaladık birazda mecbur kaldık ihtiyaçımız vardı. sorum şu en son çalıştığım firmada beş yıl çalışmışlığım var ödemeyide bu firmada tüm seneleri kapsayarak yaptılar. eski çalıştığım firmalar için imza atmadım bir şey imzaladım dava açabilirmiyim çünkü 2018 yılı maaşlarımız kıdem hesaplandı agi verilmedi yıllık izinler eksik kullanıldı yeri geldi resmi günlerde gittik bu yüzden yardımcı olursanız sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TIKLA ARA
WhatsApp