Miras paylaşımı miras hukuku alanında vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının yasada belirtilen bireylere belirli pay oranları ile paylaşılmasına denir. Miras bırakan kişinin alacak ve borçları da dahil olmak üzere servetine tereke denir.

Kimler Mirasçıdır?

Miras hukuku alanında iki tür mirasçı bulunmakadır. Bu mirasçıların biri yasal diğeri ise atanmış mirasçılar olarak belirlenmiştir.

Yasal Mirasçı : Kanun tarafından belirlenen, 471 Sayılı Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olan bireylere denir. Kısaca bahsetmek gerekirse miras bırakan kişinin kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eşi yasal mirasçı sınıfa girer.

Atanmış Mirasçı : Miras bırakan kişi hayatta iken özgür iradesi ile belirli kişileri mirasçı olarak seçmesi halinde mirasçı sıfatı kazanan kimselerdir.

Miras paylaşımı miras hukuku alanında vefat eden kişinin tüm mal varlıklarının yasada belirtilen bireylere belirli pay oranları ile paylaşılmasına denir. Miras bırakan kişinin alacak ve borçları da dahil olmak üzere servetine Tereke denir.
Miras paylaşımı konusunda uzman avukatlardan yardım almanız ileride daha büyük sorunlar çıkmasını önler

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Kan Hısımları

  • Miras Bırakanın Alt Soyu : Çocuklar ve çocukların ölmüş olması halinde onların çocukları,
  • Ana ve Baba : Anne ve babanın ölmüş olması halinde onların alt soyları,
  • Büyük Ana ve Büyük Baba : Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalar,
  • Evlilik Dışı Hısımlar : Evlilik dışında doğmuş olan ve soy bağı tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar,

Sağ Kalan Eşin Mirastaki Hakkı Nedir?

Sağ kalan eşin miras payı kiminle birlikte mirasçı olduğuna göre değişmektedir. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/4’ü, miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 1/2’si, Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4’ü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Evlatlığın Mirastaki Hakkı

Miras paylaşımında evlatlık miras bırakan hısmıymış gibi mirasçı olur. Çünkü evlat edinen bireylerin de öz çocuktan bir farkı yoktur. Evlatlığın altsoyu da kendi gibi mirasçı olur. Bu nedenle evlatlık olan kişinin kendi ailesindeki mirasçı sıfatı da devam eder. Gelgelelim evlatlık edinilen bir kişi hem evlat edinildiği ailenin hem de biyolojik ailesinin mirasçısı olabilmektedir.

Zamanında edilen evlatlık miras sahibinin kan hısmından gibi mirasçı olabilir. Ayrıca evlatlığın birinci zümrede yer alan evlilik için çocuktan bir farkı bulunmamaktadır. Evlatlığın altsoyu da aynı şekilde mirasçıdır. Bununla birlikte evlatlığın, kendi ailesindeki mirasçı sıfatı da yine devam etmektedir. Yani evlat edinilen bir kişi hem evlat edinildiği ailenin hem de biyolojik ailesinin mirasçısı olabilmektedir.

Devletin Mirastaki Payı Nedir?

Bir kişinin vefatında mirasını sahiplenecek kimsesi yok ise tüm mal varlığı devlet hazinesine aktarılır. Bu nedenle eğer bir hak sahibiyseni mirasınızı yasal süreçler içerisinde bir avukat yardımı ile başlatabilirsiniz. Üstelik miras başvurunuzu yaparak yasal hakkınız olan payı alabilirsiniz. Çünkü bu başvuruyu yapmazsanız devlet hazinesine geçen miras tekrar geri alınamaz.

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçılara bırakmış olduğu mirası bütün borç ve alacakları ile birlikte reddetmesidir. Konusu ile ilgili merak ettiklerinizi mirasın reddi adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Bursa ‘da Avukat olarak, sunduğumuz hizmetler ile sizleri en kısa sürede mahkeme sonucuna taşıyoruz. Bursa avukatlık bürosu olarak sizlere miras davalarında hizmet veriyoruz.

Konu ile ilgili uzman avukatlardan daha detaylı bilgi ve yardım almak için iletişim sayfamızdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.

TIKLA ARA
WhatsApp